Főoldal
Hatóanyagok
Készítmények
Formulálás
Dokumentumok
Kereső
Bejelentkezés
KÉSZÍTMÉNYEK
Gyógyszer megnevezése Alkalmazható oldószerek
Injekcióhoz való víz 0,9% NaCl 5% glükóz 10% glükóz Ringer Ringer-laktát Egyéb

Megjegyzések: A Dysport 500 E por oldatos injekcióhoz csakis a felhasználást végző kórházban tárolható, tárolás céljából nem szabad a betegeknek átadni. Közvetlenül a beteg kezelése után az injekciós üvegben vagy a fecskendőben visszamaradt Dysport por oldatos injekcióhoz készítményt hígított hipoklorit oldattal (1% szabad klór) inaktiválni kell. Ezt követően minden anyagot a standard kórházi gyakorlatnak megfelelően meg kell semmisíteni. Az esetlegesen kifolyt Dysport por oldatos injekcióhoz készítményt higított hipoklorit oldattal átitatott ruhával kell felitatni. A feloldást követően a kémiai és fizikai stabilitás 2 °C és 8 °C között tárolva 24 órán keresztül bizonyított. Mikrobiológiai szempontból javasolt az oldat elkészítést követő azonnali felhasználása. Amennyiben az elkészített oldat nem kerül azonnal felhasználásra, a tárolás hossza és a tárolási körülményeinek biztosítása a felhasználó felelőssége, azonban a 2 °C és 8 °C között történő tárolás időtartama a 24 órát nem haladhatja meg, feltéve, hogy az oldat elkészítése ellenőrzött és aszeptikus körülmények között történt.

Inkompatibilitások: Nem ismertek.

Javallatok:
Blepharospasmus, a hemifaciális spasmus és társuló fokális dystoniák. Idiopathias rotációs cervicalis dystonia (spasticus torticollis). Fokális spasmusok: - ambuláns gyermekkori cerebral palsy (morbus Little) betegeknél a spastikus tónusfokozódás következtében kialakuló dinamikus equinovarus elváltozás 2 éves életkor felett és, - stroke utáni kéz- és csuklóspasmusok felnőtt betegeknél.

Ellenjavallatok:
1. A-típusú Clostridium botulinum neurotoxin komplex (900 kD), vagy a készítmény bármely összetevője iránti ismert túlérzékenység esetén. 2. Myastenia gravis vagy Eaton Lambert szindróma esetén.

Adagolás:
A Botox ajánlott adagjai nem helyettesíthetők más botulinum toxin készítmények adagjaival. Nincs különbség a felnőttek és az idősek kezelésére javasolt adagok között. A Botox ártalmatlansága és hatékonysága blepharospasmus, hemifaciális spasmus és idiopátiás cervicalis dystonia kezelésére gyermekeknél (12 éves kor alatt) nem tisztázott. A Botox-ot csak megfelelően képzett és a kezelésben dokumentáltan gyakorlattal rendelkező orvos alkalmazhatja a megfelelő eszközök alkalmazásával. Általánosan érvényes optimális adagok nem állapíthatóak meg és nem adható meg általánosságban az izmonkénti beadási helyek optimális száma sem. Az egyedi adagolást ezért a kezelőorvosnak kell kidolgozni. Az optimális dózist titrálással kell meghatározni. A javasolt oldattérfogat beadási helyenként 0,05-0,1 ml (blepharospasmus, hemifaciális spasmus) és 0,1-0,5 ml (cervicalis dystonia, cerebral palsy) között változik. Lásd a hígítási táblázatot - Figyelmeztetések - A készítmény felhasználására, kezelésére/megsemmisítésére vonatkozó útmutatások pontban. Blepharospasmus/hemifaciális spasmus: A feloldott Botox® beadásához 27-30-as (0,40-0,30 mm) steril tűt használjunk. Elektromiográfiás ellenőrzés nem szükséges. A javasolt kezdő dózis 1,25-2,5 E a felső szemhéj orbicularis oculi izmának medialis és lateralis pre-tarsalis, valamint az alsó szemhéj ocularis izmának lateralis pre-tarsalis részeibe fecskendezve. A kezelés kiegészíthető a szemöldök területének és az orbicularis izom lateralis részének, valamint az arc felső részén lévő pontok infiltrálásával, ha az itt jelentkező spazmus a látást is befolyásolja. A levator palpebrae superioris injektálásának elkerülése csökkentheti ptosis fellépésnek veszélyét. Az alsó személy mediális része injektálásának elkerülése, és ezáltal a lefelé, ferdén történő diffúzió csökkentése csökkentheti a diplopia kialakulásának veszélyét. Az érezhető hatás kezdete általában három napon belül jelentkezik és a kezelés után 1-2 héttel éri el maximumát. A kezelés hatása kb. 3 hónapig tart, ezután akárhány alkalommal ismételhető. Ismételt kezelésnél a dózis akár a kétszeresére is emelhető, ha az első beadás után nem volt kielégítő a hatás. Csak kicsivel jobb hatás várható a helyenkénti 5,0 E-nél nagyobb dózis beadásától. A kezdő dózis ne haladja meg a szemenkénti 25 E-t. Általában nem várható hatásfokozódás a 3 hónapnál gyakoribb alkalmazástól sem. A hatás ritkán végleges. Blepharospasmus kezelésénél az összdózis ne haladja meg a 12 hetenkénti 100 E-et. A hemifaciális spasmust és a VII. agyideg rendellenességeit a féloldali blepharospasmushoz hasonlóan kezeljük az egyéb érintett arcizmok szükség szerinti beinjektálásával. Cervicalis dystonia: A feloldott Botox beadásához megfelelő méretű 25-30-as (0,50-0,30 mm)tűt használjunk. A cervicalis dystonia kezelése jellemzően a sternocleidomastoideus, a levator scapulae, a scalenus, a splenius capitis és/vagy a trapezius injektálásával történik. A megfelelő dózis kiválasztásakor figyelembe kell venni az izomtömeget és a hypertrophia vagy atrophia fokát. Ha nehézséget jelent az egyes izmok izolálása, akkor az injekciót elektromiográfiás ellenőrzés mellett kell végezni. A cervicalis dystoniában végzett Botox kezelés biztonságosságának és hatékonyságának megállapítása érdekében végzett kezdeti ellenőrzött klinikai vizsgálatokban a feloldott Botox adagja 140-280 E volt. Az újabb vizsgálatokban az adag 95-360 E között változott (kb. 240 E átlaggal). Mint minden gyógyszeres kezelésnél a korábban kezelésben nem részesült betegek kezelését a legalacsonyabb hatásos dózissal kell kezdeni. Ne adjunk 50 E-nél nagyobb dózist ugyanazon helyre. Ugyanazon helyre adható maximális dózis: 50 E. A sternocleidomastoideusba adható legnagyobb dózis: 100 E. A dysphagia kialakulásának elkerülésére a sternocleidomastoideus bilaterális injektálása kerülendő. Az első kezelés alkalmával adható maximális összdózis: 200 E. A következő kezelések alkalmával a dózist a kezelésre adott válasz függvényében kell meghatározni. Egy kezelés alkalmával adható maximális dózis: 300 E. A beadási helyek optimális száma az izom méretétől függ. Az érezhető hatás kezdete általában 2 héten belül jelentkezik és a kezelés után 6 héttel éri el maximumát. Tíz hétnél rövidebb kezelési intervallumok nem javasoltak. A hatás időtartamában a klinikai vizsgálatok során jelentős különbségek mutatkoztak (2-33 hét). A hatás jellemzően kb. 12 hétig tart. Gyermekkori cerebral palsy: A feloldott Botox-ot steril, 23-26-os (0,6-0,45 mm) tűvel kell beadni. Az injekciót két helyre az érintett m. gastrocnemius mediális és laterális fejébe kell beadni. Hemiplegiában az ajánlott teljes kezdő dózis 4E/ttkg az érintett végtagba. Diplegiában az ajánlott teljes kezdő dózis 6E/ttkg a végtagok közt elosztva. A teljes adag ne haladja meg a 200 E-et. A klinikai hatás általában a kezelés utáni első 2 hétben jelentkezik. Ismételt kezelést az előző injekció klinikai hatásának csökkenésekor kell végezni, de nem gyakrabban, mint háromhavonta. Amennyiben lehetséges az adagolási rendet úgy kell megválasztani, hogy a kezelések közt legalább 6 hónap teljen el. Stroke utáni fokális felső végtag spasmusok: A feloldott Botox-ot felületes izmok esetében steril, 25, 27 vagy 30-as tűvel kell beadni. Mélyebben fekvő izmok injektálásához hosszabb tűt használjunk. Az érintett izmok lokalizálásához az elektromyográfiás ellenőrzés vagy az izomstimulálási technikák hasznosak lehetnek. A több helyre való beadás lehetővé teheti, hogy a Botox minél egyenletesebben kerüljön kapcsolatba az izom beidegzési területével és különösen hasznos nagyobb izmok esetén. A megfelelő dózist és a beadási helyek számát a beteg egyéni igényei szerint kell meghatározni, figyelembe véve az érintett izmok méretét, számát és elhelyezkedését, a spasmus súlyosságát, az esetleges helyi izomgyengeséget és a beteg korábbi kezelésekre adott válaszát. Ellenőrzött klinikai vizsgálatokban az alábbi dózisokat alkalmazták: Teljes adag és a beadási helyek száma Flexor digitorum profundus 15-50 E; 1-2 helyre Flexor digitorum sublimis 15-50 E; 1-2 helyre Flexor carpi radialis 15-60 E; 1-2 helyre Flexor carpi ulnaris 10-50 E; 1-2 helyre Adductor pollicis 20 E; 1-2 helyre Flexor pollicis longus 20 E; 1-2 helyre Ellenőrzött, és nyílt, - nem ellenőrzött klinikai vizsgálatokban 200-240 E adagot alkalmaztak egy-egy kezelés során az érintett izmok közt elosztva. Az ellenőrzött klinikai vizsgálatokban a betegeket egy-egy kezelés után 12 hétig követték. Az izomtónusban mutatkozó klinikai javulás általában 2 héten belül jelentkezik, maximumát 4-6 héten belül éri el. Egy nyílt, nem ellenőrzött követéses vizsgálatban a legtöbb beteget 12-16 hét után injektálták újra, amikor az izomtónusra gyakorolt hatás megszűnt. Ezek a betegek 54 hét alatt legfeljebb 4 injekciót kaptak 960 E maximális kumulatív dózissal. Ha a kezelőorvos szükségesnek tartotta, az injekció hatásának csökkenésével ismételt adagot kaptak. Nem volt szükség 12 hétnél korábban ismételt injekciót adni. A spasticitás foka és típusa az ismételt kezelésnél szükségessé teheti más izmok injektálását és a Botox adagjának módosítását. A legalacsonyabb hatásos adag alkalmazására kell törekedni. A hónaljak primer hyperhidrosisa: A feloldott Botox-ot (100 E/4,0 ml) 30-as tűvel kell injektálni. Egy-egy hónalj kezelése során 50 E Botox-ot kell befecskendezni intradermálisan, több helyre egyenletesen elosztva, megközelítőleg 1-2 cm-re az axilla hyperhidrotikus területétől. A hyperhidrotikus terület standard festési eljárásokkal (pl. a Minor-féle jód-keméyítő próba) határozható meg. Az axillánkénti 50 egységtől eltérő dózisokat nem vizsgálták, ezért eltérő adagolás nem javasolható. A klinikai javulás rendszerint az injekció beadását követő egy héten belül tapasztalható. Az injekció ismételt adására akkor kerülhet sor, ha az előző injekció klinikai hatása csökken és a kezelőorvos szükségesnek tartja. Az injekciók nem adhatók 16 hétnél rövidebb időközönként. (Lásd Hatás). Az összes indikációra vonatkozó tudnivalók: Az első kezelés sikertelensége esetén - vagyis ha nem jelentkezik szignifikáns klinikai hatás az injekció után egy hónapon belül - a következőket kell tenni: - A toxin injektált izmokra gyakorolt hatásának ellenőrzése, ami elektromiogáfiás vizsgálatot is magában foglalhat; - A sikertelenség okainak elemzése, pl. az injektált izmok helytelen megválasztása, nem megfelelő dózis, rossz injekciós technika, rögzült kontrakturák, az antagonista izmok túl gyengék, toxin neutralizáló antitestek képződése; - Az A-típusú botulinum toxinnal végzett kezelés megfelelőségének újraértékelése; - Ha nem jelentkeznek nemkívánatos hatások az első kezelés után, akkor a második kezelést az alábbiak figyelembe vételével kell végezni: 1. A dózis megfelelő megválasztása, figyelembe véve a korábbi kezelés sikertelenségének elemzését; 2. EMG alkalmazása. 3. Tartsa a 3 hónapos intervallumokat a kezelések között. Ha az ismételt alkalmazás után is sikertelen a kezelés, vagy a hatás csökken, más alternatív kezelést kell alkalmazni.

Mellékhatások:
a. Általános mellékahtások: Ellenőrzött klinikai vizsgálatok alapján blepharospasmusban a betegek 35%-a, cervicalis dystoniában 28%-a, gyerekkori cerebral palsy esetén 17%-a és stroke utáni felső végtag spazmusokban 16 %-a tapasztal mellékhatásokat. A mellékhatások általában az injekció után néhány napon belül jelentkeznek és átmeneti jellegűek. A helyi izomgyengeség a botulinum toxin várt farmakológiai hatását reprezentálja. Mint minden injekciónál, helyi fájdalom, nyomásérzékenység és/vagy ecchymosis előfordulhat a beadás helyén. Láztól és grippés tünetekről szintén beszámoltak botulinum toxin injekció után. b. Mellékhatások gyakoriság és indikáció szerint: Mindegyik indikációnál szerepel a mellékhatások gyakorisága a klinikai tapasztalat alapján. A gyakorisági adatok definíciója az alábbi: nagyon gyakori (>1/10); gyakori (>1/100, <1/10); ritka (>1/1000, <1/100); igen ritka (>1/10 000, <1/1000); rendkívül ritka (<1/10 000). Blepharospasmus/hemifaciális spasmus: Nagyon gyakori: Ptosis. Gyakori: Felületes, pontszerű keratitis, lagophthalmus, száraz szem, szem irritáció, fotofobia, könnyezés. Ritka: Keratitis, ectropium, diplopia, szédülés, a bőr diffúz kipirulása/dermatits, entropium, az arcizmok gyengesége, elernyedése, fáradtság, látászavarok, homályos látás. Igen ritka: Szemhéj duzzanat. Rendkívül ritka: Zárt zugú glaucoma, cornea fekélyek. Cervicalis dystonia: Nagyon gyakori: Dysphagia (lásd a c) pontot), helyi gyengeség, fájdalom. Gyakori: Szédülés, hypertonia, zsibbadás, általános gyengeség, álmosság, grippés tünetek, rossz közérzet, szájszárazság, hányinger, fejfájás, merevség, érzékenység, rhinitis, felső légúti fertőzések. Ritka: Dispnoea, diplopia, láz, ptosis, a hang megváltozása. Gyermekkori cerebral palsy: Nagyon gyakori: Vírusfertőzés, fül fertőzés. Gyakori: Myalgia, izomgyengeség, incontinentia urinae, somnolentia, a járásmód megváltozása, rossz közérzet, bőrkiütések, zsibbadás. Stroke utáni fokális felső végtag spazmusok: Gyakori: Ecchymosis/purpura/vérzés az injekció helyén, fájdalom a karban, izomgyengeség, hypertonia, égő érzés az injekció helyén. Ritka: Hypesthesia, arthralgia, asthenia, fájdalom, bursitis, dermatitis, fejfájás, túlérzékenység az injekció helyén, rossz közérzet, hányinger, paresthesia, a testhelyzettől függő hypotensio pruritus, kiütés, koordinálatlanság, amnézia, száj körüli paresthesia, depresszió, álmatlanság, perifériás ödéma, szédülés, (néhány igen ritka jelenség az alapbetegséggel lehet összefüggésben). A hónaljak primer hyperhidrosisa: Gyakori: Nem-hónaljtáji verítékezés, az injekció beadási helyének reakciói, fájdalom, vazodilatáció kipirulás. Ritka: A karok gyengesége, viszketés, izomfájdalom (myalgia), ízületi panaszok, a kar fájdalma. c. Egyéb információk: A dysphagia mértéke az enyhétől a súlyosig terjedhet és aspirációt is okozhat, ami alkalmanként orvosi kezelést tesz szükségessé. (lásd Figyelmeztetések). Rendkívül ritkán A-típusú botulinum toxinnal végzett kezelés utáni halálesetekről is beszámoltak, amelyek néha dysphagiával, pneumoniával és/vagy más súlyos fogyatékossággal voltak kapcsolatba hozhatók. A gyógyszer forgalomba kerülése óta rendkívül ritkán az alábbi mellékhatásokról is beszámoltak: bőrkiütés (erythema multiforme, urticaria, psoriaform kiütések is), viszketés és allergiás reakciók. Igen ritkán az alábbi kardiovaszkuláris mellékhatásokról is beszámoltak: szívritmuszavarok, myocardialis infarctus. Egyes esetekben ezek halálos kimenetelűek voltak. Ezek közül néhány beteg kockázati csoportba tartozott, pl. kardiovaszkuláris betegségük volt. Egy esetben Botox injekció utáni anafilaxiás reakcióról is beszámoltak. Egy esetben perifériás neuropátiát figyeltek meg egy felnőtt férfi betegnél, aki 11 héten belül 1800 E Botox-ot kapott a nyak és a hát spazmusa, valamint erős fájdalom miatt. Rendkívül ritkán zárt zugú glaucomáról számoltak be blepharospasmus botulinum toxin kezelését követően. Egy nőbetegnél brachialis plexopathia lépett fel cervicalis dystonia kezelése során 2 nappal 120 E Botox injekció beadása után, mely 5 hónap múlva szűnt meg. A hónaljak primer hyperhidrosisának kezelése során a a betegek 4,5%-ánál figyelték meg a nem hónaljtáji verítékezés fokozódását egy hónapon belül. Szabályszerűség nem volt megfigyelhető az anatómiai elhelyezkedés tekintetében. 4 hónapon belül a betegek mintegy 30%-ánál megszűntek a panaszok. Ugyancsak beszámoltak a kar gyengeségéről (ritkán, gyakorisága 0,7%); ez kis fokú volt, átmeneti, kezelést nem igényelt és nyom nélkül gyógyult. Ez a mellékhatás kapcsolatban lehet a kezeléssel, az injektálással vagy mindkettővel. Az izomgyengeség ritka eseteiben neurológia vizsgálat szóba jöhet. Ezen felül az injektálás technikájának felülvizsgálata tanácsos annak érdekében, hogy a hatóanyag beadása biztosan intradermálisan történjen.

Interakciók:
Elméletileg a botulinum toxin hatását erősíthetik az aminoglikozidok, a spektinomicin, illetve más gyógyszerek, amelyek a neuromuszkuláris transzmisszióra hatással vannak, pl. a tubokurarin típusú izomrelaxánsok. A lehetséges klinikai gyógyszerkölcsönhatások megállapítására nem végeztek specifikus vizsgálatokat. Klinikailag szignifikáns kölcsönhatásokról nem számoltak be.

Figyelmeztetések:
A Botox alkalmazása előtt az érintett területek anatómiájának, és a korábbi műtétek okozta anatómiai eltérések pontos ismerete szükséges. A Botox ajánlott adagját és az ajánlott alkalmazási gyakoriságot nem szabad túllépni. Rendkívül ritkán anafilaxiás reakció léphet fel botulinum toxin injekció után. Ezért epinefrint kell készenlétben tartani, és más anti-anafilaxiás intézkedésre is fel kell készülni. További információkat lásd Mellékhatások - Egyéb információk pontban. Rendkívül ritkán A-típusú botulinum toxinnal végzett kezelés utáni halálesetekről is beszámoltak, amelyek néha dysphagiával, pneumoniával és/vagy más súlyos fogyatékossággal voltak kapcsolatba hozhatók. A betegeket és gondozóikat tájékoztatni kell arról, hogy nyelési nehézség, illetve beszéd- vagy légzési zavarok esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A klinikai hatás ingadozása a Botox többszöri alkalmazása során (mint minden más botulinum toxin esetében) a készítmény feloldásának különböző módjára, a különböző adagolási intervallumokra, az injektált izmokra és a biológiai módszerrel meghatározott hatásérték kismértékű különbözőségére vezethető vissza. Túl gyakori alkalmazás és túl magas adagok antitestképződést okozhatnak, ami a kezelés iránti rezisztencia kialakulásához vezethet. Mint minden kezelésnél, ügyelni kell arra, hogy az ülő betegek fokozatosan nyerjék vissza aktivitásukat. Óvatosan kell alkalmazni a Botox-ot, ha a javasolt beadási hely gyulladásban van, illetve ha a célizom túlzottan gyenge vagy atrophiás. Szintén óvatosan kell eljárni, ha a betegnek amyotrophiás laterális sclerosis vagy más perifériás neuromuszkuláris diszfunkciót okozó betegsége van. A Botox humán szérum albumint tartalmaz. Emberi vérből vagy plazmából készített gyógyszerek alkalmazásakor kórokozók átvitelének lehetősége nem zárható teljesen. Kórokozók átvitele veszélyének csökkentése érdekében mind a donorokat, mind a levett vért, ill. plazmát szigorú vizsgálatoknak és szelekciónak vetik alá. Ezen túlmenően, a gyártási eljárásba a vírusinaktiválási lépéseket iktatnak be. Blepharospasmus: Az orbicularis izom Botox kezelését követő csökkent szemhéj-zárás cornea elváltozásokhoz vezethet. A korábban műtéten átesett szem esetében a cornea érzékenység gondos vizsgálata szükséges és az ectropia megelőzése érdekében kerüljük az alsó szemhéj területére való beadást. Erőteljes és azonnali terápiát alkalmazzunk bármilyen hámdefektus esetén. Ennek során szükség lehet védő szemcseppekre, kenőcsre, a szem lekötésére, lágy kontaktlencsére vagy a szem egyéb módon való zárására. Ecchymosis könnyen jelenik meg a szemhéjak laza kötőszövetében. Ennek esélyét csökkenthetjük, ha az injekció beadása után enyhe nyomást gyakorolunk a beadás helyére. A botulinum toxin antikolinerg hatása miatt zárt zugú glaucoma kialakulásának veszélye esetén körültekintéssel kell alkalmazni. Cervicalis dystonia: A cervicalis dystoniával kezelt betegeket tájékoztatni kell a dysphagia fellépésének lehetőségéről, ami lehet enyhe fokú, de lehet súlyos is. A dysphagia következtében aspiratio és dyspnoe jelentkezhet, ami esetleg szondatáplálást is szükségessé tehet. Rendkívül ritkán dysphagiát követő aspiratio miatt kialakult pneumoniáról és halálesetről is beszámoltak. A dysphagia az injekció után 2-3 hétig tarthat, de beszámoltak már 5 hónapig fennálló dysphagiáról is. Dysphagia kialakulásának elkerülése a m. sternocleidomastoideusba adható maximális dózis: 100 E. Ha a beteg nyaki izmai kisebb tömegűek, vagy ha a sternocleido-mastoideust bilaterálisan kell injektálni, a vizsgálatok szerint nagyobb a dysphagia előfordulásának kockázata. A dysphagia a toxinnak a nyelőcső izomzatába való tovaterjedésének tulajdonítható. Gyermekkori cerebral palsyhoz társuló és fokális spazmusok és stroke utáni kéz- és csuklóspazmusok felnőtt betegeknél: A Botox-ot fokális spazmusok kezelésében csak más szokásos kezelési módokkal együtt vizsgálták, és nem azok helyettesítésére. Nem valószínű, hogy a Botox hatékony lenne és javítaná a mozgás fokát, ha az izületek állandó kontraktura hatása alatt vannak. A hónaljak primer hyperhidrosisa: A másodlagos hyperhidrosis (pl. hyperthyreoidismus, pheaochromocytoma) potenciális eseteinek kiszűrése érdekében szükséges a kórtörténet felvétele és fizikális vizsgálat elvégzése (szükség szerint speciális vizsgálatokkal kiegészítve). Ezzel elkerülhető a hyperhidrosis tüneti kezelése a háttérben lévő betegség diagnosztizálása, illetve kezelése nélkül. Terhesség és szoptatás: Terhesség: Az A-típusú botulinum toxin terhesség ideje alatt való alkalmazásáról nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok. Az állatkísérletek reprodukciós toxicitást jeleztek (lásd Hatás). Emberek esetében az esetleges kockázat nem ismert. Terhesség alatt a Botox csak feltétlenül szükséges esetben alkalmazható. Szoptatás: Nem ismert, hogy a Botox kiválasztódik-e az anyatejbe. A készítmény szoptatás időszakában nem ajánlott. A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre: A Botox hatása a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre csak a kezelés után értékelhető. Túladagolás: Nincs ismert eset véletlen Botox injekciót követő szisztémás toxicitásról. A Botox lenyelésének hatása ismeretlen. A túladagolás jelei nem mutatkoznak közvetlenül az injekció beadása után. Véletlen injekció vagy lenyelés esetén a beteget néhány napig orvosi megfigyelés alatt kell tartani az általános izomgyengeség vagy bénulás felléptének lehetősége miatt. Az A-típusú botulinum toxin mérgezés tüneteit mutató betegeket (általános gyengeség, ptosis, dipopia, nyelési nehézség és beszédzavarok, a légzőizmok bénulása) szükség esetén kórházban kell kezelni. Az adag növelésével általános és súlyos izombénulás lakul ki. Ha a szájgarat és a nyelőcső izomzata is érintett aspirációs pneumonia léphet fel. Ha a légzőizmok bénulnak, intubatióra és asszisztált lélegeztetésre van szükség, amíg a beteg fel nem épül.

