Főoldal Hatóanyagok Készítmények Formulálás Kalkulátorok Dokumentumok Kereső
KÉSZÍTMÉNYEK
Gyógyszer megnevezése Alkalmazható oldószerek
Carboplatin Accord 10 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz
(2019.02.28.)
[Karboplatin]
Egyéb gyógyszerrel nem elegyíthető!

info_outline

Injekcióhoz való víz 0,9% NaCl 5% glükóz 10% glükóz Ringer Ringer-laktát Egyéb

Megjegyzések: Ez a készítmény kizárólag egyszeri alkalmazásra való. Kontamináció Amennyiben a karboplatin szemmel vagy bőrrel érintkezik, a kontaminált területet bőséges vízzel vagy normál sóoldattal alaposan le kell öblíteni. Bőrnyugtató krém használata javasolt az átmeneti bőrirritációra. Amennyiben a szem az érintett terület, orvoshoz kell fordulni. Megsemmisítés Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a gyógyszerekre vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani. Hígítás A készítményt az infúzió beadása előtt 5%-os dextróz oldattal vagy 0,9%-os nátrium-klorid oldattal kell felhígítani 0,5 mg/ml legalacsonyabb koncentrációig. Antineoplasztikus szerek biztonságos kezelésére vonatkozó útmutatások: 1 A karboplatin beadását kizárólag egészségügyi szakemberek készíthetik elő, akik megfelelő képzettséggel rendelkeznek a kemoterápiás szerek biztonságos használata terén. 2 Az előkészítésnek az arra kijelölt helyen kell történnie. 3 Megfelelő védőkesztyű használata kötelező. 4 Meg kell tenni a megfelelő óvintézkedéseket, hogy a szer véletlenül se kerüljön a szembe. Amennyiben szembe kerül, vízzel vagy steril sóoldattal öblítse ki. 5 A citotoxikus szer előkészítését terhes személy nem végezheti. 6 Megfelelő elővigyázatosságot és óvintézkedéseket kell tenni a citotoxikus gyógyszerek felhasználása során használt eszközök (fecskendők, tűk, stb.) megsemmisítésére vonatkozóan. A maradék és a kiválasztott anyagokat duplazáras polietilén hulladéktároló zacskókba kell elhelyezni. A hulladékot 1000 °C-on kell megsemmisíteni. A folyékony hulladékot bő vízzel kell kiönteni. 7 A munkaterületet eldobható, egyik oldalán műanyaggal bevont szívópapírral kell letakarni. 8 Valamennyi fecskendőhöz és szerelékhez használjon Luer-záras csatlakozót. Nagy átmérőjű tűk használata javasolt a nyomás illetve a lehetséges aeroszolképződés lecsökkentése érdekében. Az utóbbit légtelenítő tűk használatával is csökkenteni lehet.

Inkompatibilitások: Ezt a gyógyszer tilos más gyógyszerekkel keverni, kivéve a 6.6 pontban felsorolt gyógyszereket. A karboplatinnal az alumínium reakcióba léphet, amelynek következtében fekete csapadék képződik. Ezért a karboplatinnal esetlegesen érintkező alumíniumtartalmú tűk, fecskendők, katéterek, illetve infúziós szerelékek nem használhatók a karboplatin infúzió elkészítése és beadása során. A csapadékképződés eredményeképpen csökken a készítmény daganatellenes aktivitása.

Felhasználhatóság:
Felbontatlanul:

2 év

Hígítás után

Felbontást követően: A használat közbeni kémiai és fizikai stabilitás szobahőmérsékleten tárolva 24 órán át, 2-8°C között 30 órán át bizonyított.

Mikrobiológiai szempontból a készítményt azonnal fel kell használni. Amennyiben nem használják fel azonnal, akkor a felhasználó a felelős a felhasználás előtti tárolás körülményeiért és időtartamáért, ami rendesen nem lehet hosszabb 24 óránál 2ºC – 8ºC-on, hacsak nem végezték a hígítást ellenőrzött és validáltan aszeptikus körülmények között.

Segédanyagok:
Injekcióhoz való víz

Tárolás:
Legfeljebb 25°C-on tárolandó. Hűtőszekrényben nem tárolható és nem fagyasztható.

A fénytől való védelem érdekében az infúziós üveget tartsa a dobozában.

A gyógyszer hígítás utáni tárolására vonatkozó előírásokat lásd a 6.3 pontban.

Gyógyszerforma:
Koncentrátum oldatos infúzióhoz

Tiszta, színtelen vagy enyhén halványsárga, részecskementes oldat.

Csomagolás módja:
Karboplatin 5 ml/15 ml/45 ml/60 ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 5 ml-es/15 ml-es/50 ml-es/100 ml-es barna színű I-es típusú üvegbe töltve. Az üveg szürke klórbutil gumidugóval/szürke Westar előmosott gumidugóval és lepattintható alumínium védőlappal lezárt.

1 injekciósüveg 1 dobozban

Az 5 ml-es üveg 50 mg karboplatint tartalmaz, 10 mg/ml.

A 15 ml-es üveg 150 mg karboplatint tartalmaz, 10 mg/ml.

Az 50 ml-es üveg 450 mg karboplatint tartalmaz, 10 mg/ml.

A 100 ml -es üveg 600 mg karboplatint tartalmaz, 10 mg/ml.

Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

Javallatok:

A Carboplatin Accord a következő betegségek kezelésére ajánlott: 1. előrehaladott epithelialis ovarium carcinoma: (a) első vonalbeli terápiaként (b)második vonalbeli terápiaként; amennyiben az egyéb kezelések hatástalanok voltak. 2. kissejtes tüdőcarcinoma.

Ellenjavallatok:

A karboplatin a következő esetekben ellenjavallt: - a készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység - súlyos myelosuppressio - fennálló súlyos vesekárosodás (kreatinin-clearance ≤30 ml/perc), kivéve, ha az orvos és a beteg megítélése szerint a kezelés lehetséges előnyei meghaladják annak kockázatait - vérző tumorok - sárgaláz elleni védőoltás egyidejű alkalmazása (lásd 4.5 pont). - egyéb platinatartalmú gyógyszerrel szembeni súlyos túlérzékenységi reakció a kórtörténetben Dózismódosítással a kezelés enyhe károsodásban szenvedő betegek esetében megengedett (lásd 4.2 pont).

Adagolás:

Adagolás és az alkalmazás módja: A Carboplatin Accord kizárólag intravénás infúzióban alkalmazható. A karboplatin ajánlott dózisa előzetesen nem kezelt, normál vesefunkciójú (kreatinin-clearance >60 ml/perc) felnőttek esetében 400 mg/m² egyszeri rövid dózisú intravénás infúzióban 15–60 perc alatt. A dózis kiszámolásának alternatív lehetősége: lásd az alábbi Calvert-formulát: Dózis (mg) = AUC célértéke (mg/ml x perc) x [GFR ml/perc +25]
Dózis (mg) = AUC célértéke (mg/ml x perc) x [GFR ml/perc +25]
AUC célértéke Tervezett kemoterápia Kezelési státusz
5-7 mg/ml perc karboplatin monoterápiaként előzőleg kezeletlen
4-6 mg/ml perc karboplatin monoterápiaként előzőleg kezelt
4-6 mg/ml perc karboplatin + ciklofoszfamid előzőleg kezeletlen
Megjegyzés: A Calvert-képlettel a karboplatin összdózisát mg-ban és nem mg/m²-ben számítjuk. A kezelést 4 hétig nem szabad megismételni az előző karboplatin terápiát követően, és/vagy amíg a neutrofil-szám legalább a 2000 sejt/mm³ és a thrombocyta-szám legalább a 100 000 sejt/mm³ értéket el nem éri. A kiindulási dózis 20% − 25%-os csökkentése javasolt azon betegek esetében, akik kockázati tényezőkkel rendelkeznek, mint pl. az előzetes myelosuppressiv kezelés és az alacsony performance státusz (ECOG-Zubrod 2-4, ill. Karnofsky 80 alatt). Az elkövetkezendő kezeléseknél szükséges dózismódosítások felmérése érdekében ajánlott a kezdeti karboplatin-adagolások kapcsán a haematológiai mélypontot heti vérképvizsgálatokkal meghatározni. A karboplatinnal esetlegesen érintkező alumíniumtartalmú tűk vagy infúziós szerelékek nem használhatók a karboplatin infúzió elkészítése és beadása során. Az alumínium reakcióba lép a karboplatinnal, ami csapadékképződéssel jár és/vagy a hatásosság csökkenését idézi elő. Az elkészítés és alkalmazás során be kell tartani a veszélyes anyagokra vonatkozó biztonsági intézkedéseket. Az elkészítést kizárólag a biztonságos használatra kiképzett személyzet végezheti, védőkesztyű, arcmaszk és védőruha alkalmazása mellett. Vesefunkció-károsodás: A karboplatin optimális alkalmazása vesefunkció-károsodásban szenvedő betegek esetében a dózis csökkentését (lásd Calvert-képlet), valamint a haematológiai mélypont és vesefunkció-értékek gyakori monitorizálását igényli. A 60 ml/perc-nél alacsonyabb kreatinin-clearance-szel rendelkező betegek esetében fokozott a súlyos myelosuppressio kockázata. A súlyos leukopenia, neutropenia, illetve thrombocytopenia gyakoriságát kb. 25% körül lehetett tartani az alábbi adagolási ajánlással:
Kiindulási kreatinin-clearance érték Javasolt adag az első kezelési napon
41-59 ml/perc 250 mg/m2 iv.
16-40 ml/perc 200 mg/m2 iv.
Nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy a karboplatinnal kapcsolatban a 15 ml/perc vagy ennél kisebb kreatinin-clearance-szel rendelkező betegek körében dózisajánlásokat lehessen megfogalmazni. Az összes fenti dózisajánlás a kezdeti kezelésekre vonatkozik. Az ezt követő dózisokat a beteg toleranciájának és a myelosuppressio elfogadható mértékének megfelelően kell beállítani. Kombinált kezelés: A Carboplatin Accord optimális alkalmazása egyéb myelosuppressiv hatású gyógyszerekkel az alkalmazandó adagolási rendnek megfelelő dózismódosítást igényel. Idősek: 65 év feletti betegek esetében kezdeti vagy utólagos dózisbeállításra lehet szükség a beteg fizikai állapotától és vesefunkciójától függően. Gyermekek és serdülők A rendelkezésre álló információ elégtelen ahhoz, hogy gyermekek számára dózisajánlást lehessen megfogalmazni. Hígítás és elkészítés: A gyógyszert infundálás előtt hígítani kell, lásd 6.6 pont.

Mellékhatások:

A jelentett mellékhatások gyakorisági adatai 1893, önmagában adott karboplatin injekciót kapó betegek kumulatív adatbázisából és a forgalomba hozatalt követő tapasztalatokból származnak. A lista MedRA szervrendszerek szerint, a következő gyakorisági kategóriák használatával készült: Nagyon gyakori (≥1/10) Gyakori (≥1/100 – <1/10) Nem gyakori (≥1/1000 <1/100) Ritka (≥1/10 000 <1/1000) Nagyon ritka (<1/10 000), Nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg)
Szervrendszer Gyakoriság MedDRA szerinti preferált kifejezés
Jó-, rosszindulatú és nem meghatározott daganatok (beleértve a cisztákat és polipokat is) Nem ismert A kezeléssel összefüggésben kialakuló szekunder malignus betegségek
Fertőző betegségek és parazitafertőzések Gyakori Fertőzések*
Nem ismert Pneumonia
Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek Nagyon gyakori Thrombocytopenia, neutropenia, leukopenia, anaemia
Gyakori Haemorrhagia*
Nem ismert Csontvelő-elégtelenség, haemolyticus uraemiás szindróma
Ritka Lázas neutropenia
Immunrendszeri betegségek és tünetek Gyakori Túlérzékenység, anaphylactoid reakció
Anyagcsere és táplálkozási betegségek és tünetek Nem ismert Dehidráció, anorexia, Tumor lysis szindróma
Ritka Hyponatraemia
Idegrendszeri betegségek és tünetek Gyakori Perifériás neuropatia, paraesthesia, az ínreflexek csökkenése, érzékelési zavarok, ízérzékelés zavara
Nem ismert Cerebrovaszkuláris történés* Reverzibilis posterior leukoencephalopathia szindróma (RPLS)
Szembetegségek és szemészeti tünetek Gyakori Látászavar (látásvesztés ritka eseteit beleértve)
A fül és az egyensúly-érzékelő szerv betegségei és tünetei Gyakori Ototoxicitás
Szívbetegségek és a szívvel kapcsolatos tünetek Gyakori Szív-érrendszeri betegség*
Nem ismert Szívelégtelenség*
Érbetegségek és tünetek Nem ismert Embólia*, hypertonia, hypotonia
Légzőrendszeri, mellkasi és mediastinalis betegségek és tünetek Gyakori Légzészavar, interstitialis tüdőbetegség, bronchospasmus
Emésztőrendszeri betegségek és tünetek Nagyon gyakori Hányás, hányinger, hasi fájdalom
Gyakori Hasmenés, székrekedés, nyálkahártya-rendellenesség
Nem ismert Stomatitis, Pancreatitis.
A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei Gyakori Alopecia, bőrbetegségek
Nem ismert Urticaria, bőrkiütés, erythema, viszketés
A csont- és izomrendszer, valamint a kötőszövet betegségei és tünetei Gyakori Váz-izomrendszeri betegség
Vese- és húgyúti betegségek és tünetek Gyakori Húgy-ivarszervi betegségek
Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók Gyakori Asthenia
Nem ismert Necrosis az injekció helyén, reakció az injekció helyén, extravasatio az injekció helyén, erythema az injekció helyén, rossz közérzet
Laboratóriumi vizsgálatok eredményei Nagyon gyakori Csökkent kreatinin-clearance, emelkedett vér ureaszint, emelkedett vér alkalikus-foszfatáz enzimszint, emelkedett aszpartát-aminotranszferáz enzimszint, kóros májfunkciós értékek, csökkent vér nátriumszint, csökkent vér káliumszint, csökkent vér kalciumszint, csökkent vér magnéziumszint
Gyakori Emelkedett vér bilirubinszint, emelkedett vér kreatininszint, emelkedett vér húgysavszint
* Fatális<1%-ban, fatális cardiovascularis események <1%, többek között szívelégtelenség, embólia és cerebrovascularis történés kombinációja. Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek Karboplatin injekció adásakor a myelosuppressio a dózist korlátozó tényező. Normális kezdeti értékekkel rendelkező betegeknél a betegek 25%-ánál alakul ki 50 000/mm3alatti thrombocyta-számmal járó thrombocytopenia, 18%-ánál 1000/mm3 alatti granulocyta-számmal járó neutropenia, és 14%-ánál 2000/mm3 alatti fehérvérsejtszámmal járó leukopenia. A mélypont rendszerint a 21. napon jelentkezik. A myelosuppressio rosszabbodhat, ha a karboplatint egyéb myelosuppressiv vegyülettel vagy más kezelési formával kombinálják. A myelotoxicitás súlyosabb a korábban már kezelt betegeknél, különösen akkor, ha a betegeket korábban ciszplatinnal kezelték, illetve károsodott veseműködésű betegeknél. Rossz általános állapotú betegeknél szintén súlyosabb leukopeniát és thrombocytopeniát észleltek. Ezek a hatások, bár általában reverzibilisek, a karboplatint kapó betegek 4%-nál vezettek infekcióhoz és a betegek 5%-nál alakultak ki vérzéses szövődmények. Ezek a szövődmények a betegek kevesebb, mint 1%-nál vezetettek halálhoz. 8 g/dl alatti hemoglobinszinttel járó anaemia a normál kiindulási értékű betegek 15%-nál jelentkezett. Az anaemia incidenciája a karboplatin-expozícióval nő. A myelosuppressio súlyosabb és elhúzódóbb formában jelentkezik a károsodott vesefunkciójú, a korábban már átfogó kezelésben részesült, gyenge klinikai státuszú 65 év feletti betegek esetében. A karboplatin monoterápiában történő alkalmazásakor a maximálisan tolerálható dózis esetén, a betegek egyharmadánál thrombocytopeniát jelentettek, a nadír thrombocytaszám kevesebb volt, mint 50 x 109/l. A nadír átlagosan a 14−21. napon alakul ki, és a terápia kezdetétől számított 35 napon belül rendeződik. A betegek kb. 20%-ában leukopaenia is fellép, azonban ennek a nadírtól (14−28 nap) való helyreállása lassabban történik, általában a terápia kezdetétől számított 42 napon belül kialakul. 1 x 109/l alatti granulocytaszámmal járó neutropaenia a betegek kb. egyötödében jelentkezik. A normál tartományból induló betegek 48%-nál a haemoglobin szint 9,5 mg/100 ml alatti értéket mutatott. Jó-, rosszindulatú és nem meghatározott daganatok (beleértve a cisztákat és polipokat is) A karboplatin beadását követően – kombinált kezelésként – másodlagos malignitásokról számoltak be. Légzőrendszeri, mellkasi és mediastinalis betegségek és tünetek Nagyon ritka: Tüdőfibrózis, amely a mellkas körüli szorító érzéssel és nehézlégzéssel együtt jelentkezik. Erre akkor kell gondolni, ha a pulmonális túlérzékenységi állapot kizárható (lásd lent: Általános tünetek).

Emésztőrendszeri betegségek és tünetek

Hányás a betegek 65%-ánál jelentkezik, ezek egyharmada súlyos. Hányinger további 15%-nál észlelhető. A korábban már kezelt betegek hajlamosabbak a hányásra (ez különösen a korábban ciszplatinnal kezelt betegekre igaz). A hányinger és a hányás rendszerint a karboplatin-kezelést követően 6−12 órával jelentkezik. A tünetek általában a kezelést követő 24 órán belül elmúlnak, illetve jól reagálnak antiemetikus készítményekre, vagy megelőzhetőek azokkal. Úgy tűnik, hogy a hányás gyakrabban fordul elő olyan betegeknél, akik karboplatint más emetogén készítményekkel kombinációban kaptak. A további gastrointestinalis panaszok a betegek 8%-ánál fájdalomban, 6%-uknál hasmenésben és székrekedésben nyilvánultak meg. Görcsökről is beszámoltak. Idegrendszeri betegségek és tünetek Perifériás neuropathia (többségében paraesthesiák és mély ínreflexek csökkenése) a karbolpatinnal kezelt betegek 4%-nál lépett fel. A 65 évesnél idősebb korú és a korábban már ciszplatinnal kezelt, valamint a prolongált karboplatin injekciós kezelésben részesülő betegek esetében fokozottabb a kockázat. Klinikailag jelentős érzékelési zavarok (nevezetesen látási zavarok és az ízérzés változásai) a betegek 1%-ában fordultak elő. A neurológiai mellékhatások előfordulásának általános gyakorisága a karboplatin injekciót kombinált kezelésben kapó betegek esetében nagyobbnak tűnik. Ez szintén a hosszabb kumulatív expozícióval lehet összefüggésben. Amennyiben a paraesthesia a karboplatin-kezelést megelőzően már jelen van - különösen, ha az a megelőző ciszplatin-kezeléssel összefügg -, a karboplatin-kezelés alatt továbbra is fennállhat vagy rosszabbodhat (lásd 4.4 pont). Szembetegségek és szemészeti tünetek Látászavarok, beleértve látásvesztés rendszerint nagydózisú kezelés során, csökkent vesefunkciójú betegeknél lépett fel. A fül és az egyensúly-érzékelő szerv betegségei és tünetei Nagyon gyakori: a beszédtartományon kívül eső hallászavar a magas frekvenciatartomány (4000-8000 Hz) károsodásával audiometriás vizsgálatsorozattal 15%-ban volt kimutatható. Hypacusist nagyon ritkán jelentettek. Gyakori: Gyakran számoltak be tinnitusról. Az előzőleg ciszplatinnal kezelteknél halláskárosodás alakult ki, a károsodás perzisztálhat és súlyosbodhat. Az ajánlottnál nagyobb dózisok esetén, egyéb ototoxikus hatóanyagokkal való kombinált karboplatin kezelést követően, klinikailag szignifikáns mértékű halláscsökkenésről számoltak be gyermekek esetében. Máj‑ és epebetegségek, illetve tünetek Normál kiindulási értékekkel rendelkező betegek májfunkciójának változását észlelték, ideérve a megemelkedett összbilirubinszintet a betegek 5%-ánál, SGOT-értéket 15%-uknál és alkalikus foszfatázt 24%-uknál. Ezek az eltérések általában enyhék és a betegek körülbelül felénél reverzibilisek voltak. Korlátozott számú, a karboplatint nagyon nagy dózisban kapó és autológ csontvelő transzplantáción átesett betegnél a májfunkciós értékek jelentős emelkedését észlelték. Egyes esetekben akut, fulmináns májsejtnekrózis alakult ki nagy dózisú karboplatin adása után. Vese- és húgyúti betegségek és tünetek A szokásos dózisban adva kóros vesefunkció nem gyakran alakult ki, annak ellenére, hogy a karboplatin injekciót nagy volumenű folyadék adása és/vagy forszírozott diuresis nélkül adták. A szérum kreatininszint a betegek 6%-ánál emelkedik, a vér karbamid-nitrogénszint 14%-ukban, a húgysavszint 5%-ukban. Ezek az eltérések általában enyhék, és körülbelül a betegek felénél reverzibilisek. A karboplatin injekciót kapó betegeknél a kreatinin-clearance bizonyult a legérzékenyebb vesefunkció mutatónak. A karboplatin-kezelés alatt a kiinduláskor 60 ml/perc vagy a fölötti értékkel bíró betegek 27%-ánál jelentkezett a kreatinin-clearance csökkenése. A vesefunkció károsodása nagyobb valószínűséggel fordul elő olyan betegek esetében, akiknél korábban ciszplatin-kezelés következtében nefrotoxicitás lépett fel. Nagyon gyakori: A karboplatin-kezelésben részesült betegekben a renális toxicitás általában nem befolyásolja a dózist és nem igényel preventív jellegű nagy mennyiségű hidrálást vagy forszírozott diuresist. Gyakori: Vesekárosító hatást figyeltek meg, amely a kreatinin-clearance érték 60 ml/perc alá történő csökkenésében nyilvánul meg,

Immunrendszeri betegségek és tünetek

Előfordulhatnak anaphylactoid típusú reakciók, néha fatális kimenetelűek, többnyire a készítmény beadását követő percekben: arcödéma, dyspnoe, tachycardia, alacsony vérnyomás, urticaria, anaphylaxiás shock, bronchospasmus. Látható ok nélküli lázról számoltak be.

A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei

Eritémásbőrkiütés, láz vagy pruritus eseteit figyelték meg. Ezek a reakciók hasonlítanak a ciszplatinnal történő kezelésnél megfigyeltekhez, azonban néhány esetben nem volt jelen keresztreakció. Laboratóriumi vizsgálatok eredményei A szérum nátrium a betegek 29%-ánál, a kálium 20%-uknál, a kalcium 22%-uknál és a magnézium 29% uknál csökkent. Leginkább korán jelentkező hyponatraemiás eseteket jelentettek. Az elektrolitvesztés kismértékű és rendszerint nem okoz klinikai tüneteket. Szívbetegségek és a szívvel kapcsolatos tünetek Izolált esetekben cardiovascularis eseményeket (szívelégtelenség, embólia), valamint cerebrovascularis eseményeket jelentettek.

Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók

Jelentettek az injekció beadás helyén jelentkező reakciókat (égő érzés, fájdalom, pirosság, duzzanat, urticaria, extravasatioval kapcsolatos necrosis). Láz, hidegrázás és mucositis eseteit figyelték meg. Máj‑ és epebetegségek, illetve tünetek Nagyon gyakori:Az alkalikus foszfatáz szint gyakrabban növekedett, mint az SGOT, az SGPT vagy az összbilirubin. A fenti rendellenességek többsége a kezelés folyamán spontán javult. Ritka: Súlyos májkárosodást (pl. akut májnecrosist) jelentettek a beadást követően azon betegeknél, akik az ajánlottnál nagyobb karboplatin dózisokat kaptak. Feltételezett mellékhatások bejelentése A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

Interakciók:

A karboplatinnal az alumínium reakcióba léphet, amelynek következtében fekete csapadék képződik. Ezért a karboplatinnal esetlegesen érintkező alumíniumtartalmú tűk, fecskendők, katéterek, illetve infúziós szerelékek nem használhatók a karboplatin infúzió elkészítése és beadása során. Tekintettel arra, hogy daganatos megbetegedések esetén növekszik a trombózis kialakulásának kockázata, gyakori az antikoaguláns kezelés alkalmazása. A betegség folyamán egyénen belül is gyakran változó koagulabilitás, valamint az orális antikoagulánsok és a daganatellenes kemoterápia kölcsönhatásának lehetősége miatt, amennyiben a beteg orális antikoaguláns kezelése mellett döntenek, növelni kell az INR-ellenőrzések gyakoriságát. Egyidejű alkalmazás ellenjavallt: Sárgaláz elleni védőoltás: halálos kimenetelű, generalizált vakcina-megbetegedés kockázata (lásd 4.3 pont). Egyidejű alkalmazás nem javasolt: - Élő, attenuált vakcinák (kivéve sárgaláz elleni védőoltás): szisztémás, esetenként halálos kimenetelű betegség kialakulásának kockázata. Ez a kockázat fokozottabb olyan betegeknél, akiknek immunrendszere alapbetegségük következtében eleve legyengült. Ha elérhető elölt kórokozókat tartalmazó vakcina, az alkalmazandó (poliomyelitis). - Fenitoin, foszfenitoin: a convulsiók súlyosbodásának veszélye (a citotoxikus szer csökkenti a fenitoin felszívódását az emésztőrendszerből), a toxicitás fokozódásának veszélye vagy a citotoxikus szer hatásosságának csökkenése (a fenitoin májmetabolizmust fokozó hatása miatt). Az egyidejű alkalmazás mérlegelendő: - Ciklosporin (és extrapolálással takrolimusz és szirolimusz): fokozott immunszuppresszió lymphoproliferatio kockázatával. - A karboplatin nefrotoxikus vagy ototoxikus gyógyszerekkel, mint pl. aminoglikozidokkal, vankomicinnel, kapreomicinnel és diuretikumokkal való egyidejű alkalmazása, mert a karboplatin ezen összetevőknek a vese clearance-ben bekövetkező változásait indukálja, mely a toxicitás fokozódásához vagy exacerbációjához vezethet. - Kacsdiuretikumok: a karboplatin és kacsdiuretikumok egyidejű alkalmazását mérlegelni kell a kumulatív nefro- és ototoxicitás miatt. A karboplatin egyéb myelosuppressiv gyógyszerrel való kombinációs kezelését a dózisok és a kezelések időzítése vonatkozásában nagyon gondosan meg kell tervezni, hogy az additív hatásokat minimalizálni lehessen.

Figyelmeztetések:

Figyelmeztetések Myelosuppressio A karboplatin myelosuppressiv hatása szoros kapcsolatban van a renális clearance-szel. Ezért a csökkent veseműködésű vagy egyéb nephrotoxikus gyógyszerrel együtt kezelt betegeknél kialakuló myelosuppressio, kiváltképpen a thrombocytopenia valószínűleg súlyosabb és elhúzódóbb lesz. A toxicitás előfordulásának és súlyosságának valószínűsége nagyobb a korábban már átfogó kezelésben részesült vagy ciszplatinnal kezelt, gyenge klinikai státuszú, előrehaladott korú betegek esetében. A veseműködés paramétereit a kezelés előtt, alatt és után értékelni kell. Ebben a betegcsoportbana kiindulási karboplatin dózisokat megfelelő mértékben le kell csökkenteni (lásd 4.2 pont) és a hatást a ciklusok közötti gyakori vérkép-meghatározásokkal gondosan monitorozni kell. A myelosuppressiv hatások összeadódhatnak más egyidejű kemoterápia hatásaival. A kezelés alatt és után monitorozni kell a perifériás vérképet (thrombocyta-, fehérvérsejt- és haemoglobin értékek). A karboplatin egyéb myelosuppressiv gyógyszerrel való kombinációs kezelését a dózisok és a kezelések időzítése vonatkozásában nagyon gondosan meg kell tervezni, hogy az additív hatásokat minimalizálni lehessen. A karboplatin-kezelést általánosságban véve 4 hétnél gyakrabban nem szabad megismételni, hogy a haematológiai mélypont bekövetkezzen, majd egy megfelelő szintre helyreálljon. Súlyos és perzisztens myelosuppresioban szenvedő betegek esetén a fertőzéses szövődmények kockázata magas, néhány esetben fatális kimenetelű volt (lásd 4.8 pont). Ha a fenti események közül valamelyik előfordul, a terápiát meg kell szakítani, a karboplatin adagját csökkenteni kell, vagy a kezelést abba kell hagyni. Allergiás reakciók A többi platina-alapú gyógyszerhez hasonlóan allergiás reakciók leggyakrabban az infúzió beadása alatt fordulhatnak elő, és az infúzió leállítását, valamint megfelelő tüneti kezelést tehetnek szükségessé. A betegeket gondos megfigyelés alatt kell tartani és megfelelő tüneti kezelést kell alkalmazni, beleértve az antihisztaminokat, adrenalint és/vagy glükokortikoidokat. Minden platinavegyület esetében jelentettek keresztreakciót, ami néhány esetben fatális volt (lásd 4.3 és 4.8 pont). Az infúziós üveg dugója száraz természetes gumit (latexszármazék) tartalmaz, amely allergiás reakciókat okozhat. Renális toxicitás Károsodott vesefunkciójú betegek esetében a karboplatin hatása a vérképző rendszerre kifejezettebb és elhúzódóbb, mint a normál vesefunkciójú betegek esetében. Ebben a kockázati csoportban a karboplatin-kezelés különös elővigyázatosságot igényel (lásd 4.2 pont). Óvintézkedések Karboplatin-kezelés kizárólag kemoterápiás szerek alkalmazásában jártas szakorvos felügyelete mellett végezhető. A diagnosztikai és kezelési feltételeknek azonnali készenléti állapotban rendelkezésre kell állniuk a terápia lebonyolítására, valamint a lehetséges komplikációk kezelésére. A perifériás vérképet, a vese- és májfunkciókat szorosan monitorozni kell. A karboplatin kezelés alatt és azt követően hetenként a vérkép ellenőrzése ajánlott. A kezelést fel kell függeszteni, ha abnormális csontvelő-depresszió vagy kóros vese- vagy májműködés tapasztalható. Haematológiai toxicitás A leukopenia, neutropenia és thrombocytopenia előfordulása dózisfüggő és dóziskorlátozó. A karboplatin-kezelés alatt a perifériás vérképet ellenőrizni kell. Ezzel nyomon követhető a toxicitás és meghatározható a haematológiai változók mélypontja és helyreállása, valamint segítséget nyújt a későbbi adagmódosításokhoz. A mélypont átlagosan a 21. napon jelentkezik a karboplatint önmagában kapó betegeknél, és a 15. napon a karboplatint egyéb kemoterápiás szerrel kombinációban kapó betegeknél. Általánosságban az egyszeri karboplatin adagokkal történő intermittáló kezelés során nem szabad addig új adagot adni, amíg a leukocyta-, a neutrophil granulocyta- és a thrombocytaszám vissza nem tér a normál tartományba. A vérlemezkeszám rendszerint a kezdeti terápia 14−21. napja között a legalacsonyabb. Nagyobb mértékű csökkenés figyelhető meg azoknál, akik korábban myelosupressiv kemoterápiában részesültek. A fehérvérsejtszám rendszerint a kezdeti terápia 14−28. napja között a legalacsonyabb. Ha a fehérvérsejtszám 2000 sejt/mm3, vagy a vérlemezkeszám 100 000 vérlemezke/mm3 alá süllyed, meg kell fontolni a karboplatin-kezelés elhalasztását addig, amíg a csontvelő bizonyítottan helyreáll. A helyreállás rendszerint 5−6 hetet vesz igénybe. Szükség lehet vérátömlesztésre és a következő kezelésnél ajánlott az adag csökkentése. Az anaemia gyakori és kumulatív, csak nagyon ritkán van szükség transzfúzióra. Haemolyticus uraemiás szindróma (HUS) A haemolyticus uraemiás szindróma (HUS) életet veszélyeztető mellékhatás. A karboplatin-kezelést azonnal abba kell hagyni a microangiopathiás haemolyticus anaemiára utaló első jelek észlelésekor, úgy mint thrombocytopenia, gyors haemoglobinszint-csökkenéssel együtt, illetve a szérum bilirubinszint, szérum kreatinin, vér karbamid-nitrogénszint, vagy az LDH emelkedése. A kezelés leállítása ellenére a veseelégtelenség visszafordíthatatlan lehet és dialízis válhat szükségessé. A karboplatinnal kezelt betegek esetében szerológiai gyógyszer-indukálta antitestek jelenlétét mutató haemolyticus anaemiáról számoltak be. Ez az esemény halálos kimenetelű lehet. Akut promyelocytás leukaemiáról és myelodysplasiás szindrómáról (MDS)/akut myeloid leukaemiáról (AML) számoltak be évekkel a karboplatinnal és az egyéb daganatellenes szerekkel végzett kezelést követően. Venoocclusiv májbetegség Venoocclusiv májbetegség (sinusoidalis obstrukciós szindróma) eseteiről számoltak be, amelyek közül néhány halálos kimenetelű volt. A betegeknél monitorozni kell a normálistól eltérő májműködést vagy a nem egyértelműen a májáttét által okozott portalis hypertensio tüneteit. Tumor lysis szindróma (TLS) A forgalomba hozatal utáni időszakban tumor lysis szindrómáról (TLS) számoltak be a betegeknél az önmagában vagy más kemoterápiás szerekkel kombinációban adott karboplatin alkalmazását követően. A TLS kialakulása terén nagy kockázatnak kitett betegeket, például a magas proliferációs rátával, nagy kiterjedésű tumorral és a citotoxikus anyagokkal szemben nagy érzékenységgel rendelkező betegeket szoros megfigyelés alatt kell tartani és különös gondossággal kell kezelni. Renális toxicitás A nephrotoxikus hatások incidenciája és súlyossága erősödhet azon betegek esetében, akiknek vesekárodása már a karboplatin kezelést megelőzően is jelen volt. Nem egyértelmű, hogy megfelelő hidrálással a vesekárosító hatás kivédhető-e, ám súlyos vesefunkciós zavar esetében a karboplatin dózisát csökkenteni kell, vagy a kezelést fel kell függeszteni. A vesefunkció károsodása nagyobb valószínűséggel fordul elő olyan betegek esetében, akiknél korábban ciszplatin-kezelés következtében nefrotoxicitás lépett fel. Neurológiai toxicitás Bár a perifériás neurológiai toxicitás általában gyakori és enyhe, paraesthesiára és az ínreflexek csökkenésére korlátozódik, gyakorisága a 65 év felettieknél és/vagy a korábban ciszplatinnal kezelt betegeknél nagyobb. Monitorozás és neurológiai vizsgálatok rendszeres elvégzése indokolt. A javasoltnál magasabb dózisban alkalmazott karboplatin adása után látászavarokról, beleértve látásvesztésről számoltak be a vesekárosodásban szenvedő betegeknél. A folyamat nagy valószínűséggel teljesen vagy szignifikánsan visszafordítható a nagy dózisok leállítása után pár héttel. Reverzibilis posterior leukoencephalopathia szindróma (RPLS) Reverzibilis posterior leukoencephalopathia szindróma (RPLS) eseteiről számoltak be kemoterápiás szerekkel kombinációban adott karboplatinnal kezelt betegeknél. Az RPLS ritka, visszafordítható (a kezelés megszakítása után), gyorsan kialakuló neurológiai állapot, mely magában foglalhat görcsrohamot, hypertensiot, fejfájást, zavartságot, vakságot és egyéb látási és neurológiai zavarokat (lásd 4.8 pont). Az RPLS agyi képalkotó eljárással diagnosztizálható, lehetőleg MRI-vel (mágneses rezonancia vizsgálat). Időskori alkalmazás A karboplatin és a ciklofoszfamid kombinált alkalmazása során klinikaivizsgálatokban a karboplatinnal kezelt idős betegek esetében a fiatalabbakhoz képest nagyobb valószínűséggel alakult ki súlyos thrombocytopenia. Mivel az idős betegek körében a vesefunkció gyakran csökkent mértékű, a dózis meghatározása során figyelembe kell venni a vesefunkciót. Egyéb Hallásromlást jelentettek karboplatin-kezelés alatt. Az ototoxicitás kifejezettebb lehet gyerekeknél és nagyobb valószínűséggel alakul ki korábban ciszplatinnal kezelt betegeknél. Gyermekgyógyászati betegeknél késleltetetten jelentkező hallásvesztést is jelentettek. Ebben a betegcsoportban javasolt a hosszú távú audiometriás követés. Élő, vagy attenuált vakcina kemoterápiás szerrel, közöttük karboplatinnal történő együttadása immunszupprimált betegeknél súlyos vagy fatális infekciót eredményezhet. Az élő vakcinával történő vakcinációt a karboplatint kapó betegeknél kerülni kell. Elölt vagy inaktivált vakcinák adhatók; azonban az ilyen védőoltásokra adott válasz csökkent lehet. Alumíniumtartalmú eszközök nem használhatók a karboplatin infúzió elkészítése és beadása során (lásd 4.5 pont).

Terhesség és szoptatás:

Terhesség A karboplatin magzati károsodást okozhat terhes nőknél alkalmazva. A karboplatin embriotoxikusnakés teratogénnek bizonyult patkányoknál, ha a hatóanyagotaz organogenezis alatt adták. Terhes nőknél nem végeztek kontrollos vizsgálatokat. A terhesség során a karboplatin biztonságos alkalmazása nem bizonyított. A karboplatin-kezelésben részesülő férfiak és nők figyelmét fel kell hívni a kezelés termékenységre gyakorolt esetleges nemkívánatos hatására (lásd 5.3 pont). A fogamzóképes életkorú nőbetegek figyelmét fel kell hívni arra, hogy kerüljék el a teherbeesést megfelelő fogamzásgátló módszer alkalmazásával, valamint teljeskörűen tájékoztatni kell őket a magzatot érintő kockázatról a karboplatin-kezelés alatt bekövetkező esetleges teherbeesés esetére vonatkozóan. A karboplatint tilos terhes, vagy fogamzóképes korban lévő nőknél alkalmazni, kivéve, ha az alkalmazás potenciális előnye az anyára nézve nagyobb, mint a magzatra gyakorolt hatás kockázata. Szoptatás Nem ismert, hogy a Carboplatin Accord kiválasztódik-e az anyatejbe. A csecsemőt érintő potenciálisan súlyos mellékhatások elkerülésére a szoptatást fel kell függeszteni a készítmény alkalmazása idején. Termékenység Antineoplasztikus kezelést kapó betegeknél amenorrhoeát vagy azoospermiát eredményező gonádszuppresszió jelentkezhet. Ezek a hatások a dózissal és a kezelés hosszával függenek össze, és irreverzibilisek is lehetnek. A here- vagy petefészek-működés károsodásának fokát nehéz előre jelezni, mivel gyakran több antineoplasztikus hatóanyagot kombinálnak, ami nehézzé teszi az egyes hatóanyagok hatásának megbecslését. Szexuálisan érett életkorban lévő, karboplatinnal kezelt férfiaknál nem javasolt az utódnemzés a kezelés alatt és azt követően még 6 hónapig. A férfi betegek esetén javasolt, hogy a kezelés megkezdése előtt kérjenek tanácsot a spermakonzerválással kapcsolatban, mivel a karboplatin-kezelés irreverzibilis infertilitást okozhat.

Túladagolás:

Nem fordult elő túladagolás a klinikai vizsgálatok során. Tünetek: A túladagolás tünetei magukban foglalják a myelosuppressiót, a vese-, máj- és hallásfunkciók elégtelenségét. 1600 mg/m2dózis felett a betegek rendkívüli rosszullétről számoltak be hasmenéssel és hajhullással. Az ajánlottnál magasabb karboplatin dózis alkalmazása látásvesztéssel volt összefüggésbe hozható (lásd 4.4 pont). Kezelés: A karboplatin-túladagolásnak nincs ismert antidotuma. Ha azonban szükséges, szupportív terápiát kell alkalmazni a myelosuppressio, a máj- és a vesefunkció, továbbá a hallás károsodásának kezelésére.

Farmakodinámia:

Farmakoterápiás csoport: Daganatellenes szerek, platinatartalmú vegyületek ATC kód: LO1X A02 A karboplatin a ciszplatinhoz hasonlóan a sejtekben aDNS-szálak közötti keresztkötéseket létrehozó hatóanyag. A DNS reaktivitása összefüggésben áll a citotoxikus hatással. Gyermekek: a karboplatin biztonságosságára és hatékonyságára gyermekek esetében nem állnak rendelkezésre adatok.

Farmakokinetika:

A karboplatin alkalmazását követően embereknél a teljes és szabadon ultrafiltrálható platinatartalom plazma-csúcskoncentrációja a beadott dózissal lineárisan változik. A plazmakoncentráció alatti terület vs. összplatina időgörbéje ≥60 ml/perc kreatinin-clearance-szel rendelkező betegekben szintén lineáris jellegű. A karboplatin 4 egymást követő napon keresztül rövid infúzióban történő ismételt adása során a platina nem akkumulálódott a plazmában. 1 órás infúziót (20−520 mg/m2) követően a teljes platina és a szabad (nem filtrálható) platina bifázisosan, elsőrendű kinetika szerint csökken. Szabad platina esetében a korai fázisban (t alfa) a felezési idő hozzávetőlegesen 90 perc, a késői fázisban (t béta) a felezési idő hozzávetőlegesen 6 óra. A beadás utáni első 4 órában az összes szabad platina karboplatin formájában fordul elő a szervezetben. A karboplatin elsősorban vizelettel ürül, a beadott platina kb. 65%-a választódik ki 24 órán belül. A gyógyszer legnagyobb része az első 6 órában kiürül. A karboplatin adagjának hozzávetőlegesen 32%-a változatlan formában ürül. A karboplatin fehérjekötése a beadás utáni 24 órán belül eléri a 85−89%-ot, azonban az első 4 óra alatt ennek az adagnak csak legfeljebb 29%-a kötődik fehérjéhez.A nem megfelelő vesefunkciójú betegeknél az adag módosítására lehet szükség a karboplatin megváltozott farmakokinetikája miatt. A karboplatin-clearance-ben háromszoros/négyszeres különbségről számoltak be gyermekek esetében. Felnőtt betegeket tekintve a szakirodalmi adatok szerint a vesefunkció befolyásolja a karboplatin-clearance ingadozását.