Főoldal Hatóanyagok Készítmények Formulálás Kalkulátorok Dokumentumok Kereső
HATÓANYAGOK

Javallatok:

Cataracta műtétet követően posztoperatív endophtalmitis antibiotikum profilaxisa (lásd 5.1 pont). Figyelembe kell venni az antibakteriális szerek megfelelő alkalmazására vonatkozó hivatalos irányelveket, beleértve a szemészeti sebészetben alkalmazott antibiotikum profilaxisra vonatkozó irányelveket is.

Ellenjavallatok:

A készítmény hatóanyagával, a cefalosporin típusú antibiotikumokkal vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.

Adagolás:

Intracamerális alkalmazásra. Egy ampulla csak egyszeri alkalmazásra használható. Adagolás Felnőttek: A javasolt dózis 0,1 ml elkészített oldat (lásd 6.6 pont), azaz 1 mg cefuroxim. A JAVASOLT ADAGOT NEM SZABAD TÚLLÉPNI (lásd 4.9 pont). Gyermekek és serdülők A Ximaract optimális dózisát és hatásosságát gyermekek és serdülők esetében nem állapították meg. Idősek: A dózis módosítása nem szükséges. Májkárosodásban és vesekárosodásban szenvedő betegek: Tekintetbe véve a Ximaract alkalmazása során alkalmazott alacsony dózist és a várhatóan elhanyagolható szisztémás cefuroxim expozíciót, a dózis módosítása nem szükséges. Az alkalmazás módja A szemésznek a Ximaract-ot a feloldást követően, intraocularis injekció formájában kell a szem elülső csarnokába (intracameralis alkalmazás) beadni a cataracta műtét ajánlott aszeptikus körülményei mellett. Feloldást követően, az alkalmazás előtt meg kell vizsgálni, hogy a Ximaract nem tartalmaz-e részecskéket vagy elszíneződést. A cataracta műtét végén 0,1 ml feloldott oldatot kell lassan a szem elülső csarnokába kell injektálni. Egy ampullát csak egyetlen szem kezelésére szabad felhasználni. Az ampulla a javasolt 1 mg-nál (megfelel 0,1 ml-nek) több gyógyszert tartalmaz. A teljes feloldott mennyiséget (5 ml) nem kell felhasználni. A teljes mennyiség beadása túladagolást eredményez. A beadás után a fel nem használt injekciót meg kell semmisíteni. A gyógyszer alkalmazás előtti feloldására vonatkozó utasításokat lásd a 6.6 pontban.

Mellékhatások:

Az irodalomban a következőt kivéve nem jelentették különleges mellékhatás előfordulását, ha a cefuroximot intraocularis injekcióban alkalmazták: Immunrendszeri betegségek és tünetek Nagyon ritka (<1/100000): Anaphylaxiás reakció Feltételezett mellékhatások bejelentése A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül*.

Interakciók:

Interakciós vizsgálatokat nem végeztek. Mivel a szisztémás expozíció várhatóan elhanyagolható, a szisztémás interakciók nem valószínűek. A cataracta műtét során leggyakrabban alkalmazott gyógyszerekkel nem jelentették inkompatibilitás előfordulását az irodalomban.

Figyelmeztetések:

A Ximaract kezelés kizárólag intracameralisan alkalmazható. Különleges óvatosság szükséges azoknál a betegeknél, akik allergiásak a penicillinekre vagy egyéb béta-laktám antibiotikumokra, mivel keresztreakció előfordulhat. Azoknál a betegeknél, akiknél fennáll rezisztens törzsekkel való fertőzés kockázata, pl. akiknél korábban már előfordult MRSA (Methicillin rezisztens Staphylococcus aureus) fertőzés vagy kolonizáció, mérlegelni kell alternatív profilaktikus antibiotikum alkalmazását. A speciális betegcsoportokra (súlyos fertőzés kockázatának kitett betegek, szövődményes cataracta, kombinált műtét a cataracta műtéttel egyidejűleg, súlyos pajzsmirigy betegségben szenvedő betegek, 2000-nél kisebb endocornealis sejtszámmal rendelkező betegek) vonatkozó adatok hiánya miatt a Ximaract csak a előny/kockázat gondos elemzését követően alkalmazható. A cefuroxim alkalmazása nem izolált intézkedés, egyéb körülményeknek ugyanolyan jelentősége van, mint a profilaktikus antiszeptikus kezelésnek. A javasolt cefuroxim koncentrációk alkalmazását követően nem jelentették a cornealis endothelt érintő toxicitás előfordulását, azonban ennek a kockázata nem zárható ki, a posztoperatív ellenőrzés során a kezelőorvosnak gondolni kell a potenciális kockázatra.

Terhesség és szoptatás:

Terhesség Csak korlátozott adatok állnak rendelkezésre a cefuroxim terhes nőknél történő alkalmazására vonatkozóan. Az állatkísérletek eredményei nem mutattak az embrionális és foetális fejlődésre kifejtett káros hatásokat. A cefuroxim az embriót/foetust a placentán keresztül éri el. A terhesség alatt hatás nem várható, mivel a Ximaract alkalmazása során a szisztémás expozíció elhanyagolható. A Ximaract alkalmazható terhesség alatt. Szoptatás A cefuroxim az emberi anyatejbe várhatóan igen kis mennyiségben választódik ki. A Ximaract alkalmazását követően, terápiás dózisok esetén mellékhatás nem várható. A cefuroxim szoptatás alatt alkalmazható. Termékenység A cefuroxim-nátrium humán fertilitásra kifejtett hatásaira vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. Az állatokon végzett reprodukciós vizsgálatok a fertilitásra kifejtett hatásokat nem mutattak.

Túladagolás:

A jelentett túladagolásos esetek az irodalomban helytelen hígításból, illetve a szisztémás alkalmazásra szolgáló cefuroxim nem engedélyezett alkalmazásából származnak. A cefuroxim házi hígítási protokollja miatti hibás hígítás következtében 6 betegnek adtak - nem szándékosan - nagy (a javasolt dózis 3-szorosának megfelelő) intracameralis cefuroximot. Ezek az injekciók nem okoztak kimutatható mellékhatást egyetlen betegnél sem, a szem szöveteiben sem. Cataracta műtét során adott intracameralis injekciót követően kialakult toxicitásra vonatkozó adatok a javasolt cefuroxim dózis 40-50-szeresének 6 betegnek történő beadásából származnak. A kezdeti átlagos látásélesség 20/200 volt. Súlyos elülső szegment gyulladás jelentkezett, és a retina optikai koherencia vizsgálata kiterjedt macula ödémát mutatott. Hat héttel a műtét után az átlagos látásélesség elérte a 20/25 értéket. A macula optikai koherencia tomográfos képe normalizálódott. A szkotópikus elektroretinográfia 30%-os csökkenését azonban minden betegnél megfigyelték. A helytelenül hígított cefuroxim (10-100 mg szemenként) beadása 16 betegnél okozott szemészeti toxikus hatásokat, többek között cornea ödémát, ami hetek alatt szűnt meg, átmeneti szembenyomás emelkedést, a cornea endothel sejtszámának csökkenését és elektroretinográfos eltéréseket. Ezen betegek közül többnél alakult ki tartós és súlyos látásvesztés.

Farmakodinámia:

Farmakoterápiás csoport: Érzékszervek – Szemészeti készítmények – Fertőzés elleni szerek - Antibiotikumok, ATC kód: S01AA27 Hatásmechanizmus A cefuroxim a penicillinkötő fehérjékhez való kapcsolódását követően gátolja a bakteriális sejtfalszintézist. Ennek eredményeként megszakad a sejtfal (peptidoglikán) bioszintézise, ami a baktériumsejt líziséhez és pusztulásához vezet. Farmakodinámiás hatások Cefalosporinok esetében az in vivo hatékonysággal korreláló legfontosabb farmakokinetikai-farmakodinámiás index az adagolási intervallum azon százalékos része (%T), amely alatt a szabad koncentráció a cefuroxim minimális inhibitoros koncentrációja (MIC) felett van az egyéni célfajok esetében (pl. %T>MIC). 1 mg cefuroxim intracameralis adását követően a cefuroxim szintek a vizes testnedvben a MIC felett voltak számos releváns faj esetében egészen a műtétet követő 4-5 órán át. A rezisztencia mechanizmusa A cefuroximmal szembeni bakteriális rezisztenciáért az alábbi mechanizmusok közül egy vagy több lehet felelős: • béta-laktamázok általi hidrolízis. A cefuroximot hatékonyan hidrolizálhatják bizonyos kiterjedt spektrumú béta laktamázok (ESBL) és a kromoszomálisan kódolt (AmpC) enzim, ami bizonyos aerob Gram-negatív baktériumfajokban indukálható vagy stabilan újra represszálható • a penicillinkötő fehérjék csökkent affinitása a cefuroxim iránt; • a külső membrán impermeabilitása, ami korlátozza a cefuroxim hozzáférését a Gram negatív baktériumokban lévő penicillinkötő fehérjékhez; • bakteriális efflux pumpák. A methicillin-rezisztens Staphylococcusok (MRS) mind rezisztensek a jelenleg rendelkezésre álló β-laktám antibiotikumokra, a cefuroximot is beleértve. A penicillin-rezisztens Streptococcus pneumoniae keresztrezisztenciát mutat a cefalosporinokra, és így a cefuroximra a penicillin-kötő fehérjék megváltoztatásán keresztül. A beta-laktamáz negatív, ampicillin rezisztens (BLNAR) H. influenzae törzseket a cefuroximra rezisztensnek kell tekinteni az in vitro érzékenység ellenére. Határértékek Az alább felsorolt mikroorganizmusok listáját az indikáció alapján állítottuk össze (lásd 4.1 pont). A Ximaract csak intracameralisan alkalmazható, és nem használható szisztémás fertőzések kezelésére (lásd 5.2 pont); a klinikai határértékek nem érvényesek erre a beadási módra. A vad típusú populációt a szerzett rezisztenciával rendelkező izolátumoktól megkülönböztető epidemiológiai cut-off értékek (ECOFF) a következők:
ECOFF (mg/l)
Staphylococcus aureus ≤ 4
Streptococcus pneumoniae ≤ 0,125
E. coli ≤ 8
Proteus mirabilis ≤ 4
H. influenzae ≤ 2
A Staphyalococcusok cefuroxim érzékenységére a methicillin érzékenységből következtetünk. Az A, B, C és G csoportú Streptococcusok cefuroxim érzékenységére a benzil-penicillin érzékenységből lehet következtetni. A klinikai vizsgálatokból származó információk Egy akadémiás, prospektív, randomizált, részben maszkolt multicentrikus cataracta műtét vizsgálatot 16603 beteg bevonásával végeztek. Huszonkilenc betegnél (24 a “cefuroxim nélküli” csoportból és 5 az “intracameralis cefuroxim” csoportból) alakult ki endophthalmitis, ezek közül 20 (17 a “ cefuroxim nélküli” és 3 az “intracameralis cefuroxim” csoportból) esetben igazolták az infektív endophthalmitist. A 20 bizonyított endophthalmitises esetben: 10 beteg volt a “placebo szemcsepp cefuroxim nélkül” csoportban, 7 a “levofloxacin szemcsepp cefuroxim nélkül”, 2 a “placebo szemcsepp és intracameralis cefuroxim” 1 beteg pedig a “levofloxacin szemcsepp és intracameralis cefuroxim” csoportban. Az 1 mg cefuroxim/0,1 ml nátrium-klorid 9 mg/ml (0,9%) oldatban intracameralis profilaktikus adagolása 4,92-szeresen csökkentette az összes posztoperatív endophthalmitis kockázatát. Két prospektív vizsgálat (Wedje 2005 és Lundström 2007) és 5 retrospektív vizsgálat támogatta a pivotális ESCRS vizsgálatot tovább igazolva az intracameralis cefuroxim hatékonyságát a posztoperatív endophthalmitis megelőzésében.

Farmakokinetika:

Nem vizsgálták az intracameralis beadás után kialakuló szisztémás expozíciót, de az várhatóan elhanyagolható. A cataractával operált betegeknél a 10 mg/ml-es cefuroxim oldatból beadott 0,1 ml intracameralis egyszeri dózist követően a cefuroxim átlagos intracameralis szintje 2,614 + 209 mg/l volt (10 beteg) 30 másodperccel és 1,027 + 43 mg/l (9 beteg) 60 perccel a gyógyszer beadását követően.