Farmakodinámia:
Az A-típusú Clostridium botulinum neurotoxin komplex a preszinaptikus kolinerg idegvégződésekben a SNAP-25 fehérje hasításával gátolja az acetilkolin felszabadulást. A SNAP-25 nélkülözhetetlen az acetilkolin felszabadulásához az idegvégződésekben található vezikulumokból. Az injekció beadása után a toxin gyorsan, nagy affinitással kötődik a specifikus sejtfelszíni receptorokhoz. Ezt követi a toxin átjutása plazma membránon receptor mediálta endocytosissal. Végül a toxin eloszlik a citoszolban. Ezt az utolsó lépést kíséri az acetlikolin felszabadulás fokozatos gátlása. A klinikai hatás 2-3 napon belül jelentkezik és maximumát az injekció után 5-6 héten belül éri el. A hatás általában az injekció után 12 héten belül megszűnik, ahogy az idegvégződések újra képződnek és csatlakoznak. Intradermális adása után, amikor a célszerv a verítékmirigyek voltak, a hatás átlagosan 7,5 hónapig tartott az első injekció után, axillánként 50 egységet adva. Azonban a betegek 27,5 %-ánál a hatástartam 1 év vagy még hosszabb volt. A verejtékmirigyeket beidegző szimpatikus idegvégződések helyreállást nem vizsgálták. A Botox-ban lévő neurotoxin komplexet egy új sejtbankból állítják elő. Felnőtteken végzett klinikai vizsgálatok azt mutatták, hogy az új Botox készítménynek hasonló hatása van a teljes dózistartományban, mint a korábbinak. Gyermekeken az új készítménnyel nem végeztek klinikai vizsgálatokat. A hónaljak primer hyperhidrosisa: Kettős vak, multicentrikus klinikai vizsgálatot végeztek kétoldali hónalji primer hyperhidrosisban szenvedő betegek körében. A primer hyperhidrosist úgy definiálták, hogy gravimetriás méréssel legalább 50 mg spontán verítéktermelődést mutattak ki axillánként, szobahőmérsékleten, pihenés közben 5 perc alatt. 320 beteget véletlenszerűen két csoportba osztottak, az egyik csoport (n=242) 50 E Botox-ot kapott, a másik (n=78) placebot. A terápiára reagálónak az számított, akinél a hónalj izzadása a kiindulási értékhez képest legalább 50%-kal csökkent. Az elsődleges kiértékelési ponton (az injekciót követő 4. héten) a Botox-ot kapó csoportban 93,8% volt, szemben a placebot kapó csoport 35,9%-ával (p < 0.001). A Botox-szal kezelt csoportban a responderek előfordulása mindvégig szignifikánsan (p < 0.001) magasabb volt, mint a placebo kezelésben részesült csoportban a kiértékelés végét jelentő 16 hétig. Egy követéses, nyílt vizsgálat során 207 alkalmas beteg kapott maximálisan 3 BOTOX kezelést. Összesen 174 beteg fejezte be a 16 hónapig tartó kombinált vizsgálatot (4 hónap kettős vak és 12 hónap követéses vizsgálat volt). A klinikai válasz aránya a 16. hét végén az első (n=287), a második (n=123) és a harmadik (n=30) kezelést követően 85,0 %, 86,2 % illetve 80 % volt. A hatás átlagos időtartama 7,5 hónap volt az egyadagos és nyílt követéses vizsgálatok összevont eredményei alapján, de megjegyzendő, hogy a betegek 27,5%-nál a hatás egy évig vagy még tovább tartott.

Farmakokinetika:
a. A hatóanyag általános jellemzői: Patkányokon 125I botulinum neurotoxinnal végzett eloszlási vizsgálatok alapján a toxin az injekció után lassan oszlik el a m. gastrocnemicusban, majd gyors szisztémás metabolizáció után a vizelettel választódik ki. A radio-jelzett anyag mennyisége az izomban mintegy 10 órás felezési idővel csökkent. A radioaktivitás az injekció helyén nagyméretű proteinekhez kötődik, míg a plazmában kisméretűekhez, ami az anyag gyors szisztémás metabolizációjára utal. Huszonnégy óra alatt a radioaktivitás 60%-a távozott a vizelettel. A toxint valószínűleg proteázok bontják le, metabolitjai a normális anyagcserében vesznek részt. Klasszikus felszívódási, eloszlási, biotranszformációs és eliminációs vizsgálatokat az A-típusú botulinum toxin extrém toxicitása miatt nem végeztek. b. Jellemzők a terápiás alkalmazás során: Feltételezhető, hogy a Botox terápiás dózisai kis mértékben szisztémásan is eloszlanak. Elektromiográfiás technikával végzett klinikai vizsgálatok az injekció beadási helyétől távol eső izmokban is megváltozott elektrofiziológiás neuromuszkuláris aktivitást mutattak, amit nem kísértek klinikai tünetek.

Minden jog fenntartva © 2015-2019 Parenterális Munkacsoport
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertár