Főoldal Hatóanyagok Készítmények Formulálás Dokumentumok Kereső
HATÓANYAGOK

Javallatok:
Malignus pleuralis mesothelioma Az ALIMTA ciszplatinnal kombinációban a nem rezekálható malignus pleurális mesotheliomában szenvedő, előzetes kemoterápiában nem részesült betegek kezelésére javallt. Nem kissejtes tüdőcarcinoma Az ALIMTA ciszplatinnal kombinációban lokálisan előrehaladott vagy metasztatizáló nem kissejtes tüdőcarcinomában szenvedő betegek első vonalbeli kezelésére javallt, a szövettanilag döntően laphámsejtes carcinomában szenvedő betegek kivételével (lásd Hatás: Farmakodinámiás tulajdonságok pont). Az ALIMTA monoterápiában, fenntartó kezelésként olyan, lokálisan előrehaladott vagy metasztatizáló nem kissejtes tüdőcarcinomában szenvedő betegek kezelésére javallt (a szövettanilag döntően laphámsejtes carcinomában szenvedő betegek kivételével), akiknél a betegség nem progrediált közvetlenül a platina alapú kemoterápiát követően (lásd Hatás: Farmakodinámiás tulajdonságok pont). Az ALIMTA monoterápiában a lokálisan előrehaladott vagy metasztatizáló nem kissejtes tüdőcarcinomában szenvedő betegek második vonalbeli kezelésére javallt, a szövettanilag döntően laphámsejtes carcinomában szenvedő betegek kivételével (lásd Hatás: Farmakodinámiás tulajdonságok pont).

Ellenjavallatok:
A készítmény hatóanyagával vagy a Hatás: Segédanyagok pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Szoptatás (lásd Figyelmeztetés: Terhesség és szoptatás pont). Egyidejű sárgaláz vakcináció (lásd Kölcsönhatás pont).

Adagolás:
Az ALIMTA csak a daganatellenes kemoterápia alkalmazásában járatos orvos felügyelete mellett alkalmazható. ALIMTA ciszplatinnal konbinációban Az ALIMTA javasolt adagja 500 mg/m2 testfelszín (body surface area, BSA) intravénás infúzióban 10 perc alatt, minden 21 napos ciklus első napján. A ciszplatin javasolt adagja 75 mg/m2 BSA, két óra alatt, körülbelül 30 perccel a pemetrexed infúzió befejezését követően minden 21 napos ciklus első napján. A betegeket megfelelő antiemetikus kezelésben kell részesíteni és a szükséges folyadékbevitelről gondoskodni kell a ciszplatin adása előtt és/vagy után (lásd a ciszplatin alkalmazási előírását is a speciális adagolásra vonatkozóan). ALIMTA monoterápiában A nem kissejtes tüdőcarcinoma miatt, előzetes kemoterápiát követően kezelt betegeknél az ALIMTA javasolt adagja 500 mg/m2 BSA, intravénás infúzióban 10 perc alatt, minden 21 napos ciklus első napján. Premedikáció A bőrreakciók incidenciájának és súlyosságának csökkentése érdekében kortikoszteroidot kell adni a pemetrexed adása előtti, alatti és utáni napon. A kortikoszteroid adagjának ekvivalensnek kell lennie a naponta kétszer, szájon át adott 4 mg dexametazonnal (lásd Figyelmeztetés pont). A toxicitás csökkentése érdekében a pemetrexeddel kezelt betegeknél vitamin kiegészítést is kell alkalmazni (lásd Figyelmeztetés pont). A betegeknek naponta kell szedni szájon át folsavat vagy folsav tartalmú multivitamint (350-1000 mikrogramm). Legalább öt adag folsavat kell a betegeknek bevenni a pemetrexed első dózisát megelőző hét nap alatt, az adagolást folytatni kell a kezelés teljes időtartama alatt, és a pemetrexed utolsó dózisát követően 21 napig. A betegeknek intramuscularisan B12-vitamint (1000 mikrogramm) kell adni a pemetrexed első adagját megelőző héten, majd ezt követően minden harmadik ciklusban. A további B12-vitamin injekciók adhatók a pemetrexeddel egy napon. Monitorozás A pemetrexed-kezelésben részesülő betegeknél minden adag előtt ellenőrizni kell a teljes vérképet, beleértve a minőségi fehérvérsejtszámot és a thrombocytaszámot. Minden egyes kemoterápia előtt laborvizsgálatot kell végezni a vese és májfunkció ellenőrzésére. A kemoterápiás ciklus kezdete előtt a következő paraméterek szükségesek: abszolút neutrofilszám (ANC) ≥ 1500 sejt/mm3 és a thrombocytaszám ≥ 100 000 sejt/mm3. A kreatinin clearance legyen ≥ 45 ml/perc. A teljes bilirubin legyen ≤ a normál érték felső határának 1,5-szerese. Az alkalikus foszfatáz (AP), aszpartát aminotranszferáz (AST vagy SGOT) és alanin aminotranszferáz (ALT vagy SGPT) legyen ≤ a normál érték felső határának háromszorosa. A normál érték felső határának ötszörösét meg nem haladó alkalikus foszfatáz, AST és ALT érték elfogadható, ha a májban is van daganatáttét. Dózismódosítások A dózismódosítás a következő ciklus elején az előző kezelési ciklus során észlelt legrosszabb hematológiai értékek vagy a maximális nem-hematológiai toxicitás alapján történjen. A kezelés halasztható a laboratóriumi értékek helyreállásának érdekében. Ezt követően a betegeket az 1., 2. és 3. táblázatban ismertetett irányelvek alapján kell ismételten kezelni, melyek alkalmazhatók a monoterápiában és a ciszplatinnal kombinációban alkalmazott ALIMTA-ra is.
1. táblázat - Dózismódosítási táblázat ALIMTA-ra (monoterápiában vagy kombinációban) és ciszplatinra – hematológiai toxicitások
Legalacsonyabb ANC (abszolút neutrofilszám) < 500 /mm3 és legalacsonyabb thrombocytaszám ≥ 50 000 /mm3 A korábbi (ALIMTA és ciszplatin) adag 75%-a
Legalacsonyabb thrombocytaszám < 50 000 /mm3 a legalacsonyabb ANC-től függetlenül A korábbi (ALIMTA és ciszplatin) adag 75%-a
Legalacsonyabb thrombocytaszám <50 000/mm3 vérzéssela, a legalacsonyabb ANC-től függetlenül A korábbi adag (ALIMTA és ciszplatin) 50%-a
a. A kritériumok megfelelnek a National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC) [A nemzeti Onkológiai Intézet Általános Toxicotási Kritériumai] (2.0 verzió; NCI 1998) szerinti ≥CTC 2. fokú vérzés definíciójának Ha a betegeknél 3. fokú vagy annál súlyosabb nem hematológiai toxicitás alakul ki (a neurotoxicitást kivéve), az ALIMTA alkalmazását le kell állítani, amíg az értékek elérik a kezelés előtti szintet. A kezelést a 2. táblázatban található irányelvek alapján kell folytatni.
2. táblázat - Dózismódosítási táblázat ALIMTA-ra (monoterápiában vagy kombinációban) és ciszplatinra – nem hematológiai toxicitások a, b
Az ALIMTA dózisa (mg/m2) A ciszplatin dózisa (mg/m2)
Bármilyen 3. vagy 4. fokú toxicitás a mucositist kivéve A korábbi adag 75%-a A korábbi adag 75%-a
Kórházi kezelést szükségessé tevő hasmenés (a fokozattól függetlenül) vagy 3. illetve 4. fokú hasmenés. A korábbi adag 75%-a A korábbi adag 75%-a
3. vagy 4. fokú mucositis A korábbi adag 50%-a A korábbi adag 100%-a
a. National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC; 2.0 verzió; NCI 1998) (A Nemzeti Onkológiai Intézet Általános Toxicitási Kritériumai) b. A neurotoxicitást kivéve Neurotoxicitás esetén az ALIMTA és ciszplatin javasolt dózismódosítását a 3. táblázat mutatja. A betegeknél le kell állítani a kezelést, ha 3. vagy 4. fokú neurotoxicitás alakul ki.
3. táblázat - Dózismódosítási táblázat ALIMTA-ra (monoterápiában vagy kombinációban) és ciszplatinra - neurotoxicitás
CTCafokozat Az ALIMTA dózisa (mg/m2) A ciszplatin dózisa (mg/m2)
0 – 1 A korábbi adag 100%-a A korábbi adag 100%-a
2 A korábbi adag 100%-a A korábbi adag 50%-a
a. National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC; 2.0 verzió; NCI 1998) (A Nemzeti Onkológiai Intézet Általános Toxicitási Kritériumai) Az ALIMTA-kezelést le kell állítani, ha a betegnél bármilyen 3. vagy 4. fokú hematológiai vagy nem- hematológiai mellékhatás jelentkezik 2 dóziscsökkentést követően, illetve azonnal le kell állítani, ha 3. vagy 4. fokú neurotoxicitás figyelhető meg. Idősek: A klinikai vizsgálatokban nem találtak arra vonatkozó adatot, hogy a 65 éves vagy annál idősebb betegeknél fokozott lenne a nemkívánatos hatások kialakulásának veszélye a 65 évesnél fiatalabb betegekkel összehasonlítva. Csak a minden betegre érvényes dóziscsökkentés javasolt szükség esetén. Gyermekpopuláció Az ALIMTA-nak gyermekpopulációban malignus pleurális mesothelioma és nem kissejtes tüdőcarcinoma javallata esetén nincs releváns alkalmazása. Károsodott veseműködésű betegek (a standard Cockcroft és Gault képlet vagy a Tc99m-DPTA-val mért glomeruláris filtrációs ráta segítségével számított szérum clearance módszer alapján): a pemetrexed döntően változatlan formában ürül ki a vesén keresztül. A klinikai vizsgálatokban azoknál a betegeknél, akiknek ≥ 45 ml/perc volt a kreatinin clearance-e, nem volt szükség az adagolás egyéb esetekben javasolttól eltérő módosítására. Nem áll rendelkezésre a pemetrexed alkalmazására vonatkozó elegendő adat azon betegek esetében, akiknek a kreatinin clearance-e kevesebb, mint 45 ml/perc; ezért a pemetrexed alkalmazása ezeknél a betegeknél nem javasolt (lásd Figyelmeztetés pont). Károsodott májműködésű betegek: Nem találtak összefüggést az AST (SGOT), ALT (SGPT), vagy összbilirubin érték és a pemetrexed farmakokinetikája között. Mindazonáltal azokat a májkárosodásban szenvedő betegeket nem vizsgálták, akiknél a bilirubin nagyobb, mint a normál érték felső határának 1,5-szöröse és/vagy az aminotranszferázok értéke nagyobb, mint a normál érték felső határának 3,0-szorosa (májmetasztázisok hiánya esetén) vagy nagyobb, mint a normál érték felső határának 5,0-szöröse (májmetasztázisok jelenléte esetén). Az alkalmazás módja Az óvintézkedéseket az ALIMTA felhasználása vagy alkalmazása előtt lásd a Figyelmeztetés: A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény kezelésével kapcsolatos információk pontban. Az ALIMTA-t 10 perces intravénás infúzióban kell alkalmazni minden 21 napos ciklus első napján. Az ALIMTA alkalmazása előtti feloldásra és hígításra vonatkozó utasításokat lásd a Figyelmeztetés: A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény kezelésével kapcsolatos információk pontban.

Mellékhatások:
A biztonságossági profil összefoglalása A leggyakrabban jelentett pemetrexeddel kapcsolatos nemkívánatos hatások (akár monoterápiában, akár kombinációban alkalmazták) a következők: csontvelő szuppresszió - amely anaemia, neutropenia, leukopenia és thrombocytopenia formájában nyilvánul meg-, és a gastrointestinális toxicitás, melynek előfordulási formái az anorexia, hányinger, hányás, hasmenés, székrekedés, pharyngitis, mucositis és stomatitis .Az egyéb nemkívánatos hatások közé tartozik a vesetoxicitás, az aminotranszferáz értékek emelkedése, alopecia, fáradtság, dehidráció, kiütés, infekció/szepszis és neuropathia. A ritkán látott események közé tartozik a Stevens-Johnson szindróma és a toxicus epidermális necrolysis. A mellékhatások táblázatos összefoglalása Az alábbi táblázat azoknak a nemkívánatos hatásoknak a gyakoriságát és súlyosságát mutatja, amelyeket randomizációt követően ciszplatint és pemetrexedet kapó 168, illetve ciszplatint önmagában kapó 163, mesotheliomában szenvedő betegek > 5%-ánál észleltek. Ezek a korábban kemoterápiában nem részesülő betegek mindkét kezelési karban teljes folsav és B12-vitamin pótlást kaptak. Mellékhatások Becsült gyakoriság: Nagyon gyakori (≥1/10), gyakori (≥1/100 és <1/10), nem gyakori (≥1/1000 és <1/100), ritka (≥1/10 000), nagyon ritka (<1/10 000) és nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból, spontán jelentésekből nem állapítható meg). Az egyes gyakorisági kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek megadásra.
Szervrendszer Gyakoriság Esemény* Pemetrexed/ciszplatin ciszplatin
(N = 168) (N = 163)
Bármely fokú toxicitás (%) 3. – 4. fokú toxicitás (%) Bármely fokú toxicitás (%) 3. – 4. fokú toxicitás (%)
Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek Nagyon gyakori Neutrofilek/ granulocyták száma csökkent 56,0 23,2 13,5 3,1
Leukocyták száma csökkent 53,0 14,9 16,6 0,6
Haemoglobin csökkent 26,2 4,2 10,4 0,0
Thrombocyták száma csökkent 23,2 5,4 8,6 0,0
Anyagcsere- és táplálkozási betegségek és tünetek Gyakori Dehidráció 6,5 4,2 0,6 0,6
Idegrendszeri betegségek és tünetek Nagyon gyakori Szenzoros neuropathia 10,1 0,0 9,8 0,6
Gyakori Ízérzés zavara 7,7 0,0*** 6,1 0,0***
Szembetegségek és szemészeti tünetek Gyakori Conjunctivitis 5,4 0,0 0,6 0,0
Emésztőrend- szeri betegségek és tünetek Nagyon gyakori Hasmenés 16,7 3,6 8,0 0,0
Hányás 56,5 10,7 49,7 4,3
Stomatitis/ Pharyngitis 23,2 3,0 6,1 0,0
Hányinger 82,1 11,9 76,7 5,5
Étvágytalan- ság 20,2 1,2 14,1 0,6
Székrekedés 11,9 0,6 7,4 0,6
Gyakori Emésztési zavar 5,4 0,6 0,6 0,0
Szervrendszer Gyakoriság Esemény* Pemetrexed/ciszplatin ciszplatin
(N = 168) (N = 163)
Bármely fokú toxicitás (%) 3. – 4. fokú toxicitás (%) Bármely fokú toxicitás (%) 3. – 4. fokú toxicitás (%)
A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei Nagyon gyakori Bőrkiütés 16,1 0,6 4,9 0,0
Hajhullás 11,3 0,0*** 5,5 0,0***
Vese- és húgyúti betegségek és tünetek Nagyon gyakori Kreatinin emelkedés 10,7 0,6 9,8 1,2
Csökkent kreatinin clearance** 16,1 0,6 17,8 1,8
Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók Nagyon gyakori Fáradtság 47,6 10,1 42,3 9,2
* Lásd a National Cancer Institute (Nemzeti Onkológiai Intézet) 2. CTC verzióját minden fokozatú toxicitás esetében, kivéve a „csökkent kreatinin clearance”-et ** amely a „vese/húgyivarszervi egyéb” kifejezésből származik. *** A National Cancer Institute (Nemzeti Onkológiai Intézet) CTC (2. verzió;NCI 1998) szerint az ízérzési zavar és a hajhullás csak 1. vagy 2. fokozatúként jelentendő. A táblázatba minden esemény csak 5%-os gyakoriság felett került be, ha feltételezhető volt az összefüggés a pemetrexeddel és ciszplatinnal. A véletlenszerűen ciszplatint és pemetrexedet kapó betegeknél az ≥1 és <5% közötti gyakorisággal észlelt (gyakori), klinikailag jelentős CTC toxicitások közé a következők tartoztak: veseelégtelenség, infekció, lázas állapot, lázas neutropenia, AST, ALT és GGT emelkedés, urticaria és mellkasi fájdalom. A véletlenszerűen ciszplatint és pemetrexedet kapó betegeknél a <1% gyakorisággal észlelt (nem gyakori), klinikailag jelentős CTC toxicitások közé tartoznak a ritmuszavarok és a motoros neuropathia. Az alábbi táblázat azoknak a nemkívánatos hatásoknak a gyakoriságát és súlyosságát mutatja, amelyeket randomizációt követően pemetrexedet folsav és B12 kiegészítéssel kapó 265, illetve monoterápiában docetaxelt kapó 276 beteg > 5%-ánál észleltek. Minden betegnél lokálisan előrehaladott vagy metasztatizáló nem kissejtes tüdőcarcinomát diagnosztizáltak és a betegek előzetesen kemoterápiás kezelést kaptak.
Szervrendszer Gyakoriság Esemény* Pemetrexed N = 265 Docetaxel N = 276
Bármely fokú toxicitás (%) 3. – 4. fokú toxicitás (%) Bármely fokú toxicitás (%) 3. – 4. fokú toxicitás (%)
Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek Nagyon gyakori Neutrofilek/ Granulocyták száma csökkent 10,9 5,3 45,3 40,2
Leukocyták száma csökkent 12,1 4,2 34,1 27,2
Hemoglobin csökkent 19,2 4,2 22,1 4,3
Gyakori Thrombocyták száma csökkent 8,3 1,9 1,1 0,4
Emésztőrendszeri betegségek és tünetek Nagyon gyakori Hasmenés 12,8 0,4 24,3 2,5
Hányás 16,2 1,5 12,0 1,1
Stomatitis/ Pharyngitis 14,7 1,1 17,4 1,1
Hányinger 30,9 2,6 16,7 1,8
Anorexia 21,9 1,9 23,9 2,5
Gyakori Székrekedés 5,7 0,0 4,0 0,0
Máj- és epebetegségek, illetve tünetek Gyakori SGPT (ALT) emelkedés 7,9 1,9 1,4 0,0
SGOT (AST) emelkedés 6,8 1,1 0,7 0,0
A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei Nagyon gyakori Bőrkiütés/ hámlás 14,0 0,0 6,2 0,0
Gyakori Viszketés 6,8 0,4 1,8 0,0
Hajhullás 6,4 0,4** 37,7 2,2**
Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók Nagyon gyakori Fáradtság 34,0 5,3 35,9 5,4
Gyakori Láz 8,3 0,0 7,6 0,0
* Lásd a National Cancer Institute (Nemzeti Onkológiai Intézet) 2. CTC verzióját minden fokozatú toxicitás esetében. ** A National Cancer Institute (Nemzeti Onkológiai Intézet) CTC (2. verzió; NCI 1998) szerint a hajhullás csak 1. vagy 2. fokozatúként jelentendő. A táblázatba minden esemény csak 5%-os gyakoriság felett került be, ha feltételezhető volt az összefüggés a pemetrexeddel. A véletlenszerűen pemetrexedet kapó betegeknél a ≥1 és <5% közötti gyakorisággal (gyakori) észlelt, klinikailag jelentős CTC toxicitások közé a következők tartoztak: infekció neutropenia nélkül, lázas neutropenia, allergiás reakció/túlérzékenység, emelkedett kreatinin, motoros neuropathia, szenzoros neuropathia, erythema multiforme és hasi fájdalom. A véletlenszerűen pemetrexedet kapó betegeknél a ≤ 1% gyakorisággal észlelt (nem gyakori), klinikailag jelentős CTC toxicitások közé tartoznak a supraventricularis ritmuszavarok. A klinikailag jelentős 3. és 4. fokú laboratóriumi toxicitás hasonló volt három, egyetlen szerként pemetrexedet alkalmazó 2. fázisú vizsgálat összesített eredményei (n = 164) és a fent ismertetett III. fázisú pemetrexed vizsgálat eredményei szerint, a neutropéniát (12,8% illetve 5,3%) és az alanin aminotranszferáz emelkedést (15,2% illetve 1,9%) kivéve. Ezek a különbségek valószínűleg a különböző betegpopulációkból származtak, mivel a 2. fázisú vizsgálatokban kemoterápiával korábban nem kezelt, illetve korábban erőteljesen kezelt emlődaganatos betegek is szerepeltek, akiknek májmetasztázisaik és/vagy kóros kiindulási májfunkciós eredményei voltak. Az alábbi táblázat azoknak a vizsgálati gyógyszerrel feltételezhetően összefüggő nemkívánatos hatásoknak a gyakoriságát és súlyosságát foglalja össze, amelyeket a randomizációt követően ciszplatin- és pemetrexed-kezelésben részesülő 839 nem kissejtes tüdőcarcinomában szenvedő beteg, illetve ciszplatin- és gemcitabin-kezelésben részesülő 830 nem kissejtes tüdőcarcinomában szenvedő beteg > 5%-ánál észleltek. Valamennyi beteg a lokálisan előrehaladott vagy metasztatizáló nem kissejtes tüdőcarcinoma kezdeti kezeléseként kapta a vizsgálati terápiát, és mindkét kezelési csoport teljes folsav és B12-vitamin pótlásban részesült.
Szervrendszer Gyakoriság Esemény** Pemetrexed/ ciszplatin (N = 839) Gemcitabin/ ciszplatin (N = 830)
Bármely fokú toxicitás (%) 3 – 4. fokú toxicitás (%) Bármely fokú toxicitás (%) 3 – 4. fokú toxicitás (%)
Vérképző- szervi és nyirok- rendszeri betegségek és tünetek Nagyon gyakori Csökkent hemoglobin 33,0* 5,6* 45,7* 9,9*
Neutrofilek/ granulocyták száma csökkent 29,0* 15,1* 38,4* 26,7*
Leukocyták száma csökkent 17,8 4,8* 20,6 7,6*
Thrombocyták száma csökkenr 10,1* 4,1* 26,6* 12,7*
Idegrendszeri betegségek és tünetek Gyakori Szenzoros neuropathia 8,5* 0,0* 12,4* 0,6*
Ízérzés zavara 8,1 0,0*** 8,9 0,0***
Emésztő- rendszeri betegségek és tünetek Nagyon gyakori Hányinger 56,1 7,2* 53,4 3,9*
Hányás 39,7 6,1 35,5 6,1
Anorexia 26,6 2,4* 24,2 0,7*
Székrekedés 21,0 0,8 19,5 0,4
Stomatitis/ pharyngitis 13,5 0,8 12,4 0,1
Hasmenés colostomia nélküli esetben 12,4 1,3 12,8 1,6
Gyakori Dyspepsia/ gyomorégés 5,2 0,1 5,9 0,0
A bőr és bőr alatti kötőszövet betegségei és tünetei Nagyon gyakori Hajhullás 11,9* 0*** 21,4* 0,5***
Gyakori Bőrkiütés/hám- lás 6,6 0,1 8,0 0,5
Szervrendszer Gyakoriság Esemény** Pemetrexed/ ciszplatin (N = 839) Gemcitabin/ ciszplatin (N = 830)
Bármely fokú toxicitás (%) 3 – 4. fokú toxicitás (%) Bármely fokú toxicitás (%) 3 – 4. fokú toxicitás (%)
Vese és húgyúti betegségek és tünetek Nagyon gyakori Kreatininszint emelkedése 10,1* 0,8 6,9* 0,5
Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók Nagyon gyakori Fáradtság 42,7 6,7 44,9 4,9
* P-érték <0,05 a pemetrexed - ciszplatin és a gemcitabin - ciszplatin kezelés összehasonlítására vonatkozóan a Fischer-féle egzakt teszt felhasználásával ** Minden toxicitási fokozat esetében lásd a National Cancer Institute (Nemzeti Onkológiai Intézet) 2.0 CTC verzióját (NCI 1998) *** A National Cancer Institute (Nemzeti Onkológiai Intézet) CTC 2. verzió; (NCI 1998) szerint az ízérzési zavar és a hajhullás csak 1. vagy 2. fokozatúként jelentendő. A táblázatba minden esemény csak 5%-os gyakoriság felett került be, ha a jelentést tevő feltételezi az összefüggést a pemetrexeddel és ciszplatinnal. A randomizáció során pemetrexed – ciszplatin kezelésre kijelölt betegek ≥1% és ≤5% -ában észlelt (gyakori) klinikai jelentőségű toxicitások között az AST és az ALT emelkedése, infekció, lázas neutropenia, veseelégtelenség, lázas állapot, dehidráció, conjunctivitis és a kreatinin-clearance csökkenése szerepelt. A randomizáció során ciszplatin – pemetrexed kezelésre kijelölt betegek <1%-ában észlelt (nem gyakori) klinikai jelentőségű toxicitás közé a következők tartoznak: a gamma-GT emelkedése, mellkasi fájdalom, szívritmuszavar és motoros neuropathia. Nemek szerint vizsgálva, a klinikailag jelentős toxicitások hasonlóak voltak a pemetrexed-ciszplatin kombinációval kezelt teljes betegpopulációban. Az alábbi táblázat azoknak a vizsgálati gyógyszerrel feltételezhetően összefüggő nemkívánatos hatásoknak a gyakoriságát és súlyosságát foglalja össze, amelyeket a randomizációt követően a pemetrexed-monoterápiában részesült 800 beteg, illetve a placebo-kezelésben részesült 402 beteg Ø 5%-ánál észleltek a fenntartó pemetrexed-monoterápiával (JMEN-vizsgálat: N = 663) és a folyamatos fenntartó („continuation maintenance”) pemetrexed-monoterápiával (PARAMOUNT-vizsgálat: N = 539) végzett vizsgálatokban. Valamennyi betegnél a nem kissejtes tüdőcarcinoma IIIB vagy IV stádiumát állapították meg, és mindannyian előzőleg platina alapú kemoterápiában részesültek. A betegeknek mindkét vizsgálati karon teljes folsav- és B12-vitamin pótlást adtak. Ø
Szervrendszer Gyakoriság* Esemény** Pemetrexed*** (N = 800) Placebo*** (N = 402)
Bármely fokú toxicitás (%) 3. – 4. fokú toxicitás (%) Bármely fokú toxicitás (%) 3. – 4. fokú toxicitás (%)
Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek Nagyon gyakori Hemoglobin csökkenés 18,0 4,5 5,2 0,5
Gyakori Leukocyták számának csökkenése 5,8 1,9 0,7 0,2
Neutrofilek számának csökkenése 8,4 4,4 0,2 0,0
Idegrendszeri betegségek és tünetek Gyakori Szenzoros neuropathia 7,4 0,6 5,0 0,2
Emésztőrendszeri betegségek és tünetek Nagyon gyakori Hányinger 17,3 0,8 4,0 0,2
Anorexia 12,8 1,1 3,2 0,0
Gyakori Hányás 8,4 0,3 1,5 0,0
Mucositis/ stomatitis 6,8 0,8 1,7 0,0
Máj- és epebetegségek, illetve tünetek Gyakori ALT (SGPT) emelkedés 6,5 0,1 2,2 0,0
AST (SGOT) emelkedés 5,9 0,0 1,7 0,0
A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei Nagyon gyakori Bőrkiütés/ hámlás 8,1 0,1 3,7 0,0
Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók Nagyon gyakori Fáradtság 24,1 5,3 10,9 0,7
Gyakori Fájdalom 7,6 0,9 4,5 0,0
Oedema 5,6 0,0 1,5 0,0
Vese és húgyúti betegségek és tünetek Gyakori Vese- és húgyúti betegségek és tünetek**** 7,6 0,9 1,7 0,0
Rövidítések: ALT = alanin aminotranszferáz; AST = aszpartát aminotranszferáz; CTCAE = A nemkívánatos események általános terminológiai kritériumai; NCI = Nemzeti Onkológiai Intézet (National Cancer Institute); SGOT = szérum glutamát-oxálacetát aminotranszferáz; SGPT = szérum glutamát-piruvát aminotranszferáz. * A gyakorisági kategóriák megnevezéseinek meghatározása: Nagyon gyakori - ≥ 10%; Gyakori - > 5% és < 10%. A táblázatba minden esemény csak 5%-os gyakoriság felett került be, amikor a bejelentő lehetséges összefüggést gondolt a pemetrexed adásával kapcsolatban. ** Minden toxicitási fokozat esetében lásd a National Cancer Institute (Nemzeti Onkológiai Intézet) 3.0 CTCAE verzióját (NCI 2003). A bejelentések gyakoriságát a CTCAE 3.0 verziója szerint tüntették fel. *** Az integrált mellékhatásokat tartalmazó táblázat a JMEN pemetrexed fenntartó kezeléssel (N = 663) és a PARAMOUNT folyamatos pemetrexed fenntartó kezeléssel végzett vizsgálatok (N = 539) eredményeit összesíti. **** Az összetett kifejezés tartalma: emelkedett szérum/vér kreatininszint, csökkent glumeruláris filtrációs ráta, veseelégtelenség és vese/genitourináris egyéb tünetek. A randomizáció során a pemetrexed-kezelésre kijelölt betegek ≥1% és ≤5%-ánál észlelt (gyakori) klinikai jelentőségű CTC toxicitások között lázas neutropenia, fertőzés, a thrombocyta-szám csökkenése, hasmenés, székrekedés, alopecia, viszketés, láz (neutropenia nélkül), a szem felszínének betegsége (beleértve a conjunctivitist), fokozott könnyezés, szédülés és motoros neuropathia szerepelt. A randomizáció során a pemetrexed-kezelésre kijelölt betegek <1%-ánál észlelt (nem gyakori) klinikai jelentőségű CTC toxicitások között allergiás reakció/túlérzékenység, erythema multiforme, supraventricularis arrhythmia és pulmonalis embolizáció szerepelt. A biztonságosságot azoknál a betegeknél értékelték, akiket a pemetrexed-csoportba randomizáltak (N = 800). A mellékhatások incidenciáját azoknál a betegeknél értékelték, akik ≤ 6 ciklus fenntartó pemetrexed-kezelésben részesültek (N = 519) és azokhoz a betegekhez hasonlították, akik > 6 ciklus pemetrexed-kezelést kaptak (N = 281). Hosszabb expozíció esetén a mellékhatások minden súlyossági foka gyakoribbá vált. Hosszabb pemetrexed expozíció esetén a vizsgálati készítménnyel valószínűleg összefüggő, 3-4 fokú neutropenia előfordulásának szignifikáns emelkedését észlelték (≤ 6 ciklus: 3,3%, > 6 ciklus: 6,4%: p = 0,046). A 3-4-5 toxicitási fokú egyéb mellékhatások egyéni előfordulásában nem láttak statisztikailag szignifikáns eltéréseket hosszabb expozíció esetén. Ritkán súlyos cardiovascularis és cerebrovascularis eseményeket, köztük myocardialis infarctust, angina pectorist, stroke-ot és transiens ischaemiás attackot jelentettek a pemetrexeddel végzett klinikai vizsgálatok ideje alatt, többnyire más cytotoxikus szerrel való együttes alkalmazás esetén. A legtöbb ilyen betegnél előzetesen fennálltak cardiovascularis kockázati tényezők. A pemetrexeddel végzett klinikai vizsgálatok során jelentettek ritkán hepatitist, mely esetleg súlyos is lehet. Pemetrexeddel végzett klinikai vizsgálatok során nem gyakran pancytopeniát jelentettek. Klinikai vizsgálatok során nem gyakran colitises eseteket (beleértve intestinalis és rectalis vérzést, néha fatális intestinalis perforatiót, intestinalis necrosist és typhlitist) jelentettek pemetrexeddel kezelt betegeknél. Klinikai vizsgálatok során nem gyakran légzési elégtelenséggel járó (néha fatális) interstitialis pneumonitis eseteket jelentettek pemetrexeddel kezelt betegeknél. Nem gyakran oedema eseteket jelentettek pemetrexeddel kezelt betegeknél. A pemetrexeddel végzett klinikai vizsgálatok során nem gyakran, de jelentettek oesophagitist/irradiációs oesophagitist. Pemetrexeddel végzett klinikai vizsgálatok során nem gyakran jelentettek szepszist, mely néha fatális volt. A forgalomba hozatalt követően a pemetrexeddel kezelt betegeknél a következő mellékhatásokat jelezték. Nem gyakran akut veseelégtelenség eseteit jelentették pemetrexed monoterápia vagy pemetrexed és egyéb kemoterápiás szer együttes alkalmazása esetén (lásd Figyelmeztetés pont). Nem gyakran irradiációs pneumonitis eseteket jelentettek olyan betegeknél, akik a pemetrexed- kezelést megelőzően, azzal egyidejűleg vagy azt követően részesültek sugárkezelésben (lásd Figyelmeztetés pont). Ritkán „radiation recall” esetekről (a korábbi irradiáció által okozott bőrreakcióról) számoltak be olyan betegeknél, akik hetekkel vagy évekkel korábban sugárkezelést kaptak (lásd Figyelmeztetés pont). Nem gyakran jelentettek perifériás ischaemia eseteket, melyek néha az acrákon kialakuló necrosishoz vezettek. Bullosus állapotok ritka eseteit jelentették, beleértve a Stevens-Johnson szindrómát és a toxicus epidermális necrolysist, melyek néhány esetben fatálisak voltak. Ritkán haemolyticus anaemiát jelentettek pemetrexedde kezelt betegeknél. Anaphylaxiás shock ritka eseteit jelentették.

Interakciók:
A pemetrexed főként a vesén keresztül ürül ki változatlan formában, tubuláris szekréciót, és kisebb mértékben glomeruláris filtrációt követően. A nefrotoxikus szerek (pl. aminoglikozidok, kacsdiuretikumok, platina vegyületek, ciklosporin) egyidejű adása potenciálisan késleltetheti a pemetrexed clearance-ét. Ezt a kombinációt elővigyázatosan kell alkalmazni. Szükség esetén a kreatinin clearance-et szorosan monitorozni kell. A tubulárisan kiválasztódó szerek (pl. probenecid, penicillin) egyidejű alkalmazása a pemetrexed clearance-ének esetleges megnyúlását eredményezheti. Ezeknek a szereknek pemetrexeddel együttes alkalmazásakor elővigyázatosság szükséges. Szükség esetén a kreatinin clearance-et szorosan ellenőrizni kell. Ép vesefunkciójú betegekben (kreatinin clearance ≥ 80 ml/perc) a nem szteroid gyulladáscsökkentő szerek (NSAID-ok, mint az ibuprofen > 1600 mg/nap) nagy adagjai és az aszpirin nagyobb adagban (≥ 1,3 g naponta) csökkentheti a pemetrexed eliminációját és ennek következtében növelheti a pemetrexeddel kapcsolatos nemkívánatos események előfordulását. Ezért ép vesefunkciójú betegekben (kreatinin clearance ≥ 80 ml/perc) óvatosság szükséges NSAID-ok vagy aszpirin nagyobb adagjainak pemetrexeddel együttes alkalmazásakor. Enyhe vagy közepesen súlyos veseelégtelenségben (kreatinin clearance 45-79 ml/perc) szenvedő betegeknél a pemetrexed egyidejű alkalmazása kerülendő NSAID-okkal (pl. ibuprofennel) vagy nagyobb adagú acetilszalicilsavval a pemetrexed alkalmazása előtt 2 nappal, a kezelés napján és azt követően 2 napig (lásd Figyelmeztetés pont). A hosszabb felezési idejű NSAID-okkal (mint a piroxikám vagy rofekoxib) való esetleges interakcióra vonatkozó adatok hiányában enyhe vagy közepesen súlyos veseelégtelenségben szenvedő betegnél pemetrexed egyidejű alkalmazásakor a NSAID-ok alkalmazását a pemetrexed alkalmazása előtt legalább 5 nappal, a kezelés napján és azt követően 2 napig fel kell függeszteni (lásd Figyelmeztetés pont). Amennyiben NSAID-ok egyidejű alkalmazása szükséges, a betegeknél szorosan ellenőrizni kell a toxicitást, különösen a myelosuppressiót és a gastrointestinalis toxicitást. A pemetrexed mérsékelt metabolizmuson megy keresztül a májban. Az emberi máj mikroszómákkal végzett in vitro vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a pemetrexed várhatóan nem gátolja klinikailag jelentős mértékben a CYP3A, CYP2D6, CYP2C9, és CYP1A2 által metabolizált gyógyszerek metabolikus clerance-ét. Minden citotoxikus szer esetében gyakori kölcsönhatások: Mivel a thrombosis kockázata minden daganatos betegnél fokozott, az antikoaguláns kezelés alkalmazása gyakori. Az alvadási státusz egyénenként nagyon változó a betegség ideje alatt, továbbá kölcsönhatás lehetséges az orális antikoagulánsok és a daganatellenes kemoterápia között, ezért gyakrabban kell ellenőrizni az INR-t (International Normalised Ratio, nemzetközi normalizált arány), ha úgy döntenek, hogy a beteget orális antikoagulánssal kezelik. Együttes alkalmazás ellenjavallt: Sárgaláz vaccina: fatális generalizált vaccinaciós betegség veszélye (lásd Ellenjavallat pont). Együttes alkalmazás nem javasolt: Élő attenuált vaccinák (kivéve a sárgaláz, melynek egyidejű alkalmazása ellenjavallt): systemás, esetleg fatális betegség veszélye. A kockázat magasabb azoknál, akik az alapbetegség következtében immunsupprimált állapotban vannak. Inaktív vaccina alkalmazása javasolt, amennyiben lehetséges (poliomyelitis) (lásd Figyelmeztetés pont).

Figyelmeztetések:
A pemetrexed gátolhatja a csontvelő működését, ami neutropenia, thrombocytopenia és anaemia (vagy pancytopenia) formájában nyilvánulhat meg (lásd Mellékhatás pont). Rendszerint a myelosuppressio a dózis- limitáló toxicitás. A betegeknél a kezelés alatt figyelemmel kell kísérni a myelosuppressiót és a pemetrexed nem adható a betegeknek addig, amíg az abszolút neutrofilszám (ANC) vissza nem tér ≥ 1500 sejt/mm3 fölé és a thrombocytaszám vissza nem tér ≥ 100 000 sejt/mm3 fölé. A további ciklusok során szükséges dóziscsökkentés a korábbi ciklusok során észlelt legalacsonyabb ANC értéken, thrombocytaszámon és maximális nem-hematológiai toxicitáson alapul (lásd Adagolás pont). Kisebb toxicitást, valamint a 3.-4. fokú hematológiai és nem-hematológiai toxicitás (mint amilyen a neutropenia, lázas neutropenia és 3.-4. fokú neutropéniával járó fertőzések) kialakulásának csökkenését észlelték, ha a betegeket előzetesen folsavval és B12-vitaminnal kezelték. Ezért a kezeléssel összefüggő toxicitás csökkentése érdekében a pemetrexeddel kezelt valamennyi betegnek profilaktikus intézkedésként folsavat és B12-vitamint kell kapnia.(lásd Adagolás pont). Bőrreakciók jelentkezését észlelték azoknál a betegeknél, akiket nem kezeltek előzetesen kortikoszteroiddal. A dexametazon (vagy azzal ekvivalens) előkezelés csökkentheti a bőrreakciók incidenciáját és súlyosságát (lásd Adagolás pont). Nem vizsgáltak elegendő számú olyan beteget, akiknél a kreatinin clearance < 45 ml/perc, ezért a pemetrexed alkalmazása ezeknél a betegeknél nem javasolt (lásd Adagolás pont). Enyhe vagy közepesen súlyos veseelégtelenségben (kreatinin clearance 45-79 ml/perc) szenvedő betegek kerüljék a nem szteroid gyulladáscsökkentő szerek (NSAID-ok), mint az ibuprofen, és az acetilszalicilsav (> 1,3 g naponta) szedését a pemetrexed alkalmazása előtt 2 nappal, a kezelés napján és azt követően 2 napig (lásd Kölcsönhatás pont). Enyhe vagy közepesen súlyos veseelégtelenségben szenvedő, pemetrexed-kezelésre alkalmas betegeknél a hosszú felezési idejű NSAID-ok szedését a pemetrexed alkalmazása előtt legalább 5 nappal, a kezelés napján és azt követően 2 napig fel kell függeszteni (lásd Kölcsönhatás pont). Vesét érintő súlyos mellékhatásokat, köztük akut veseelégtelenséget jelentettek, pemetrexed monoterápia vagy pemetrexed és egyéb kemoterápiás szer együttes alkalmazása esetén. Sok olyan betegnél, akinél ezek előfordultak, megtalálhatók voltak a vesét érintő mellékhatások kialakulásának rizikófaktorai, mint a dehidráció, vagy előzetesen fennálló magas vérnyomás vagy diabetes. A harmadik térben lévő folyadékok, például a pleurális folyadék vagy az ascites pemetrexedre kifejtett hatása nem teljesen körülírt. Egy pemetrexeddel végzett II. fázisú vizsgálat, melybe 31 olyan szolid tumoros beteget vontak be, akiknél stabil volt a harmadik térben lévő folyadék, nem mutatott ki különbséget a pemetrexed dózisához rendeződött plazmakoncentrációiban vagy clearance-ében azokhoz a betegekhez képest, akiknél nem volt folyadékgyülem a harmadik térben. Így a harmadik térben lévő folyadékgyülem leszívása a pemetrexed-kezelés előtt megfontolandó, de nem feltétlenül szükséges. A ciszplatinnal kombinációban alkalmazott pemetrexed gastrointestinális toxicitásának következtében súlyos dehidrációt figyeltek meg. Ezért a betegeket megfelelő antiemetikus kezelésben kell részesíteni és megfelelő folyadékpótlásról kell gondoskodni a kezelés előtt és/vagy azt követően. Ritkán súlyos cardiovascularis események (köztük myocardialis infarctus és stroke) fordultak elő a pemetrexeddel végzett klinikai vizsgálatok ideje alatt, többnyire más cytotoxikus szerrel való együttes alkalmazás esetén. A legtöbb betegnél előzetesen fennálltak cardiovascularis kockázati tényezők (lásd Mellékhatás pont). Tumoros betegeknél gyakori az immunszupprimált állapot, ezért élő attenuált vaccinák egyidejű alkalmazása nem javasolt (lásd Ellenjavallat és Kölcsönhatás pont). A pemetrexednek genetikai károsító hatásai lehetnek. A szexuálisan érett férfiaknak nem javasolt a gyermeknemzés a kezelés alatt és azt követően további 6 hónapig. Javasolt a fogamzásgátló módszerek alkalmazása vagy az önmegtartóztatás. Mivel a pemetrexed-kezelés irreverzibilis infertilitást okozhat, javasolt, hogy a férfiak a kezelés elkezdése előtt keressenek fel spermatárolással vonatkozó tanácsadást. Fogamzóképes nőknek hatékony fogamzásgátlást kell alkalmazniuk a pemetrexed-kezelés alatt (lásd Figyelmeztetés: Terhesség és szoptatás pont). Irradiációs pneumonitis eseteket jelentettek olyan betegeknél, akik a pemetrexed-kezelést megelőzően, azzal egyidejűleg vagy azt követően részesültek sugárkezelésben. Ezekre a betegekre különös figyelmet kell fordítani és elővigyázatosság szükséges egyéb radioszenzitivizáló hatású anyagok használata esetén. „Radiation recall” esetekről (a korábbi irradiáció által okozott bőrreakcióról) számoltak be olyan betegeknél, akik hetekkel vagy évekkel korábban sugárkezelést kaptak. Termékenység, terhesség és szoptatás Fogamzásgátlás férfiak és nők esetében Fogamzóképes nőknek hatékony fogamzásgátlást kell alkalmazniuk a pemetrexed-kezelés alatt. A pemetrexednek genetikai károsító hatásai lehetnek. Szexuálisan érett férfiaknak a kezelés alatt és azt követően további 6 hónapig nem javasolt a gyermeknemzés. Fogamzásgátló módszerek alkalmazása vagy önmegtartóztatás javasolt. Terhesség Nincsenek adatok a pemetrexed terhes nőknél történő alkalmazására vonatkozóan, de az egyéb anti- metabolitokhoz hasonlóan a pemetrexed valószínűleg súlyos születési rendellenességeket okoz, ha terhesség alatt alkalmazzák. Az állatkísérletekben reproduktív toxicitást észleltek (lásd Hatás: A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei pont). A pemetrexed nem alkalmazható terhesség alatt, csak ha feltétlenül szükséges, és csak az anyai szükséglet és a magzati kockázat gondos megfontolását követően (lásd Figyelmeztetés pont). Szoptatás Nem ismert, hogy a pemetrexed kiválasztódik-e az anyatejbe, és a szoptatott gyermekre kifejtett mellékhatások nem zárhatók ki. A szoptatást a pemetrexed-kezelés alatt abba kell hagyni (lásd Ellenjavallat pont). Termékenység Mivel a pemetrexed-kezelés visszafordíthatatlan terméketlenséget okozhat, javasolt, hogy a férfiak a kezelés elkezdése előtt kérjenek spermatárolásra vonatkozó tanácsadást. A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre A készítménynek a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló hatásait nem vizsgálták. Mindazonáltal a pemetrexed okozhat fáradtságot. Ezért a betegeket figyelmeztetni kell, hogy ha ez előfordul, kerüljék a gépjárművezetést vagy a gépek kezelését. Túladagolás A túladagolás jelentett tünetei közé tartoznak a neutropenia, anaemia, thrombocytopenia, mucositis, sensoros polyneuropathia és bőrkiütés. A túladagolás várható szövődményei közé tartozik a neutropenia, thrombocytopenia és anaemia formájában megnyilvánuló csontvelő szuppresszió. Ezeken kívül lázzal vagy anélkül jelentkező infekció, hasmenés és/vagy mucositis fordulhat elő. Túladagolás gyanúja esetén a betegnél ellenőrizni kell a vérképet és szükség esetén szupportív kezelést kell alkalmazni. A pemetrexed túladagolás kezelése esetén meg kell fontolni kalcium folinát / folsav alkalmazását.

Farmakodinámia:
Farmakodinámiás tulajdonságok Farmakoterápiás csoport: Folsav analógok. Az ALIMTA (pemetrexed) több támadáspontú folsav ellenes daganatellenes szer, amely hatását a sejt replikációja szempontjából alapvető fontosságú folsav-dependens anyagcsere folyamatok megszakításán keresztül fejti ki. Az in vitro vizsgálatok igazolták, hogy a pemetrexed több támadáspontú folsav ellenes szerként gátolja a thymidylát szintetázt (TS), a dihydrofolát reduktázt (DHFR) és a glycinamid ribonukleotid formyltranszferázt (GARFT), amelyek a legfontosabb folsav-dependens enzimek a timidin és purin nukleotidok de novo bioszintézisében. A pemetrexed a csökkent folsav hordozó és a membrán folsav kötő fehérje transzport rendszereivel jut be a sejtbe. A sejtben a pemetrexed gyorsan és hatékonyan alakul át a polyglutamát vegyületté a folylpolyglutamát szintetáz enzim segítségével. A polyglutamát vegyületek a sejtben maradnak és még hatékonyabban gátolják TS-t és GARFT-t. A polyglutamáció idő- és koncentráció-függő folyamat, amely a daganatos sejtekben, és kisebb mértékben a normál szövetekben is végbemegy. A polyglutamált metabolitok felezési ideje hosszabb, ami hosszabb hatástartamot eredményez a malignus sejtekben. Az Európai Gyógyszerügynökség eltekint az ALIMTA vizsgálati eredményeinek benyújtási kötelezettségétől a gyermekpopuláció minden alcsoportjánál a jóváhagyott indikációkban (lásd Adagolás pont). Klinikai hatásosság: Mesothelioma: Az EMPHACIS - egy multicentrikus, randomizált, egyszeres vak, III. fázisú vizsgálat - amelyben az ALIMTA és ciszplatin kombinációt hasonlították össze ciszplatinnal a korábban kemoterápiával nem kezelt, malignus pleurális mesotheliomában szenvedő betegek kezelésében - azt igazolta, hogy az ALIMTA-val és ciszplatinnal kezelt betegek átlagos túlélése klinikailag jelentősen, átlagosan 2,8 hónappal hosszabb volt, mint a csak ciszplatin kezelésben részesülőké. A vizsgálat során kis dózisú folsav és B12-vitamin pótlást adtak a betegeknek a kezelés toxicitásának csökkentése érdekében. A vizsgálat elsődleges elemzését az összes randomizált és kezelt betegen elvégezték. Alcsoport elemzést azokkal a betegekkel végeztek, akik folsav és B12-vitamin pótlást kaptak a vizsgálati kezelés teljes időtartama alatt (teljes pótlás). Ezeknek a hatékonysági elemzéseknek az eredményeit az alábbi táblázat foglalja össze: Az ALIMTA plusz ciszplatin vs. ciszplatin hatékonysága malignus pleurális mesotheliomában
Randomizált és kezelt betegek Teljesen szupplementált betegek
Hatékonysági paraméter ALIMTA/ ciszplatin (N = 226) ciszplatin (N = 222) ALIMTA/ ciszplatin (N = 168) ciszplatin (N = 163)
Teljes túlélés mediánja (hónap) (95% CI) 12,1 (10,0 – 14,4) 9,3 (7,8 – 10,7) 13,3 (11,4 – 14,9) 10,0 (8,4 – 11,9)
Log rank p-érték* 0,020 0,051
A daganat progressziójáig eltelt medián idő (hónap) (95% CI) 5,7 (4,9 – 6,5) 3,9 (2,8 – 4,4) 6,1 (5,3 – 7,0) 3,9 (2,8 – 4,5)
Log rank p-érték* 0,001 0,008
A kezelés sikertelenségéig eltelt idő (hónapok) (95% CI) 4,5 (3,9 – 4,9) 2,7 (2,1 – 2,9) 4,7 (4,3 – 5,6) 2,7 (2,2 – 3,1)
Log rank p-érték* 0,001 0,001
Összesített válaszarány** (95% CI) 41,3% (34,8 – 48,1) 16,7% (12,0 – 22,2) 45,5% (37,8 – 53,4) 19,6% (13,8 – 26,6)
Fisher-féle egzakt p-érték* < 0,001 < 0,001
Rövidítés: CI = konfidencia intervallum * p-érték a szárnyak közötti összehasonlításra vonatkozik. ** Az ALIMTA/ciszplatin szárnyon, randomizált és kezelt (N = 225) és teljes pótlást kapó (N = 167) A malignus pleurális mesotheliomához kapcsolódó klinikailag jelentős tünetek (fájdalom és dyspnoe) statisztikailag szignifikáns javulását észlelték az ALIMTA/ciszplatin karon (212 beteg) szemben az önmagában alkalmazott ciszplatin karral (218 beteg). Ezeket a tüneteket a tüdőcarcinoma tüneti skála (Lung Cancer Symptom Scale) alkalmazásával értékelték. Statisztikailag szignifikáns különbséget figyeltek meg a légzésfunkciós vizsgálatok során is. A kezelési karok elkülönítését az ALIMTA/ciszplatin karon észlelt légzésfunkció javulás és a kontroll karon észlelt légzésfunkció romlás tette lehetővé. Korlátozott adatok állnak rendelkezésre a malignus pleurális mesothelioma miatt csak ALIMTA-val kezelt betegekre vonatkozóan. Az 500 mg/m2 dózisban, monoterápiában adott ALIMTA-t 64, korábban kemoterápiával nem kezelt, malignus pleurális mesotheliomában szenvedő betegnél vizsgálták. A teljes válaszarány 14,1% volt. NSCLC, második vonalbeli kezelés: Az Alimta-t docetaxellel összehasonlító, multicentrikus, randomizált, nyílt, III. fázisú vizsgálatban a lokálisan előrehaladott vagy metasztatizáló nem kissejtes tüdőcarcinomában (NSCLC) szenvedő, előzetes kemoterápiában részesült betegeknél a medián túlélési idő az ALIMTA-val kezelt betegeknél 8,3 hónap volt (vizsgálatba bevont [ITT] populáció n = 283) szemben a 7,9 hónappal a docetaxellel kezelteknél (ITT n = 288). Az előzetes kemoterápia nem tartalmazta az ALIMTA-t. Az NSCLC szövettani típusának az átlagos túlélésre gyakorolt hatását vizsgálva az elemzés szerint a döntően nem laphámsejtes NSCLC-ben az eredmény az ALIMTA-csoportban volt kedvezőbb a docetaxellel szemben (n = 399, 9,3 versus 8,0 hónap, korrigált relatív hazárd = 0,78; 95%-os CI = 0,61–1,0, p = 0,047), míg a laphámsejtes szövettani típusokban a docetaxel eredménye volt kedvezőbb (n = 172, 6,2 versus 7,4 hónap, korrigált relatív hazárd = 1,56; 95%-os CI = 1,08–2,26, p = 0,018). Az ALIMTA biztonságossági profilját tekintve nem volt klinikai jelentőségű eltérés a szövettani alcsoportok között. Egy különálló randomizált, III. fázisú, kontrollos vizsgálatból származó korlátozott klinikai adatok arra utalnak, hogy a pemetrexed hatékonysági adatai (teljes túlélés, progressziómentes túlélés) hasonlóak a korábban docetaxellel előkezelt (n=41) és korábbi docetaxel-kezelésben nem részesült (n=540) betegeknél. Az ALIMTA hatékonysága és docetaxellel szemben NSCLC-ben szenvedő ITT poulációban
ALIMTA Docetaxel
Túlélési idő (hónapok) ƒ Átlag (m) ƒ Az átlagra vonatkozó 95%-os CI ƒ HR ƒ A HR-re vonatkozó 95% CI ƒ Nem gyengébb hatás (non-inferiority) p-értéke (HR) (n = 283) (n = 288) 8,3 7,9 (7,0 – 9,4) (6,3 – 9,2) 0,99 (0,82 – 1,20) 0,226
Progresszió mentes túlélés (hónapok) ƒ Átlag ƒ HR (95% CI) (n = 283) (n = 288) 2,9 2,9 0,97 (0,82 – 1,16)
A kezelés sikertelenségéig eltelt idő (TTTF – hónapok) ƒ Átlag ƒ HR (95% CI) (n = 283) (n = 288) 2,3 2,1 0,84 (0,71 - 0,997)
Válasz (n: a válasz szempontjából minősítettek száma) ƒ Válaszarány (%) (95% CI) ƒ Stabil betegség (%) (n = 264) 9,1 (5,9 – 13,2) 45,8 (n = 274) 8,8 (5,7 – 12,8) 46,4
Rövidítés: CI = konfidencia intervallum; HR = relatív hazárd; ITT = vizsgálatba bevont; n = a teljes populáció mérete. NSCLC, első vonalbeli kezelés: Egy multicentrikus, randomizált, nyílt, III. fázisú vizsgálat – amelyben az ALIMTA – ciszplatin és a gemcitabin – ciszplatin kezelést hasonlították össze kemoterápiával nem kezelt, lokálisan előrehaladott vagy metasztatizáló (III. b vagy IV. stádiumú) nem kissejtes tüdőrákban szenvedő betegeknél – azt igazolta, hogy az ALIMTA plusz ciszplatin (vizsgálatba bevont populáció n = 862) elérte elsődleges végpontját, és a teljes túlélést tekintve hasonló klinikai hatékonyságú volt, mint a gemcitabin - ciszplatin kombináció (ITT n = 863) (korrigált relatív hazárd 0,94; 95%-os CI 0,84 –1,05). A vizsgálatba bevont valamennyi beteg ECOG-státusza 0 vagy 1 volt. Az elsődleges hatékonysági analízis alapjául a vizsgálatba bevont (ITT) populáció szolgált. A fő hatékonysági végpontok szenzitivitási elemzéseit szintén a protokoll szempontjából minősített (protocol qualified: PQ) populáció értékelésével végezték. A protokoll szempontjából minősített (PQ) populáció értékelésével végzett hatékonysági analízisek konzisztensek a vizsgálatba bevont (ITT) populáció analíziseivel, és azt támasztják alá, hogy az ALIMTA – ciszplatin hatékonysága legalább olyan jó (non-inferior), mint a gemcitabin – ciszplatin kezelésé. A progressziómentes túlélés (progression free survival, PFS) és a teljes válaszarány hasonló volt a kezelési karok között: PFS medián 4,8 hónap ALIMTA –ciszplatin vs. 5,1 hónap gemcitabin – ciszplatin (korrigált relatív hazárd 1,04; 95%-os CI 0,94–1,15), teljes válaszarány 30,6% (95%-os CI 27,3–33,9) ALIMTA –ciszplatin vs. 28,2% (95%-os CI 25,0–31,4) gemcitabin – ciszplatin. A progressziómentes túlélés adatait egy független értékelés részben megerősítette (400/1725 beteget választottak be véletlenszerűen az értékelésbe). A nem kissejtes tüdőcarcinoma szövettan teljes túlélésre gyakorolt hatásának elemzése statisztikailag szignifikáns eltéréseket mutatott ki a túlélésben a kezelési karok szerint, lásd az alábbi táblázatban. Az ALIMTA + ciszplatin hatékonysága a gemcitabin + ciszplatin kombinációval szemben a nem kissejtes tüdőcarcinoma első vonalbeli kezelésében – ITT populáció és szövettani alcsoportok.
ITT populáció és szövettani alcsoportok A teljes túlélés mediánja (hónap) (95%-os CI) Korrigált relatív hazárd (HR) (95%-os CI) Kedvezőb b hatás p-érték
ALIMTA + ciszplatin gemcitabin + ciszplatin
ITT populáció (N = 1725) 10,3 (9,8 – 11,2) N=862 10,3 (9,6 – 10,9) N=863 0,94a (0,84 – 1,05) 0,259
Adenocarcinoma (N=847) 12,6 (10,7 – 13,6) N=436 10,9 (10,2 – 11,9) N=411 0,84 (0,71–0,99) 0,033
Nagy sejt (N=153) 10,4 (8,6 – 14,1) N=76 6,7 (5,5 – 9,0) N=77 0,67 (0,48–0,96) 0,027
Egyéb (N=252) 8,6 (6,8 – 10,2) N=106 9,2 (8,1 – 10,6) N=146 1,08 (0,81–1,45) 0,586
Laphámsejt (N=473) 9,4 (8,4 – 10,2) N=244 10,8 (9,5 – 12,1) N=229 1,23 (1,00–1,51) 0,050
Rövidítések: CI = konfidencia intervallum; ITT = vizsgálatba bevont; N = a populáció elemszáma. a, Statisztikailag szignifikáns a „legalább olyan jó”(non-inferiority) vizsgálatban, a relatív hazárd teljes konfidencia intervalluma jóval az 1,17645 „legalább olyan jó” (non-inferiority) határ alatt (p<0,001) A szövettan szerinti teljes túlélés Kaplan—Meier görbéi Az ALIMTA plusz ciszplatin biztonságossági profilját tekintve nem volt klinikai jelentőségű különbség a szövettani alcsoportok között. Az ALIMTA és ciszplatin kezelésben részesült betegek kevesebb transzfúzióra (16,4% vs. 28,9%, p<0,001), vörösvértest transzfúzióra (16,1% vs. 27,3%, p<0,001) és thrombocyta transzfúzióra (1,8% vs. 4,5%, p=0,002) szorultak. A betegeknek kevesebb erythropoetein/darbopoetin (10,4% vs 18,1%, p<0,001), G-CSF/GM-CSF (3,1% vs. 6,1%, p=0,004) és vaskészítmény (4,3% vs. 7,0%, p=0,021) alkalmazására volt szüksége. NSCLC, fenntartó kezelés: JMEN-vizsgálat Egy multicentrikus, randomizált, kettős-vak, placebo-kontrollos, III. fázisu vizsgálat (JMEN) hasonlította össze az ALIMTA + a legjobb szupportív kezelés (best supportiv care – BSC) (n=441) alkalmazásával végzett fenntartó kezelés hatásosságát és biztonságosságát a placebo + BSC (n= 222) alkalmazásáéval, a lokálisan előrehaladott (IIIB stádiumú) vagy metasztatizáló (IV stádiumú) nem-kissejtes tüdőcarcinomában szenvedő betegeknél, akiknél nem lépett fel progresszió az első vonalbeli, ciszplatin vagy karboplatin plusz gemcitabin, paklitaxel vagy docetaxel 4 ciklusát követően. ALIMTA-t tartalmazó első vonalbeli kettős kombinációval („doublet”) kezelélt beteget nem vontak be a vizsgálatba. A vizsgálatba bevont valamennyi beteg ECOG performance-státusza 0 vagy 1 volt. A páciensek a betegség progressziójának fellépéséig kaptak fenntartó kezelést. A hatásosságot és biztonságosságot a randomizáció időpontjától kezdve az első vonalbeli (indukciós) kezelés befejezése után kezdték mérni. A fenntartó kezelés medián ciklusszáma 5 volt az ALIMTA esetében és 3,5 ciklus volt placebo-terápia esetében. Összesen 213 beteg (48,3%) fejezett be ≥ 6 ciklus ALIMTA-kezelést és összesen 103 beteg (23,4%) fejezett be ≥ 10 ciklus ALIMTA-kezelést. A vizsgálat elérte elsődleges végpontját és statisztikailag szignifikáns javulást mutatott a progressziómentes túlélésben (progression free survival, PFS) az ALIMTA-kezelési karon, a placebo-karhoz képest (n = 581, populáció független értékelése; medián 4,0 hónap, illetve 2,0 hónap) relatív hazárd = 0,60, 95% CI: 0,49-0,73, p < 0,00001). A betegek felvételeinek független értékelése megerősítette a vizsgáló PFS-sel kapcsolatos értékelésének megállapításait. A teljes populációra nézve (n = 663) a medián teljes túlélés 13,4 hónap volt az ALIMTA-karon és 10,6 hónap a placebo-karon, relatív hazárd = 0,79 (95% CI: 0,65 - 0,95; p = 0,01192). Más ALIMTA-vizsgálatokkal megegyezően, a JMEN-vizsgálatban is az NSCLC szövettani típusa szerinti különbséget észleltek a hatásosságban. Nem kissejtes tüdőcarcinomában szenvedő betegeknél (a szövettanilag döntően laphámsejtes carcinomában szenvedők kivételével) (n=430, populáció független értékelése) a medián PFS 4,4 hónap volt az ALIMTA-karon és 1,8 hónap a placebo-karon, relatív hazárd = 0,47, 95% CI: 0,37-0,60, p= 0,00001. Nem kissejtes tüdőcarcinomában szenvedő betegeknél (a szövettanilag döntően laphámsejtes carcinomában szenvedők kivételével) (n=481) a medián teljes túlélés 15,5 hónap volt az ALIMTA-karon és 10,3 hónap a placebo-karon (relatív hazárd = 0,71, 95% CI: 0,56-0,88, p=0,002). Az indukciós kezelési fázist is figyelembe véve, a szövettanilag döntően laphámsejtes carcinomában szenvedők kivételével, a nem kissejtes tüdőrákos betegek medián teljes túlélési ideje 18,6 hónap volt az ALIMTA-karon és 13,6 hónap volt a placebo-karon (relatív hazárd = 0,71, 95% CI: 0,56-0,88, p = 0,002). Laphámsejtes carcinomában szenvedő betegeknél progressziómentes túlélés (PFS) és teljes túlélés (OS) eredményei nem vetik fel az ALIMTA előnyét placebóval szemben. Az ALIMTA biztonságossági profilját tekintve nem volt klinikai jelentőségű eltérés a szövettani alcsoportok között. JMEN: Nem kissejtes tüdőcarcinomában szenvedő betegek (a szövettanilag döntően laphámsejtes carcinomában szenvedők kivételével) progresszió-mentes túlélés (Progression-Free Survival) (PFS) és teljes túlélés (Overall Survival) JMEN Kaplan–Meier-féle görbéinek összehasonlítása az ALIMTA és a placebo esetén PARAMOUNT-vizsgálat Egy multicentrikus, randomizált, kettős-vak, placebo-kontrollos fázis III vizsgálat (PARAMOUNT) hasonlította össze az ALIMTA + a legjobb szupportív kezelés (Best Supportive Care – BSC) (n = 359) alkalmazásával végzett folyamatos fenntartó kezelés hatásosságát és biztonságosságát a placebo + BSC (n = 180) kezelésével az olyan, lokálisan előrehaladott (IIIB stádiumú) vagy metasztatizáló (IV stádiumú) nem kissejtes tüdőcarcinomában szenvedő betegeknél (a szövettanilag döntően laphámsejtes carcinoma kivételével), akiknél nem lépett fel progresszió az ALIMTA-t tartalmazó első vonalbeli kettős kombináció („doublet”) + ciszplatin 4 ciklusát követően. Az ALIMTA + ciszplatin indukciós terápiával kezelt 939 betegből 539 beteget randomizáltak pemetrexed- vagy placebo fenntartó kezelésre. A randomizált betegek 44,9%-ánál észleltek teljes/parciális remissziót és 51,9%-ánál észlelték a stabil betegségnek az ALIMTA + ciszplatin indukciós kezelésre adott reakcióját. A fenntartó kezelésre randomizált betegek ECOG performance-státuszának elvárt értéke 0 vagy 1 volt. Az ALIMTA + ciszplatin indukciós kezelés elkezdésétől a fenntartó terápia elindításáig eltelt medián idő 2,96 hónap volt mind a pemetrexed-, mind a placebo-karon. A randomizált betegek a betegség progressziójáig kaptak fenntartó kezelést. A hatásosságot és biztonságosságot a randomizáció időpontjától kezdve az elsővonalbeli (indukciós) kezelés befejezése után kezdték mérni. A fenntartó kezelésként kapott ciklusok számának medián-értéke 4 volt mind az ALIMTA, mind a placebo esetén. Összesen 169 beteg (47,1%) fejezett be ≥ 6 ciklus ALIMTA-kezelést, ami összesen legalább 10 ALIMTA-kezelési ciklust jelent. A vizsgálat elérte az elsődleges végpontját, és az ALIMTA-kezelési karon a placebo-karhoz képest statisztikailag szignifikáns javulást mutatott a progressziómentes túlélés (progression free survival, PFS) tekintetében (n = 472, bevont populáció független értékelése; PFS medián-értéke 3,9 hónap illetve 2,6 hónap) (relatív hazárd = 0,64, 95% CI = 0,51-0,81, p = 0,0002). A betegek radiológiai felvételeinek független értékelése megerősítette a vizsgáló PFS-re vonatkozó megállapításait. A randomizált betegeknél (az ALIMTA+ ciszplatin első vonalbeli indukciós kezelés elkezdésétől mérve) a vizsgáló által megállapított PFS medián-értéke 6,9 hónap volt az ALIMTA-karon és 5,6 hónap a placebo-karon (relatív hazárd = 0,59 95% CI = 0,47-0,74). Az ALIMTA+ ciszplatin indukciós kezelést (4 ciklus) követően az ALIMTA-kezelés statisztikailag előnyösebb volt a placebónál a teljes túlélés tekintetében (medián-érték 13,9 hónap versus 11,0 hónap, relativ hazárd = 0,78, 95%-os CI = 0,64-0,96, p = 0,0195). A végső túlélési analízis idején az ALIMTA-karon a betegek 28,7%-a volt életben vagy kimaradt a követésből, míg a placebo-karon 21,7% volt az arány. Az ALIMTA relativ terápiás hatása konzisztens volt minden alcsoportban (beleértve a betegség stádiumát, az indukciós választ, az ECOG PS-t, a dohányzást, nemet, szövettant és kort), és hasonló volt ahhoz, amit a nem korrigált teljes túlélés- és a PFS-analízisek során észleltek. Az ALIMTA-val kezelt betegek 1 éves és 2 éves túlélési aránya 58%, illetve 32%, míg a placebóval kezelteké 45%, illetve 21% volt. Az ALIMTA+ ciszplatin első vonalbeli indukciós kezelés elkezdésétől a betegek teljes túlélésének medián értéke 16,9 hónap volt az ALIMTA-karon és 14,0 hónap volt a placebo-karon (relatív hazárd = 0,78, 95% CI = 0,64-0,96). Azon betegek százaléka, akik a vizsgálatot követően kezelésben részesültek, 64,3% volt az ALIMTA-karon és 71,7% volt a placebo-karon. PARAMOUNT: A progressziómentes túlélés (PFS) és a teljes túlélés (Overall Survival, OS) Kaplan-Meier görbéje az ALIMTA folyamatos fenntartó terápia versus placebo-kezelés nem- kissejtes tüdőcarcinomában szenvedő betegeknél (a szövettanilag döntően laphámsejtes carcinoma kivételével) (a randomizációtól mérve) Progresszió-mentes túlélés Teljes túlélés Az ALIMTA fenntartó kezelés biztonságossági profilja mind a JMEN- mind a PARAMOUNT- vizsgálatban hasonló volt.

Farmakokinetika:
A pemetrexed farmakokinetikai tulajdonságait egyetlen szerként történő adást követően 426, különböző szolid daganatban szenvedő betegnél értékelték, akik 10 perc alatt 0,2-től 838 mg/m2-ig terjedő dózisokat kaptak infúzióban. A pemetrexed egyensúlyi megoszlási térfogata 9 l/m2. Az in vitro vizsgálatok azt mutatták, hogy a pemetrexed körülbelül 81%-ban kötődik plazmafehérjékhez. A kötődést a különböző mértékű veseelégtelenség nem befolyásolta lényegesen. A pemetrexed korlátozott metabolizmuson megy keresztül a májban. A pemetrexed elsősorban a vizeletben választódik ki, az alkalmazott adag 70-90%-a az adást követő 24 órában a vizeletben változatlan formában jelenik meg. In vitro vizsgálatok azt mutatják, hogy a pemetrexedet az OAT3 (organic anion transporter 3) aktívan szekretálja. Normál vesefunkciójú betegeknél (kreatinin clearance 90 ml/perc) a pemetrexed teljes szisztémás clearance-e 91,8 ml/perc és a plazma eliminációs felezési ideje 3,5 óra. A clearance betegek közötti variabilitása mérsékelt, 19,3%-os. A pemetrexed teljes szisztémás expozíciója (AUC) és maximális plazma koncentrációja a dózissal arányosan nő. A pemetrexed farmakokinetikája változatlan a többszörös kezelési ciklusok során is. A pemetrexed farmakokinetikai paramétereit a ciszplatin egyidejű adása nem befolyásolja. Az orálisan adott folsav és az intramuscularis B12-vitamin pótlás nem befolyásolja a pemetrexed farmakokinetikáját.

Minden jog fenntartva © 2015-2021 Parenterális Munkacsoport
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertár