Főoldal Hatóanyagok Készítmények Formulálás Kalkulátorok Dokumentumok Kereső
HATÓANYAGOK

Javallatok:

„A” típusú haemophiliás (veleszületett VIII-as faktor-hiányos), 12. életévüket betöltött betegek vérzésének kezelésére és megelőzésére.

Ellenjavallatok:

A készítmény hatóanyagával, az alfa-oktokog anyamolekulával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Ismert allergiás reakció az egér- vagy hörcsögfehérjére.

Adagolás:

A kezelés csak olyan orvos felügyelete mellett végezhető, aki kellő tapasztalatokkal rendelkezik a haemophilia kezelésében. Korábban nem kezelt betegek Az ADYNOVI biztonságosságát és hatásosságát korábban nem kezelt betegek esetében még nem igazolták. Nincsenek rendelkezésre álló adatok. A kezelés monitorozása A kezelés során a VIII-as faktor szintjének megfelelő meghatározása ajánlott az alkalmazandó adag és az ismételt infúziók gyakoriságának meghatározása érdekében. Az egyes betegek VIII-as faktorra adott válasza eltérő lehet, ami eltérő felezési időkben és faktorszint-emelkedésben (recovery) nyilvánulhat meg. A testtömegen alapuló dózis a sovány vagy a túlsúlyos betegeknél módosítást igényelhet. Különösen a nagy műtéti beavatkozások esetén elengedhetetlen a szubsztitúciós kezelés pontos monitorozása véralvadás-vizsgálat (plazma VIII-as faktor-aktivitás) segítségével. Egy helyszíni vizsgálat azt mutatta, hogy a plazma VIII-as faktor szintje kromogén szubsztrát teszttel vagy a klinikai laboratóriumokban rutinszerűen használt egyfázisú alvadási teszt segítségével monitorozható. Adagolás A szubsztitúciós kezelés adagja és időtartama a VIII-as faktor-hiány súlyosságától, a vérzés helyétől és mértékétől, valamint a beteg klinikai állapotától függ. A VIII-as véralvadási faktor egységeinek számát Nemzetközi Egységben (NE) fejezik ki, amely a WHO jelenlegi, VIII-as véralvadási faktor készítmények koncentrációjára vonatkozó szabványával kapcsolatos. A VIII-as faktor plazmabeil aktivitását vagy százalékos értékben (a normál humán plazmához viszonyítva), vagy ha lehet, akkor Nemzetközi Egységekben (a plazmabeli VIII-as faktor Nemzetközi Szabványához viszonyítva) adják meg. Egy Nemzetközi Egységnyi (NE) VIII-as véralvadási faktor aktivitása a normál humán plazma egy milliliterében lévő VIII-as faktor mennyiségének felel meg. Szükség esetén történő kezelés A VIII-as faktor szükséges adagjának kiszámítása azon a tapasztalati eredményen alapul, hogy testtömeg-kilogrammonként 1 NE VIII-as faktor 2 NE/dl-rel emeli a plazma VIII-as faktor aktivitását. A szükséges dózist a következő képlettel határozzák meg: Szükséges nemzetközi egységek (NE) = testtömeg (kg) × a VIII-as faktorszint kívánt emelkedése (%) × 0,5. A beadandó mennyiséget és az alkalmazás gyakoriságát mindig az egyes eseteknél tapasztalt klinikai hatás függvényében kell meghatározni. A következő vérzéses események esetén a VIII-as faktor aktivitása nem eshet a megadott plazma aktivitásszint alá (a normálérték %-ában vagy NE/dl-ben) az adott időszakban. Vérzéses események és műtétek alatt a következő, 1. táblázat szolgálhat adagolási útmutatóként: 1. táblázat: Adagolási útmutató vérzéses események és műtétek alatt A vérzés mértéke / A műtéti beavatkozás típusa A VIII-as faktor szükséges szintje (% vagy NE/dl) Az adagolás gyakorisága (óra) / A kezelés időtartama (nap) Vérzés Kezdődő haemarthros, izomvérzés vagy szájüregi vérzés 20 – 40 Az injekciót 12–24 óránként kell ismételni legalább 1 napig, amíg a fájdalom alapján ítélve a vérzéses epizód meg nem szűnik, vagy a gyógyulás be nem következik. Nagyobb kiterjedésű haemarthros, izomvérzés vagy haematoma 30 – 60 Az injekciót 3–4 napig vagy tovább 12–24 óránként kell adni, amíg a fájdalom és az akut probléma meg nem szűnik. Életveszélyes vérzések 60 – 100 Az injekciót 8–24 óránként kell adni, amíg a veszély meg nem szűnik. Műtét Kisműtét A foghúzást is beleértve. 30 – 60 24 óránként legalább 1 napig, amíg a gyógyulást el nem érik. Nagyműtét 80 – 100 (pre- és posztoperatíve) Az injekciót 8–24 óránként kell adni a megfelelő sebgyógyulásig, majd legalább további 7 napig kell folytatni a terápiát a 30–60%-os (NE/dl) VIII-as faktor-aktivitás fenntartása érdekében. Profilaxis Hosszú távú profilaxishoz az ajánlott adag testtömeg-kilogrammonként 40–50 NE ADYNOVI hetente kétszer, 3-4 napos időközönként. Az elért VIII-as faktorszintek és az egyéni vérzés tendencia alapján mérlegelni lehet az adagolás és az alkalmazási gyakoriság módosítását (lásd 5.1 és 5.2 pontok). Gyermekek és serdülők A szükség szerinti kezelés adagolása a gyermekek (12–18 éves életkor) esetén azonos a felnőttekével. A profilaktikus kezelés 12 évestől <18 éves korig azonos a felnőttekével. Az ADYNOVI hosszú távú biztonságosságát 12 évesnél fiatalabb gyermekek esetében még nem igazolták. Az elért VIII-as faktorszintek és az egyéni vérzés tendencia alapján mérlegelni lehet az adagolás és az alkalmazási gyakoriság módosítását (lásd 5.1 és 5.2 pontok). Az alkalmazás módja Az ADYNOVI intravénásan alkalmazandó. A beadás sebességét úgy kell meghatározni, hogy a beteg számára kényelmes legyen, és legfeljebb 10 ml/perc lehet. A gyógyszer alkalmazás előtti feloldására vonatkozó utasításokat lásd a 6.6 pontban.

Mellékhatások:

A biztonságossági profil összefoglalása Ritka esetben túlérzékenységi vagy allergiás reakciókat figyeltek meg (köztük angiooedemát, égő- és csípő érzést az injekció helyén, hidegrázást, kipirulást, generalizált urticariát, fejfájást, csalánkiütést, hypotoniát, lethargiát, hányingert, nyugtalanságot, tachycardiát, mellkasi szorítást, bizsergést, hányást, sípoló légzést), amelyek egyes esetekben súlyos anaphylaxiáig progrediáltak (beleértve a sokkot is). VIII-as faktorral – így például ADYNOVI-val – kezelt, haemophilia A-ban szenvedő betegekben neutralizáló antitestek (inhibitorok) jelenhetnek meg. Ha ilyen inhibitorok jelennek meg, ez az állapot elégtelen klinikai válasz formájában nyilvánul meg. Ilyen esetekben ajánlott felvenni a kapcsolatot egy haemophiliás betegek kezelésére specializálódott központtal (lásd 5.1 pont). A mellékhatások táblázatos felsorolása Az ADYNOVI biztonságosságát 365, korábban kezelt, súlyos „A” típusú haemophiliával (a VIII-as faktorszint kevesebb, mint a normál szint 1%-a) diagnosztizált betegnél értékelték, akik legalább egy adag ADYNOVI-t kaptak 6 befejezett, multicentrikus, prospektív, nyílt klinikai vizsgálatban, és 1 folyamatban lévő klinikai vizsgálatban. Az alábbi táblázat a MedDRA szervrendszer-adatbázisa (szervrendszer és preferált megnevezés) alapján készült. Az előfordulási gyakoriságokat a következő besorolás szerint értékelték: nagyon gyakori (≥1/10); gyakori (≥1/100 – <1/10); nem gyakori (≥1/1000 – <1/100); ritka (≥1/10 000 – <1/1000); nagyon ritka (<1/10 000), nem ismert (a gyakoriság a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg). Az egyes gyakorisági kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek megadásra. 2. táblázat: Az ADYNOVI-val kapcsolatban jelentett mellékhatások MedDRA szervrendszer Mellékhatások Gyakoriság betegenként Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek VIII-as faktor gátlása Nem gyakori (PTP)* Immunrendszeri betegségek és tünetek Túlérzékenység Nem gyakori Idegrendszeri betegségek és tünetek Fejfájás Nagyon gyakori Szédülés Gyakori Szembetegségek és szemészeti tünetek Ocularis hyperaemia Nem gyakori Érbetegségek és tünetek Kipirulás Nem gyakori Emésztőrendszeri betegségek és tünetek Hasmenés Gyakori Hányinger Gyakori A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei Bőrkiütés Gyakori Gyógyszerkiütés Nem gyakori Urticaria Gyakori Laboratóriumi és egyéb vizsgálatok eredményei Emelkedett eosinophilszám Nem gyakori Sérülés, mérgezés és a beavatkozással kapcsolatos szövődmények Infúziós reakció Nem gyakori 2. táblázat: Az ADYNOVI-val kapcsolatban jelentett mellékhatások MedDRA szervrendszer Mellékhatások Gyakoriság betegenként * A gyakoriság a VIII-as faktor készítményekkel végzett összes klinikai vizsgálaton alapul, amelyben részt vettek súlyos haemophilia-A ban szenvedő betegek is. PTP (previously-treated patients) = korábban már kezelt betegek. A bemutatott gyakoriságokat minden nemkívánatos esemény (összefüggő vagy nem összefüggő) figyelembevételével határozták meg. Egyes kiválasztott mellékhatások leírása Túlérzékenység A megfigyelt túlérzékenységi esemény enyhe, átmeneti, nem súlyos kiütés volt. Egy 2 éves betegnél fordult elő, akinél korábban kiütés alakult ki az ADYNOVI-kezelés során. Gyermekek és serdülők A mellékhatások gyakorisága, típusa és súlyossága gyermekeknél várhatóan megegyezik a felnőttekével. Az ADYNOVI biztonságosságát 38, 6 év alatti és 34, 6 és 12 év közötti betegnél értékelték, ami összesen 2880, illetve 2975 expozíciós napot adott ki. Az átlagos életkor 3,3 (SD = 1,55) és 8,1 (SD = 1,92) év volt. Feltételezett mellékhatások bejelentése A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

Interakciók:

Nem számoltak be a humán VIII-as véralvadási faktor (rDNS) készítmények és más gyógyszerek közötti kölcsönhatásról.

Figyelmeztetések:

Nyomonkövethetőség A biológiai készítmények nyomonkövethetőségének javítása érdekében, az alkalmazott készítmény nevét és gyártási tételszámát egyértelműen kell feltüntetni. Túlérzékenység Az ADYNOVI-val szemben allergiás túlérzékenységi reakciók jelentkezhetnek. A gyógyszer nyomokban egér- és hörcsögfehérjét tartalmaz. A betegeket azzal a tanáccsal kell ellátni, hogy a túlérzékenység tüneteinek jelentkezésekor azonnal függesszék fel a készítmény alkalmazását, és lépjenek kapcsolatba kezelőorvosukkal. A betegeket tájékoztatni kell a túlérzékenységi reakciók korai jeleiről, köztük a bőrkiütésről, a generalizált csalánkiütésről, a mellkasi szorításról, a sípoló légzésről, a hypotoniáról és az anaphylaxiáról. Anaphylaxiás sokk esetén a sokk standard orvosi kezelését kell alkalmazni. Inhibitorok A haemophilia A-ban szenvedő betegek kezelésének ismert szövődménye a VIII-as faktort semlegesítő antitestek (inhibitorok) kialakulása. Ezek az inhibitorok általában a VIII-as faktor véralvadást serkentő hatását gátló IgG immunoglobulinok, melyek mennyiségét – a módosított Assay alapján – az egy milliliter plazmában található Bethesda Egységben (BE/ml) fejeznek ki. Az inhibitorok kialakulásának veszélye a betegség súlyosságával és a VIII-as faktor terhelés mértékével arányos. Ez a kockázat a VIII-as faktor kezelés első 20 napjában a legnagyobb. Ritkán a kezelés első 100 napja után is megjelenhetnek inhibitorok. Az inhibitorok ismétlődő megjelenését figyelték meg (alacsony titer) az egyik VIII-as faktorkészítményről a másikra való áttérés után azoknál a korábban már több mint 100 napig kezelt betegeknél, akiknek az anamnézisében inhibitor kialakulása szerepel. Ezért minden gyógyszerváltáskor az összes betegnél javasolt gondosan monitorozni az inhibitorok megjelenését. Az inhibitorok megjelenésének klinikai jelentősége az inhibitorok titerétől függ: az átmenetileg jelen lévő alacsony titerű inhibitorok, illetve a tartósan alacsony titerben jelen lévő inhibitorok kisebb eséllyel okoznak elégtelen klinikai hatást, mint a nagy titerű inhibitorok. Általában, a rekombináns technológiával készült VIII-as véralvadási faktor készítményekkel kezelt összes betegnél megfelelő klinikai és laboratóriumi vizsgálatok alapján gondosan kell követni, hogy megjelennek-e inhibitorok. Ha a plazmában a várt VIII-as faktor aktivitási szintet nem sikerült elérni, vagy ha a vérzés nem állítható el a megfelelő dózissal, akkor vizsgálni kell a VIII-as faktor elleni inhibitorok jelenlétét. A magas inhibitorszintű betegeknél a VIII-as faktor kezelés hatástalan lehet, és egyéb terápiás lehetőségeket kell mérlegelni. Az ilyen betegek kezelését a haemophilia kezelésében jártas és a VIII-as faktor inhibitorokkal tapasztalatot szerzett orvosnak kell irányítania. Immuntolerancia inductio (ITI) Nem állnak rendelkezésre klinikai adatok az ADYNOVI immuntolerancia inductióban történő alkalmazásáról. Kardiovaszkuláris események Meglévő kardiovaszkuláris kockázat esetén a VIII-as faktor szubsztitúciós terápia növelheti a kardiovaszkuláris kockázatot. A vénás kanülhöz kapcsolódó szövődmények a kezelés során Ha centrális vénás kanül szükséges, figyelembe kell venni a kanül alkalmazásához kapcsolódó szövődmények kockázatát, többek közt a helyi fertőzéseket, a bacteriaemiát és a kanül helyén jelentkező thrombosist. A segédanyagokkal kapcsolatos megfontolások A készítmény kevesebb mint 1 mmol (23 mg) nátriumot tartalmaz injekciós üvegenként, azaz gyakorlatilag „nátriummentes”. Gyermekek és serdülők A felsorolt figyelmeztetések és óvintézkedések felnőttekre és gyermekekre egyaránt vonatkoznak.

Terhesség és szoptatás:

VIII-as faktorral nem végeztek állatokon reprodukciós vizsgálatokat. Mivel az „A” típusú haemophilia ritkán fordul elő nőknél, a VIII-as faktor terhesség és szoptatás ideje alatti alkalmazását illetően nem állnak rendelkezésre tapasztalatok. Ezért a VIII-as faktort terhes vagy szoptató nőknek csak akkor szabad adni, ha ez egyértelműen javallott.

Túladagolás:

Rekombináns VIII-as véralvadási faktorral történő kezelés során túladagolás tüneteiről nem számoltak be.

Farmakodinámia:

Farmakoterápiás csoport: vérzéscsillapítók, VIII-as véralvadási faktor, ATC kód: B02BD02. A VIII-as faktor/von Willebrand faktor komplex két eltérő fiziológiai funkcióval rendelkező molekulából áll (VIII-as faktor és von Willebrand faktor). Haemophiliában szenvedő betegbe infundálva a VIII-as faktor a beteg keringési rendszerében a von Willebrand faktorhoz kötődik. Az aktivált VIII-as faktor az aktivált IX-es faktor kofaktoraként hat, meggyorsítva a X-es faktor aktivált X-es faktorrá alakulását. Az aktivált X-es faktor alakítja a prothrombint thrombinná. Ezután a thrombin a fibrinogént fibrinné alakítja, és kialakulhat a véralvadék. Az „A” típusú haemophilia a véralvadás X kromoszómához kötődő örökletes betegsége, amelyet a VIII:C faktor csökkent aktivitása okoz, és amely profúz vérzéshez vezet az ízületekben, izmokban vagy belső szervekben, akár spontán, akár véletlen vagy műtéti sérülés következtében. A szubsztitúciós terápia által a VIII-as faktor plazmaszintje nő, így lehetővé válik a faktorhiány átmeneti korrekciója és a vérzékenység csökkentése. Az alfa-rurioktokog pegol egy megnövelt felezési idejű, pegilált, rekombináns humán VIII-as véralvadási faktor. Az alfa-rurioktokog pegol az alfa-oktokog polietilén-glikol (PEG) reagenssel (MW 20 kDa) képzett kovalens konjugátuma, amely 2332 aminosavból áll. Az alfa-rurioktokog pegol terápiás aktivitása az alfa-oktokogból származik, amelyet rekombináns DNS-technológiával kínai hörcsög ovárium sejtvonalból állítanak elő. Az alfa-oktokog molekulához ezután kovalens kötéssel konjugált PEG reagens kapcsolódik. A PEG rész az alfa-oktokog molekulához konjugálódik a plazmabeli felezési idő növelése érdekében. Klinikai hatásosság és biztonságosság Az ADYNOVI biztonságosságát, hatásosságát és farmakokinetikáját egy pivotális, multicentrikus, nyílt, prospektív klinikai vizsgálatban értékelték, amely a hetente kétszer adott profilaktikus kezelési rend hatásosságát hasonlította össze a szükség esetén adott kezelésével, és meghatározta a vérzéscsillapítás hatásosságát a vérzési epizódok kezelésében. Összesen 137, súlyos „A” típusú haemophiliával diagnosztizált, korábban már kezelt férfi beteg (12 és 65 év között) kapott legalább egy ADYNOVI infúziót. A 137 beteg közül huszonöt serdülő volt (12–18 év között). Immunogenitás A korábban már kezelt betegek (PTP) körében végzett 6 befejezett klinikai vizsgálat egyikében vagy többen is részt vevő betegek közül senkinél sem alakultak ki perzisztáló neutralizáló (inhibitoros) antitestek a VIII-as faktorral szemben ≥ 0,6 BE/ml koncentrációban (a Bethesda-teszt Nijmegen-féle módosítása alapján). Egy betegnél alakult ki tranziens (átmeneti) VIII-as faktor inhibitor a legkisebb pozitivitási határértéken (0,6 BE) a 8-12%-os legalacsonyabb VIII-as faktorszintet (völgyértéket) célzó személyre szabott profilaxis alatt. Egy folyamatban lévő vizsgálatban, amit 6 év alatti, korábban nem kezelt, súlyos „A” típusú haemophiliás betegek körében végeznek, előzetes jelentések alapján 9 esetben alakult ki az ADYNOVI-kezeléssel összefüggően VIII-as faktor inhibitor. Profilaktikus kezelés A betegek vagy profilaktikus ADYNOVI kezelést (n = 120) kaptak testtömeg-kilogrammonként 40-50 NE adagban hetente kétszer, vagy szükség esetén kaptak ADYNOVI-t (n = 17) testtömeg-kilogrammonként 10–60 NE adagban a 6 hónapos időszak alatt. Az adagolási időközök mediánértéke 3,6 nap volt, az átlagos adag 48,7 (SD = 4,4) NE/kg volt. A profilaxist kapó 120 betegből 118 (98%) a kezdő ajánlott kezelési renden maradt dózismódosítás nélkül, míg 2 betegnél növelték az adagot 60 NE/kg-ra a profilaxis során a célízületekben jelentkező vérzés miatt. A protokoll szerinti populációban, vagyis akiknél az adagolást a protokollban megadott adagolási követelmények szerint végezték, összesen 101 beteg kapott hetente kétszer kezelést a profilaxis karon, és 17 beteget kezeltek epizodikus jelleggel a szükség szerint kezelt karon. Az évenkénti vérzésszám (ABR, annualised bleed rate) mediánértéke a szükség szerint kezelt karon 41,5 volt, míg a heti kétszeri profilaktikus kezelési rendben 1,9. Az ízületek évenkénti vérzésszámának mediánértéke (Q1; Q3) a szükség esetén kezelt karon 38,1 (24,5; 44,6) volt, összehasonlítva a profilaxis 0,0 (0,0; 2,0) értékével, a spontán évenkénti vérzésszám mediánértéke 21,6 (11,2; 33,2) volt a szükség esetén kezelt karon, összehasonlítva a profilaxis 0,0 (0,0; 2,2) értékével. A teljes analizált populáció eredményei hasonlóak voltak a protokoll szerinti populáció eredményeihez. Megjegyzés: az évenkénti vérzésszám nem hasonlítható össze a különböző faktorkoncentrátumok és különböző klinikai vizsgálatok között. Százegy betegből 40 (40%) nem tapasztalt vérzéses epizódokat, 101 betegből 58 (57%) nem tapasztalt ízületi vérzéses epizódokat, és 101 betegből 58 (57%) nem tapasztalt spontán vérzéses epizódokat a profilaxis karon. A szükség esetén kezelt karon minden beteg tapasztalt vérzéses epizódot, beleértve ízületi vagy spontán vérzéses epizódot is. A vérzéses epizódok kezelése Összesen 518 vérzéses epizódot kezeltek ADYNOVI-val a protokoll szerinti populációban. Ezek közül 361 vérzéses epizód (n = 17 beteg) fordult elő a szükség esetén kezelt karon és 157 (n = 61 beteg) fordult elő a profilaxis karon. Az infúziónkénti medián adag az összes vérzéses epizód kezelésére a protokoll szerinti populációban 32,0 (interkvartilis tartomány, IQR: 21,5) NE/kg. Összességében a vérzéses epizódok 95,9%-át kezelték 1-2 infúzióval, és 85,5%-át kezelték csak 1 infúzióval. Az 518 vérzéses epizódból 96,1%-ot értékeltek kiválóként (a fájdalom teljes enyhülése és a vérzés objektív jeleinek megszűnése egyetlen infúzió után) vagy jóként (határozott fájdalomenyhülés és/vagy a vérzés jeleinek javulása egyetlen infúzió után) az ADYNOVI-kezelésre adott válasz során. 12 év alatti gyermekek A gyermekekkel végzett vizsgálatban összesen 66, korábban kezelt, súlyos „A” típusú haemophiliával diagnosztizált beteget kezeltek (32 beteg 6 évesnél fiatalabb, 34 beteg 6 és 12 év között volt). A profilaktikus kezelési rend 40–60 NE/kg ADYNOVI volt hetente kétszer. Az átlagos adag 54,3 (SD = 6,3) NE/kg volt, az infúziók heti gyakoriságának mediánértéke 1,87 volt. Az összes ABR mediánértéke 2,0 (IQR: 3,9) volt a protokoll szerinti populáció 65 betegénél, a medián ABR a spontán és az ízületi vérzéses epizódokra egyaránt 0 volt (IQR: 1,9). A 65 betegből 24 (37%) nem tapasztalt vérzéses epizódokat, 65 betegből 47 (72%) nem tapasztalt ízületi vérzéses epizódokat, és 65 betegből 43 (66%) nem tapasztalt spontán vérzéses epizódokat a profilaxis karon. A gyermekkorúak körében végzett vizsgálat során észlelt 70 vérzésből 82,9%-ot 1 infúzióval, 91,4%-ot 1 vagy 2 infúzióval kontrolláltak. A vérzés kontrollját kiválónak értékelték (a fájdalom teljes enyhülése és a vérzés objektív jeleinek megszűnése egyetlen infúzió után) vagy jóként (határozott fájdalomenyhülés és/vagy a vérzés jeleinek javulása egyetlen infúzió után) a 70 vérzéses epizódból 63 (90,0%) esetén. Perioperatív kezelés (műtéti profilaxis) Összesen 21 nagy műtéti beavatkozást és 5 további kisműtétet végeztek és értékeltek 21 betegnél a műtétre vonatkozó vizsgálat során. A nagyműtétek esetén a preoperatív telítődózis 36 NE/kg és 109 NE/kg között változott (medián: 63 NE/kg); a posztoperatív összdózis 186 NE/kg és 1320 NE/kg között változott (medián: 490 NE/kg). A nagyműtétek esetén az összdózis mediánértéke 553 NE/kg volt (tartomány: 248–1394 NE/kg), a kisműtétek esetén az összdózis mediánértéke 106 NE/kg volt (tartomány: 76–132 NE/kg). A perioperatív vérzéscsillapítás hatásosságát kiválónak értékelték (a vérveszteség kevesebb vagy megegyezik azzal, ami ugyanolyan típusú eljárásnál nem haemophiliás betegnél várható, a szükséges vérkészítmények transzfúziója pedig kevesebb vagy hasonló a nem haemophiliás populációnál várhatóhoz) mind a 26 beavatkozásnál (21 nagyműtét, 5 kisműtét). Az észlelt intraoperatív vérveszteség (n = 14) mediánértéke (IQR) 10,0 (20,0) ml volt, összehasonlítva az ortopédiai nagyműtéteknél várható átlagos 150,0 (140,0) ml vérveszteséggel (n = 14). Az Európai Gyógyszerügynökség a gyermekek esetén egy vagy több korosztálynál halasztást engedélyez az ADYNOVI vizsgálati eredményeinek benyújtási kötelezettségét illetően a veleszületett VIII-as faktor-hiány indikációban (lásd 4.2 pont, gyermekgyógyászati alkalmazásra vonatkozó információk). Hosszú távú profilaktikus kezelés gyermekgyógyászati és felnőtt betegeknél Az ADYNOVI hosszú távú biztonságosságát és hatásosságát profilaxis és vérzéses epizódok kezelése esetén 216 súlyos „A” típusú haemophiliában szenvedő, korábban már kezelt gyermek és felnőtt betegnél (PTP) értékelték, akik vagy részt vettek korábban más ADYNOVI vizsgálatban, vagy nem kaptak még korábban ADYNOVI-t. A kezelt populációban a betegeknél fix dózisú, heti kétszeri kezelési rendet alkalmaztak, 40-50 NE/ttkg-os dózist kaptak, ha a 12. életévüket betöltötték, vagy 40-60 NE/ttkg-os kezelést, ha 12 év alattiak voltak. A dózist heti kétszeri legfeljebb 80 NE/ttkg-ra módosították, ha a VIII-as faktor > 1%-os völgyértékének fenntartásához szükség volt rá. Azok a betegek, akik személyre szabott (farmakokinetikához igazított) profilaktikus kezelési rendet választottak, legfeljebb 80 NE/ttkg infúziós dózisokat kaptak legalább hetente kétszer, amelyek a VIII- as faktor ≥ 3%-os völgyértékének elérését célozták meg. Az ABR a profilaktikus kezelési rend, vérzési hely és etiológia szerint a 3. táblázatban kerül bemutatásra. 3. táblázat: Évesített vérzésszám (ABR) profilaktikus kezelési rendenként (ITT populáció) Vérzési hely etiológiája Hetente kétszer (N = 186) 5 naponta (N = 56) 7 naponta (N = 15) PK-hoz igazította (N = 25) Átlag [Pontbecslés – 95%-os konfidenciaintervallum] Összes 2,2 [1,85 – 2,69] 2,1 [1,54 – 2,86] 2,7 [1,44 – 5,20] 2,6 [1,70 – 4,08] Ízületi 1,2 [0,96 – 1,58] 1,1 [0,81 – 1,55] 2,0 [0,90 – 4,62] 1,4 [0,91 – 2,17] Spontán 1,2 [0,92 – 1,56] 1,3 [0,87 – 2,01] 1,8 [0,78 – 4,06] 1,0 [0,54 – 1,71] Negatív binomiális eloszlást követő logaritmikus kapcsolati függvényre illeszkedő generalizált lineáris modellből származó pontbecslések és 95%-os konfidenciaintervallumok. A többféle kezelési rend szerinti adagokat kapó betegek több kezelési rend összefoglalójában is szerepelnek. Beleértve a hetente kétszeri és a PK-hoz igazított dózist vizsgáló klinikai vizsgálat összes betegét (felnőtteket és 18 évesnél fiatalabb gyermekeket). 12 évesnél fiatalabb betegeket nem vontak be az 5 és 7 naponkénti adagolási rendbe. ITT = kezelni kívánt N = Az elemzésben szereplő betegek száma a A normálérték ≥3%-ának megfelelő VIII-as faktor aktivitás völgyértéket célozva Megjegyzés: Az ABR nem összehasonlítható a különböző faktorkoncentrátumok és klinikai vizsgálatok között. A vérzéscsillapítás hosszú távú hatásosságát 910, ADYNOVI-val kezelt vérzéses epizód során értékelték, és a vérzéses epizódok 88,5%-ánál kiválónak vagy jónak értékelték. A korcsoportok szerinti megoszlásban és mind a fix dózisú, mind pedig a PK-hoz igazított dózisú kezelési rendnél a vérzéskezelések > 85%-át kiválóként vagy jóként értékelték. A vérzéses epizódok többségét egy (74,0%) vagy két (15,4%) infúzióval kezelték. Személyre szabott profilaxis: PROPEL klinikai vizsgálat serdülő és felnőtt betegek körében Az ADYNOVI biztonságosságát és hatásosságát egy 121 (115 randomizált) serdülő (12–18 éves korú) és felnőtt, súlyos „A” típusú haemophiliában szenvedő PTP körében végzett prospektív, randomizált, nyílt, multicentrikus vizsgálatban értékelték 12 hónapos kezelési időszak során. A vizsgálatban az ADYNOVI 2 PK-vezérelt profilaktikus adagolású kezelési rendjét hasonlították össze, amelyek 1-3%-os VIII-as faktor völgyértéket kívántak elérni heti kétszeri adagolás mellett (N = 57) vagy 8-12%-os völgyértéket kétnaponkénti adagolással (N = 58), az összes vérzésre vonatkozó 0 ABR-t elérő betegek arányának értékelésével a második 6 hónapos vizsgálati időszakban. A beadott átlagos profilaktikus adag az 1-3%-os völgyértéket célzó karon évi 3866,1 NE/kg (átlag [SD] infúzió/hét = 2,3 [0,58]), illetve a 8-12%-os völgyértéket célzó karon évi 7532,8 NE/kg (átlag [SD] infúzió/hét = 3,6 [1,18]) voltak. A profilaxis első 6 hónapja alatt történő dózisbeállítást követően a második 6 hónapos időszakban a medián völgyértékek (az egyfázisú alvadási teszt alapján, és a tervezett infúziós időszak végéig számolva) 2,10 NE/dl ‒ 3,00 NE/dl tartományban voltak az 1-3%-os völgyértéket kitűzött karon, és 10,70 NE/dl ‒ 11,70 NE/dl tartományban a 8-12%-os völgyértéket kitűzött karon, ami azt igazolja, hogy a 2 profilaktikus kezelési rendben történő adagolás általában megfelelő volt a kívánt minimális VIII-as faktorszintek eléréséhez és fenntartásához. A vizsgálat elsődleges végpontját, a összes vérzésre vonatkozó 0 ABR-t elérő betegek arányát a második 6 hónapos időszakban, az ITT betegpopuláció nem érte el (p = 0,0545), azonban a protokoll szerinti populáció elérte azt (p = 0,0154). A vizsgálat második 6 hónapos időszakában a 0 összes ABR-t, spontán ABR-t és spontán évesített ízületi vérzésszámot (AJBR) elérő randomizált betegek arányát a 4. táblázat mutatja be. 4. táblázat: Nulla évesített vérzésszám (ABR), a vizsgálat második 6 hónapos időszaka Azon betegek aránya, akiknél nem fordult elő vérzés 6 hónap alatt [Pontbecslés – 95%-os konfidenciaintervallum] Kezelni kívánt populáció 1-3%-os völgyérték(N = 57) 8-12%-os völgyérték (N = 58) Összes ABR 0 0,421 [0,292; 0,549] 0,621 [0,491; 0,750] Spontán ABR 0 0,596 [0,469; 0,724] 0,760 [0,645; 0,875] Spontán AJBR 0 0,649 [0,525; 0,773] 0,850 [0,753; 0,947] ABR = évesített vérzésszám. AJBR = évesített ízületi vérzésszám. Évesített vérzésszám meghatározása: a vérzéses események száma osztva az években kifejezett megfigyelési időszakkal. Azon betegek aránya, akiknél nem fordult elő vérzés 6 hónap alatt [Pontbecslés – 95%-os konfidenciaintervallum] Protokoll szerinti populáció 1-3%-os völgyérték (N = 52) 8-12%-os völgyérték (N = 43) Összes ABR 0 0,404 [0,270; 0,549] 0,674 [0,515; 0,809] Spontán ABR 0 0,596 [0,451; 0,730] 0,814 [0,666; 0,916] Spontán AJBR 0 0,654 [0,509; 0,780] 0,907 [0,779; 0,974] ABR = évesített vérzésszám. AJBR = évesített ízületi vérzésszám. Protokoll szerinti populáció = az összes olyan beteg, aki befejezte a második 6 hónapos profilaktikus kezelést, és nem történtek olyan jelentős eltérések a protokolltól, amelyek befolyásolták volna a vizsgálati eredményeket. Évesített vérzésszám meghatározása: a vérzéses események száma osztva az években kifejezett megfigyelési időszakkal. Megjegyzés: Az ABR nem összehasonlítható a különböző faktorkoncentrátumok és klinikai vizsgálatok között. A vizsgálat második 6 hónapos időszakában jelentkező összes ABR-t, spontán ABR-t és spontán AJBR-t az 5. táblázat mutatja be. 5. táblázat: Évesített vérzésszám (ABR), a vizsgálat második 6 hónapos időszaka (Kezelni kívánt populáció) 1-3%-os völgyérték (N = 57) 8-12%-os völgyérték (N = 53) Medián Átlag (SD) Medián Átlag (SD) Összes ABR 2,0 3,6 (7,5) 0,0 1,6 (3,4) Spontán ABR 0,0 2,5 (6,6) 0,0 0,7 (1,7) Spontán AJBR 0,0 2,0 (6,4) 0,0 0,5 (1,7) ABR = évesített vérzésszám. AJBR = évesített ízületi vérzésszám. Évesített vérzésszám meghatározása: a vérzéses események száma osztva az években kifejezett megfigyelési időszakkal. Protokoll szerinti populáció 1-3%-os völgyérték (N = 52) 8-12%-os völgyérték (N = 43) Medián Átlag (SD) Medián Átlag (SD) Összes ABR 2,0 2,4 (3,2) 0,0 2,1 (4,2) Spontán ABR 0,0 1,6 (2,6) 0,0 0,8 (2,4) Spontán AJBR 0,0 1,0 (1,8) 0,0 0,7 (2,2) ABR = évesített vérzésszám. AJBR = évesített ízületi vérzésszám. Protokoll szerinti populáció = az összes olyan beteg, aki befejezte a második 6 hónapos profilaktikus kezelést, és nem történtek olyan jelentős eltérések a protokolltól, amelyek befolyásolták volna a vizsgálati eredményeket. Évesített vérzésszám meghatározása: a vérzéses események száma osztva az években kifejezett megfigyelési időszakkal. Összesen 242 vérzési epizód jelentkezett 66, ADYNOVI-val kezelt betegnél; 155 vérzés 40 betegnél az 1-3%-os völgyértéket célzó karon, és 87 vérzés 26 betegnél a 8-12%-os völgyértéket célzó karon. A vérzések többségét (86,0%, 208/242) 1 vagy 2 infúzióval kezelték; és a vérzéskezelést a vérzési epizód megszűnése után a vérzések 84,7%-ánál (205/242) kiválónak vagy jónak értékelték.

Farmakokinetika:

Az ADYNOVI farmakokinetikáját (PK) 26 betegnél (18 felnőtt és 8 serdülő) értékelték az alfa- oktokog készítménnyel egy keresztezett elrendezésű vizsgálatban, illetve 22 betegnél (16 felnőtt és 6 serdülő) 6 hónapos ADYNOVI-kezelés után. A plazma VIII-as faktor aktivitását egyfázisú alvadási teszttel és kromogén vizsgálattal mérték. Az ADYNOVI felezési ideje 1,4-1,5-ször hosszabb a rekombináns humán VIII-as véralvadási faktorral (alfa-oktokog) összehasonlítva a serdülő és felnőtt populációban, egyfázisú alvadási teszttel, illetve kromogén vizsgálat meghatározva. Az anyamolekulával, az alfa-oktokoggal összehasonlítva megfigyelték az AUC növekedését és a clearance csökkenését is. Az inkrementális faktorszint- emelkedés (recovery) mindkét készítménnyel összehasonlítható volt. A farmakokinetikai paraméterek változása a felnőtt és a serdülő populációban, illetve az egyfázisú alvadási teszt és a kromogén teszt alkalmával egyaránt hasonló volt. Farmakokinetikai tulajdonságok gyermekek körében 39, 18 év alatti betegnél (kezelni kívánt betegek elemzése) kiszámított farmakokinetikai paraméterek állnak rendelkezésre 14 gyermekre (2–6 év közötti életkor), 17 idősebb gyermekre (6–12 év közötti életkor) és 8 serdülő betegre (12–18 év közötti életkor). A felezési idő meghosszabbodása a gyermek populációban 1,3–1,5-szörös volt az egyfázisú alvadási teszt és a kromogén vizsgálat alkalmazásával egyaránt. Az ADYNOVI átlagos clearance-e (a testtömeg alapján) magasabb, az átlagos felezési idő pedig alacsonyabb volt a 12 évesnél fiatalabb gyermekek esetén a felnőttekhez képest. 12 évesnél fiatalabb gyermekek esetében nagyobb adagra lehet szükség, lásd 4.2 pont. 6. táblázat: Farmakokinetikai paraméterek kromogén vizsgálat alkalmazásával (Számtani átlag ± SD) ntett számú Rövidítések: Cmax: maximális megfigyelt aktivitás; AUC: görbe alatti terület; MRT: átlagos tartózkodási idő; CL: clearance; Vss: testtömeggel korrigált megoszlási térfogat dinamikus egyensúlyi állapotban, a Egyéni farmakokinetika, 12, infúzió után levett mintával. b Populációs farmakokinetikai modell 3, infúzió után levett mintával, randomizált mintavételi ütemezés alapján. c n.a.: nem alkalmazható, mivel az inkrementális faktorszint-emelkedés (recovery) és a Cmax gyermekekben egyéni farmakokinetikaként került meghatározásra. Az egyéni farmakokinetika segítségével meghatározott inkrementális faktorszint-emelkedés (recovery) és a Cmax zárójelben szerepel. d A 12–18 éves korcsoportban lévő 122001-es számú alany 12,18 ml/(kg×óra) clearance értékét nem vették be a clearance elemzésébe.