Főoldal
Hatóanyagok
Készítmények
Formulálás
Dokumentumok
Kereső
Bejelentkezés
HATÓANYAGOK

Javallatok:
A Zavicefta az alábbi fertőzések kezelésére javallott felnőtteknél (lásd 4.4 és 5.1 pont): · Komplikált intraabdominalis fertőzés (cIAI – complicated intra-abdominal infection) · Komplikált húgyúti fertőzés (cUTI – complicated urinary tract infection), beleértve a vesemedence-gyulladást is · Kórházban szerzett pneumonia (hospital-acquired pneumonia - HAP), beleértve a gépi lélegeztetéshez társult pneumoniát (VAP – ventilator associated pneumonia) is. A Zavicefta továbbá javallott aerob Gram-negatív organizmusok okozta fertőzések kezelésére az olyan felnőtt betegeknél, akiknél a terápiás lehetőségek korlátozottak (lásd 4.2, 4.4 és 5.1 pont). Az antibakteriális szerek megfelelő alkalmazására vonatkozó hivatalos ajánlásokat figyelembe kell venni.

Ellenjavallatok:
A készítmény hatóanyagaival vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Bármilyen, cefalosporin típusú antibakteriális szerrel szembeni túlérzékenység. Súlyos túlérzékenység (pl. anaphylaxiás reakció, súlyos bőrreakció) bármilyen más, β-laktám antibakteriális szerrel szemben (pl. penicillinek, monobaktámok vagy karbapenemek).

Adagolás:
Javasolt, hogy azoknak a felnőtt betegeknek a kezelésére, akiknél a terápiás lehetőségek korlátozottak, a Zavicefta-t csak a fertőző betegségek kezelésében megfelelő tapasztalattal rendelkező orvossal történő konzultációt követően alkalmazzák (lásd 4.4 pont). Adagolás Az 1. táblázat az 51 ml/perc vagy magasabb becsült kreatinin-clearance-ű betegeknél javasolt intravénás adagolási rendet mutatja (lásd 4.4 és 5.1 pont). 1. táblázat Javasolt intravénás adagolási rend azoknál a betegeknél, akiknek a becsült kreatinin clearance-e ≥ 51 ml/perc1
Fertőzés típusa Ceftazidim/avibaktám dózis Gyakoriság Az infúzió időtartama A kezelés időtartama
Komplikált IAI2, 3 2 g / 0,5 g 8 óránként 2 óra 5-14 nap
Komplikált UTI, 2 g / 0,5 g 8 óránként 2 óra 5-10 nap4
beleértve a pyelonephritist is3
Kórházban szerzett 2 g / 0,5 g 8 óránként 2 óra 7-14 nap
pneumonia, beleértve a
VAP-ot is3
Aerob Gram-negatív 2 g / 0,5 g 8 óránként 2 óra A fertőzés súlyosságának,
organizmusok okozta a pathogéneknek,
fertőzés az olyan valamint a betegek
betegeknél, akiknél a klinikai állapotának és a
terápiás lehetőségek korlátozottak2, 3 bakteriológiai progressziónak kell meghatároznia.5
1 A kreatinin-clearance becsléséhez a Cockcroft-Gault képletet alkalmazták 2 Amennyiben ismerten vagy gyaníthatóan anaerob patogének is hozzájárulnak a fertőzéses folyamathoz, metronidazollal kombinációban. 3 Gram-pozitív patogénekre hatásos antibakteriális szerrel együtt alkalmazandó amennyiben ezek ismerten vagy gyaníthatóan hozzájárulnak a fertőzéses folyamathoz. 4 A kezelés teljes időtartama, mely tartalmazhatja az intravénás Zavicefta-t, amit megfelelő per os kezelés követ 5 A Zavicefta 14 napot meghaladó használatával kapcsolatban nagyon kevés tapasztalat van. Speciális populációk Idősek Az idős betegeknél a dózis módosítását nem szükséges (lásd 5.2 pont). Beszűkült veseműködés Nem szükséges a dózis módosítása enyhén beszűkült veseműködésű betegeknél (becsült kreatinin-clearance ≥ 51 - ≤ 80 ml/perc) (lásd 5.2 pont). A 2. táblázat a javasolt dózismódosításokat mutatja azoknál a betegeknél, akiknél a becsült kreatinin-clearance ≤ 50 ml/perc (lásd 4.4 és 5.2 pont). 2. táblázat A javasolt intravénás dózis azoknál a betegeknél, akiknek a kreatinin-clearance-e ≤ 50 ml/perc1 Becsült kreatinin-clearance (ml/perc)1 Adagolási rend2 Gyakoriság Az infúzió időtartama 31-50 1 g/0,25 g 8 óránként 2 óra 16-30 0,75 g/0,1875 g 12 óránként 2 óra 6-15 0,75 g/0,1875 g 24 óránként 2 óra ESRD (End Stage Renal Disease – végstádiumú vesebetegség) miatti haemodialysist is beleértve3 0,75 g/0,1875 g 48 óránként 2 óra 1 A kreatinin-clearance becsléséhez a Cockcroft-Gault képletet alkalmazták. 2 A dózisajánlások farmakokinetikai modellezésen alapulnak 3 A ceftazidim és avibaktám haemodialysissel kiürülnek (lásd 4.9 és 5.2 pont). A Zavicefta adagolása a haemodialysis napjain, a haemodialysis befejezését követően kell történjen. Beszűkült májműködés A beszűkült májműködésű betegeknél a dózis módosítása nem szükséges (lásd 5.2 pont). Gyermekek és serdülők Biztonságosságát és hatásosságát gyermekek és 18 évesnél fiatalabb serdülők esetében nem igazolták. A jelenleg rendelkezésre álló adatok leírása a 4.8 pontban található, de nincs az adagolásra vonatkozó javaslat. Az alkalmazás módja A Zavicefta 120 perces intravénás infúzióban kerül beadásra, 100 ml-es infúziós térfogatban. A gyógyszer alkalmazás előtti feloldására és hígítására vonatkozó utasításokat lásd a 6.6 pontban.

Mellékhatások:
A biztonságossági profil összefoglalása Hét fázis II és fázis III klinikai vizsgálatban 2024 beteget kezeltek Zavicefta-val. A betegek ≥5%-ánál kialakuló, leggyakoribb mellékhatás a direkt Coombs-teszt pozitivitás, a hányinger és a hasmenés volt. A hányinger és hasmenés intenzitása rendszerint enyhe vagy közepesen súlyos volt. A mellékhatások táblázatos felsorolása Az önmagában adott ceftazidimmel az alábbi mellékhatásokról számoltak be, és/vagy azonosították a Zavicefta-val fázis II és fázis III vizsgálat alatt. A mellékhatások gyakoriság és szervrendszeri kategória szerint kerültek osztályozásra. A gyakorisági kategóriák a mellékhatásokból és/vagy a potenciálisan klinikailag jelentős laboratóriumi eltérésekből származnak, és az alábbi megállapodás szerint kerülnek meghatározásra: Nagyon gyakori (≥ 1/10) Gyakori (≥1/100 és < 1/10) Nem gyakori (≥1/1000 és < 1/100) Ritka (≥1/10 000 - <1/1000) Nagyon ritka (<1/10 000) Nem ismert (a gyakoriság a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg) 3. táblázat A mellékhatások szervrendszeri kategóriánkénti gyakorisága
Szervrendszeri kategóriák Nagyon gyakori Gyakori Nem gyakori Nagyon ritka Nem ismert
Fertőző betegségek és parazitafertőzés ek Candidiasis (beleértve a vulvovaginalis candidiasist és az oralis candidiasist is) Clostridium difficile colitis Pseudomembran osus colitis
Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek Direkt Coombs teszt pozitivitás Eosinophilia Thrombocytosis Thrombocytopenia Neutropenia Leukopenia Lymphocytosis Agranulocytosis Haemolyticus anaemia
Immunrendszeri betegségek és tünetek Anaphylaxiás reakció
Idegrendszeri betegségek és tünetek Fejfájás Szédülés Paraesthesia
Emésztőrendsze ri betegségek és tünetek Hasmenés Hasi fájdalom Hányinger Hányás Dysgeusia
Máj- és epebetegségek, illetve tünetek Emelkedett alanin-aminotranszf erázszint Emelkedett aszpartát-aminotran szferázszint Emelkedett alkalikus foszfatázszint a vérben Emelkedett gamma-glutamiltra nszferázszint Emelkedett laktát-dehidrogenáz szint a vérben Sárgaság
A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei Maculo-papularis kiütés Urticaria Pruritus Toxicus epidermalis necrolysis Stevens-Johnson szindróma Erythema multiforme Angiooedema Eosinophiliával és szisztémás tünetekkel járó, gyógyszer okozta reakció (DRESS).
Vese- és Emelkedett Tubulointerstitiali
húgyúti kreatininszint a s nephritis
betegségek és vérben
tünetek
Emelkedett
karbamidszint a
vérben
Akut
vesekárosodás
Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók Thrombosis az infúzió beadása helyén Phlebitis az infúzió beadása helyén Láz
Gyermekek és serdülők A biztonságosság értékelése gyermekeknél 1 vizsgálat biztonságossági adatain alapszik, melyben 61 gyermekkorú (3 éves kortól kevesebb mint 18 évesig), komplikált intraabdominalis fertőzésben szenvedő beteg kapott Zavicefta-t. Összességében kijelenthető, hogy ennél a 61 gyermeknél a biztonságossági profil hasonló volt a komplikált intraabdominalis fertőzésben szenvedő felnőtteknél észlelthez. Feltételezett mellékhatások bejelentése A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

Interakciók:
In vitro az avibaktám egy OAT1- és OAT3-transzporter szubsztrát, amely hozzájárulhat az avibaktám vérkompartmentből történő aktív felvételhez, ennek következtében befolyásolja annak excretióját is. A probenecid (egy potens OAT-inhibitor) in vitro 56% - 70%-kal gátolja ezt a felvételt, és ezért rendelkezik azzal a potenciállal, hogy megváltoztassa az avibaktám eliminációját. Mivel az avibaktámmal és a probeneciddel klinikai interakciós vizsgálatot nem végeztek, ezért az avibaktám és a probenecid egyidejű alkalmazása nem javasolt. Az avibaktám in vitro nem mutatott jelentős gátló hatást a citokróm P450 enzimeken. Az avibaktám és a ceftazidim a klinikailag releváns koncentrációkban in vitro nem mutatott citokróm P450 indukciót. Az avibaktám és a ceftazidim a klinikailag releváns expozíciós tartományban nem gátolja a fő renalis vagy hepaticus transzportereket, ezért az ezeken a mechanizmusokon keresztül érvényesülő interakciós potenciált alacsonynak tartják. Klinikai adatok azt igazolták, hogy nincs kölcsönhatás a ceftazidim és az avibaktám, valamint a ceftazidim/avibaktám és a metronidazol között. A kölcsönhatás egyéb formái A cefalosporinok nagy dózisaival és a nephrotoxicus gyógyszerekkel, például aminoglikozidokkal vagy potens diuretikumokkal (pl. furoszemiddel) végzett egyidejű kezelés kedvezőtlenül befolyásolhatja a vesefunkciót (lásd 4.4 pont). A kloramfenikol in vitro a ceftazidim és más cefalosporinok antagonistája. Ennek a felismerésnek a klinikai jelentősége nem ismert, de az antagonizmus lehetősége miatt in vivo ez a gyógyszerkombináció kerülendő.

Figyelmeztetések:
Túlérzékenységi reakciók Súlyos és esetenként végzetes kimenetelű túlérzékenységi reakciók lehetségesek (lásd 4.3 és 4.8 pont). Túlérzékenységi reakciók esetén a Zavicefta-kezelést azonnal abba kell hagyni, és adekvát sürgősségi intézkedéseket kell kezdeni. A kezelés elkezdése előtt meg kell állapítani, hogy a beteg anamnézisben szerepel-e a ceftazidimmel, egyéb cefalosporinokkal vagy bármilyen más, β-laktám antibakteriális szerrel szembeni, nem súlyos túlérzékenységi reakció. Elővigyázatosság szükséges, ha a ceftazidimet/avibaktámot olyan betegeknek adják, akiknek az anamnézisében a penicillinekre, a monobaktámokra vagy a karbapenemekre adott, nem súlyos túlérzékenység szerepel. Clostridium difficile-vel összefüggő diarrhoea A ceftazidim/avibaktám mellett Clostridium difficile-vel összefüggő diarrhoeáról számoltak be, és a súlyossága az enyhétől az életveszélyesig terjedhet. Az olyan betegeknél, akiknél a Zavicefta alkalmazása alatt vagy azt követően hasmenés jelentkezik, ezt a diagnózist mérlegelni kell (lásd 4.8 pont). A Zavicefta-kezelés abbahagyását, és specifikus, Clostridium difficile elleni kezelés alkalmazását kell mérlegelni. Perisztaltikát gátló gyógyszereket nem szabad adni. Beszűkült veseműködés A ceftazidim és az avibaktám a veséken keresztül eliminálódik, ezért a dózist a vesekárosodás mértékének megfelelően csökkenteni kell (lásd 4.2 pont). A ceftazidim mellett alkalmanként neurológiai következményekről, köztük tremorról, myoclonusról, nem konvulzív status epilepticusról, convulsióról, encephalopathiáról és comáról számoltak be, amikor a beszűkült veseműködésű betegeknél nem csökkentették a dózist. A beszűkült veseműködésű betegeknél a becsült kreatinin-clearence szoros monitorozása javasolt. Egyes betegeknél a szérum kreatininből becsült kreatinin-clearence gyorsan változhat, különösen a fertőzés kezelésének korai szakaszában. Nephrotoxicitás A cefalosporinok nagy dózisaival és a nephrotoxicus gyógyszerekkel, például aminoglikozidokkal vagy potens diuretikumokkal (pl. furoszemiddel) végzett egyidejű kezelés kedvezőtlenül befolyásolhatja a vesefunkciót. Direkt antiglobulin teszt (DAGT vagy Coombs teszt) szerokonverzió és a haemolyticus anaemia potenciális kockázata A ceftazidim/avibaktám alkalmazása pozitív direkt antiglobulin teszt (DAGT vagy Coombs teszt) kialakulását eredményezheti, amely befolyásolhatja a keresztpróbát, és/vagy gyógyszer indukálta immunhaemolyticus anaemiát okozhat (lásd 4.8 pont). Miközben a direkt antiglobulin teszt szerokonverzió a klinikai vizsgálatokban nagyon gyakori volt a Zavicefta-t kapó betegeknél (a szerokonverzió becsült tartománya fázis III vizsgálatokban 3,2%-20,8%volt a vizsgálat megkezdésekor negatív Coombs teszttel és legalább egy kontrollvizsgálattal rendelkező betegeknél), addig a kezelés alatt pozitív direkt antiglobulin tesztet mutató betegeknél nem volt haemolysisre utaló bizonyíték. Ugyanakkor a Zavicefta-kezeléssel összefüggő haemolyticus anaemia kialakulásának lehetősége nem zárható ki. Azoknál a betegeknél, akiknél a Zavicefta-kezelés alatt vagy után anaemiát észlelnek, vizsgálni kell ezt a lehetőséget. A klinikai adatok korlátai A Zavicefta klinikai hatásosságát és biztonságosságát csak komplikált intraabdominalis fertőzésekben (cIAI), komplikált húgyúti fertőzésekben (cUTI) és kórházban szerzett pneumoniában (HAP) (beleértve a gépi lélegeztetéshez társult pneumoniát is) vizsgálták. Komplikált intraabdominalis fertőzések Két, komplikált intraabdominalis fertőzésben (cIAI) szenvedő betegekkel végzett vizsgálatban a leggyakoribb diagnózis (megközelítőleg 42%) a perforalt appendix vagy periappendicularis abscessus volt. A vizsgálat megkezdésekor a betegek megközelítőleg 87%-ánál az APACHE II pontérték ≤ 10 volt, és 4,0%-ánál állt fenn bacteriaemia. A Zavicefta-t és metronidazolt kapó betegek 2,1%-ánál (18/857), és a meropenemet kapó betegek 1,4%-ánál (12/863) következett be halál. Egy induláskor 30 – 50 ml/perc kreatinin-clearence-szel rendelkező alcsoportban a Zavicefta-t és metronidazolt kapó betegek 16,7%-ánál (9/54) történt halál, és a meropenemet kapó betegek 6,8%-ánál (4/59). A 30 – 50 ml/perc kreatinin-clearence-szel rendelkező betegek alacsonyabb Zavicefta dózist kaptak, mint amennyi jelenleg ebben az alcsoportban a betegek számára javasolt. Komplikált húgyúti fertőzések Két, komplikált húgyúti fertőzéses (cUTI) vizsgálatban 381/1091 (34,9%) beteg pyelonephritis néküli cUTI-vel, míg 710 (65,1%) beteg akut pyelonephritisszel került be a vizsgálatba (mMITT populáció). Induláskor összesen 81 cUTI betegnél (7,4%) állt fenn bacteraemia. Kórházban szerzett pneumonia, beleértve a gépi lélegeztetéshez társult pneumoniát is Egy kórházban szerzett pneumonia vizsgálatban 280/808 (34,7%) betegnek volt gépi lélegeztetéshez társult pneumoniája, és 40/808 (5,0%) volt bacteriaemiás a vizsgálat kezdetekor. Korlátozott terápiás lehetőségekkel rendelkező betegek A ceftazidim/avibaktám alkalmazása az olyan Gram-negatív aerob patogének által okozott fertőzésekben szenvedő betegek kezelésére, akik korlátozott terápiás lehetőségekkel rendelkeznek, csak a ceftazidimmel szerzett tapasztalatokon és a ceftazidim/avibaktám farmakokinetikai/farmakodinámiás kapcsolatok elemzésén alapulnak (lásd 5.1 pont). A ceftazidim/avibaktám aktivitás spektruma A ceftazidim kevés vagy semmilyen aktivitást nem mutat a Gram-pozitív mikroorganizmusok többsége és az anaerob baktériumok ellen (lásd 4.2 és 5.1 pont). Amennyiben ismerten vagy gyaníthatóan ezen patogének hozzájárulnak a fertőzéses folyamathoz, további antibakteriális szereket kell alkalmazni. Az avibaktám inhibitoros spektrumába több olyan enzim is tartozik, amely inaktiválja a ceftazidimet, köztük az Ambler-féle A molekuláris osztályba tartozó β-laktamázok és a C molekuláris osztályba tartozó β-laktamázok. Az avibaktám nem gátolja a B molekuláris osztályba tartozó enzimeket (metallo-β-laktamázok), és nem képes gátolni sok, D molekuláris osztályba tartozó enzimet (lásd 5.1 pont). Nem érzékeny organizmusok A tartós alkalmazás a nem érzékeny organizmusok (pl. enterococcusok, gombák) túlnövekedését eredményezheti, ami a kezelés megszakítását, és egyéb, megfelelő intézkedéseket igényelhet. Laboratóriumi vizsgálatokkal történő kölcsönhatások A ceftazidim befolyásolja a glycosuria kimutatására szolgáló réz redukciós módszereket (Benedict-féle, Fehling-féle, Clinitest), fals pozitív eredményekhez vezetve. A ceftazidim nem befolyásolja a gylcosuria enzimalapú tesztjeit. Kontrollált nátrium diéta Összesen 6,44 mmol (megközelítőleg 148 mg) nátriumot tartalmaz injekciós üvegenként, ami megfelel a WHO által ajánlott maximális napi 2g nátriumbevitel 7,4%-ának felnőtteknél. A készítmény maximális napi adagja a WHO által javasolt maximális napi nátriumbevitel 22,2%-ának felel meg. A kontrollált nátrium diétán lévő betegeknél a Zavicefta alkalmazásakor ezt figyelembe kell venni.

Farmakodinámia:
Farmakoterápiás csoport: Antibiotikumok szisztémás használatra, ceftazidim, kombinációk, ATC kód: J01DD52 Hatásmechanizmus A ceftazidim a penicillin-kötő proteinekhez (PBP-k) történő kötődés után gátolja a bakteriális peptidoglikán sejtfalszintézist, ami a baktériumsejt lysiséhez és pusztulásához vezet. Az avibaktám egy nem β-laktám, β-laktamáz-inhibitor, ami úgy hat, hogy olyan kovalens kötést képez az enzimmel, ami ellenáll a hidrolízisnek. Egyaránt gátolja az Ambler-féle A molekuláris osztályba tartozó és a C molekuláris osztályba tartozó β-laktamázokat, és bizonyos D molekuláris osztályba tartozó enzimeket is, köztük a kiterjedt spektrumú β-laktamázokat (ESBL), a KPC és az OXA-48 karbapenemázokat és az AmpC enzimeket is. Az avibaktám nem gátolja a B molekuláris osztályba tartozó enzimeket (metallo-β-laktamázok), és nem képes gátolni sok, D molekuláris osztályba tartozó enzimet sem. Rezisztencia A ceftazidimet/avibaktámot potenciálisan befolyásoló bakteriális rezisztencia mechanizmusok közé tartoznak a mutáns vagy szerzett penicillin-kötő proteinek, a bármelyik vegyülettel szembeni csökkent külső membrán permeabilitás, a bármelyik vegyület aktív effluxa, az avibaktám okozta gátlással szembeni β-laktamáz enzim refrakteritás és a ceftazidim hidrolizálásának képessége. Antibakteriális aktivitás kombinációban egyéb antibakteriális szerekkel A ceftazidim/avibaktám metronidazollal, tobramicinnel, levofloxacinnal, vankomicinnel, linezoliddal, kolisztinnel és tigeciklinnel végzett in vitro kombinációs vizsgálataiban nem mutattak ki sem szinergizmust sem antagonizmust. Érzékenységi vizsgálat, határértékek A ceftazidim/avibaktám esetén a European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) által megállapított minimális inhibitoros koncentráció (MIC) határértékek a következők:
Kórokozók Érzékeny Rezisztens
Enterobacteriaceae ≤8 mg/l >8 mg/l
Pseudomonas aeruginosa ≤8 mg/l >8 mg/l
Farmakokinetikai/farmakodinámiás összefüggés Kimutatták, hogy a ceftazidim specifikus patogénekkel szembeni antimikrobiális aktivitása a ceftazidim/avibaktám adagolási intervallum alatti minimális inhibitoros koncentrációjánál magasabb szabad gyógyszer-koncentráció idejének százalékos arányával korrelál a legjobban (%fT > ceftazidim/avibaktám MIC). Az avibaktám esetén a farmakokinetikai/farmakodinámiás index az adagolási intervallum alatti küszöb-koncentrációt meghaladó szabad gyógyszer-koncentráció idejének százalékos aránya (% fT >CT). Specifikus patogénekkel szembeni klinikai hatásosság Az alább felsorolt, in vitro a ceftazidim/avibaktámra érzékeny patogének elleni hatásosságot klinikai vizsgálatokban igazolták. Komplikált intraabdominális fertőzések Gram-negatív mikroorganizmusok · Citrobacter freundii · Enterobacter cloacae · Escherichia coli · Klebsiella oxytoca · Klebsiella pneumoniae · Pseudomonas aeruginosa Komplikált húgyúti fertőzések Gram-negatív mikroorganizmusok · Escherichia coli · Klebsiella pneumoniae · Proteus mirabilis · Enterobacter cloacae · Pseudomonas aeruginosa Kórházban szerzett pneumonia, beleértve a gépi lélegeztetéshez társult pneumoniát is Gram-negatív mikroorganizmusok · Enterobacter cloacae · Escherichia coli · Klebsiella pneumoniae · Proteus mirabilis · Serratia marcescens · Pseudomonas aeruginosa Az alábbi, a jóváhagyott indikációkban releváns patogénekkel szemben a klinikai hatásosságot nem igazolták, noha az in vitro vizsgálatok arra utalnak, hogy azok a szerzett rezisztencia-mechanizmusok hiányában érzékenyek lehetnek a ceftazidimre/avibaktámra: Gram-negatív mikroorganizmusok · Citrobacter koseri · Enterobacter aerogenes · Morganella morganii · Proteus vulgaris · Providencia rettgeri Az in vitro adatok azt mutatják, hogy az alábbi fajok nem érzékenyek a ceftazidimre/avibaktámra: · meticillin érzékeny és meticillin-rezisztens Staphylococcus aureus · Anaerobok · Enterococcus spp. · Stenotrophomonas maltophilia · Acinetobacter spp. Gyermekek és serdülők Az Európai Gyógyszerügynökség a gyermekek esetén egy vagy több korosztálynál halasztást engedélyez a Zavicefta vizsgálati eredményeinek benyújtási kötelezettségét illetően az intraabdominalis fertőzések, a húgyúti fertőzések, a pneumonia és a Gram-negatív bakteriális fertőzések kezelése esetén (lásd 4.2 pont, gyermekgyógyászati alkalmazásra vonatkozó információk).

Farmakokinetika:
Eloszlás Mind a ceftazidim, mind az avibaktám humán fehérjekötődése sorrendben körülbelül 10% és 8%. A ceftazidim és az avibaktám dinamikus egyensúlyi állapotú eloszlási térfogata egészséges felnőtteknél a ceftazidim/avibaktám 2000 mg/500 mg többszöri dózisai után sorrendben megközelítőleg 22 l és 18 l volt, minden 8 órában 2 órán túl infúzióban adva. Mind a ceftazidim, mind az avibaktám azonos mértékben penetrál a humán bronchialis epitheliumot borító folyadékba (epithelial lining fluid - ELF), a koncentrációik megközelítőleg a plazmában lévőnek a 30%-a, és az epitheliumot borító folyadék és a plazma koncentráció-idő profiljai hasonlóak. A ceftazidim penetrációja az intakt vér-agy gáton át csekély. Ugyanakkor gyulladt meningsek esetén a cerebrospinalis folyadékban elért ceftazidim koncentráció 4 - 20 mg/l, vagy magasabb. Az avibaktám vér-agy gáton át történő penetrációját klinikailag nem vizsgálták. Ugyanakkor meningitises nyulaknál a cerebrospinalis folyadék ceftazidim és avibaktám-expozíciója sorrendben a plazma AUC 43%-a és 38%-a volt. A ceftazidim könnyen átjutnak a placentán, és kiválasztódik az anyatejbe. Biotranszformáció A ceftazidim nem metabolizálódik. Humán máj preparátumokon (mikroszómák és hepatocyták) nem észlelték az avibaktám metabolizmusát. [14C]-avibaktám adagolása után a változatlan formájú avibaktám volt a fő, gyógyszerrel összefüggő komponens a humán plazmában és vizeletben. Elimináció Intravénás alkalmazás után mind a ceftazidim, mind az avibaktám terminális felezési ideje (t½) megközelítőleg 2 óra. A ceftazidim glomerulus filtráción keresztül, változatlan formában választódik ki a vizeletbe. A dózis megközelítőleg 80-90%-a nyerhető vissza a vizeletből 24 órán belül. Az avibaktám 158 ml/perces renalis clearance-szel, változatlan formában választódik ki a vizeletbe, ami a glomerulus filtráció mellett aktív tubuláris szekrécióra utal. Az avibaktám dózis megközelítőleg 97%-a nyerhető vissza a vizeletből, 95%-a 24 órán belül. A ceftazidim kevesebb mint 1%-a választódik ki az epével, és az avibaktám kevesebb mint 0,25%-a választódik ki a széklettel. Linearitás/nem-linearitás Egyszeri intravénás alkalmazás esetén a vizsgált dózistartományban (50 mg - 2000 mg) mind a ceftazidim, mind az avibaktám farmakokinetikai tulajdonságai megközelítőleg lineárisak. Normális veseműködésű, egészséges felnőtteknél a 2000 mg/500 mg ceftazidim/avibaktám intravénás infúziók 8 óránkénti, legfeljebb 11 napon át történő, többszöri beadását követően nem észlelték a ceftazidim vagy avibaktám észrevehető akkumulációját. Speciális populációk Beszűkült veseműködés A ceftazidim és az avibaktám eliminációja a közepesen súlyos vagy súlyos mértékben beszűkült veseműködésű betegeknél csökkent. Az avibaktám AUC átlagos emelkedése sorrendben 3,8-szeres és 7-szeres a közepesen és súlyos mértékben beszűkült veseműködésű betegeknél (lásd 4.2 pont). Beszűkült májműködés Az enyhe - közepesen súlyos mértékben beszűkült májműködésnek nem volt hatása a ceftazidim farmakokinetikai tulajdonságaira azoknál az egyéneknél, akiknek 5 napon keresztül 8 óránként 2 grammot adtak intravénásan, feltéve, hogy a veseműködésük nem volt károsodott. A ceftazidim farmakokinetikáját súlyosan beszűkült májműködésű betegeknél nem állapították meg. Az avibaktám farmakokinetikáját semmilyen mértékben beszűkült májműködésű betegnél nem vizsgálták. Mivel úgy tűnik, hogy a ceftazidim és avibaktám nem megy át jelentős hepaticus metabolizmuson, ezért várhatóan a beszűkült májműködés nem változtatja meg jelentősen egyik hatóanyag szisztémás clearance-ét sem. Idős betegek (≥ 65 év) Elsősorban a ceftazidim renalis clearance-ének életkorral összefüggő csökkenése következtében a ceftazidim csökkent clearance-ét figyelték meg idős betegeknél. A 80 éves vagy idősebb betegeknél 2 gramm, 12 óránként ismételt, intravénás bolus injekcióban történő adag beadása után a ceftazidim átlagos eliminációs felezési idő 3,5 - 4 óra közé esett. Egyszeri 500 mg avibaktám 30 perces intravénás infúzióban történő adását követően időseknél hosszabb volt a terminális felezési idő, ami a renalis clearance életkorfüggő csökkenésének lehet tulajdonítható. Nemek és rassz A ceftazidim/avibaktám farmakokinetikáját a nem és a rassz nem befolyásolja jelentősen.

Minden jog fenntartva © 2015-2019 Parenterális Munkacsoport
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertár