Főoldal Hatóanyagok Készítmények Formulálás Kalkulátorok Dokumentumok Kereső
HATÓANYAGOK

Javallatok:

Az aprotinin olyan izolált cardiopulmonaris bypass-műtéten (azaz olyan coronaria bypass-műtét, amelyet nem kombinálnak egyéb cardiovascularis műtéttel) áteső felnőtt betegeknél javallott a vérvesztés és a vértranszfúziós igény profilaktikus csökkentésére, akiknél a jelentős vérvesztés kockázata magas. Az aprotinint csak az előnyök és kockázatok gondos mérlegelése után, valamint az alternatív kezelések megfontolása után szabad alkalmazni (lásd 4.4 és 5.1 pont).

Ellenjavallatok:

A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Azok a betegek, akiknek az aprotinin-specifikus IgG antitestek vizsgálata pozitív eredményt ad, aprotinin‑kezelés esetén az anaphylaxiás reakciók fokozott kockázatának vannak kitéve. Ezért ezen betegeknél az aprotinin alkalmazása ellenjavallt. Abban az esetben, ha az aprotinin-specifikus IgG antitestek vizsgálatának elvégzésére a kezelés megkezdése előtt nincs mód, és feltételezhető, hogy a beteg az elmúlt 12 hónapon belül aprotininnel, vagy fibrines szövetragasztóval történő kezelésben részesült, az aprotinin adása ellenjavallt.

Adagolás:

Adagolás Az aprotinin-adagolás megkezdése előtt minden betegnél el kell végezni az aprotinin-specifikus IgG antitestek vizsgálatát (lásd 4.3 pont). Felnőttek Az allergiás/anaphylaxiás reakció veszélye miatt a maradék beadása előtt legalább 10 perccel először mindig 1 ml (10 000 KIE) tesztadagot kell beadni minden betegnek. Ha az 1 ml-es tesztadag nem okozott reakciót, beadható a terápiás dózis. Az aprotinin tesztadagjának beadását megelőzően 15 perccel H1-antagonista és H2-antagonista adható. Az anaphylaxiás és allergiás reakciók ellátására szolgáló szabványos sürgősségi ellátás eszközeinek azonnal elérhetőknek kell lenniük (lásd 4.4 pont). Az anesztézia elindítása után, de még a sternotomia előtt 1-2 millió KIE kezdő dózis adása javasolt lassú intravénás injekció vagy 20‑30 perces infúzió formájában. További 1‑2 millió KIE-t kell adni a szív-tüdő készülék beindításakor. A pumpa indítóoldatába történő beadás során az aprotinin és a heparin fizikai inkompatibilitásának elkerülése érdekében, mindegyik hatóanyagot a recirkuláció során kell beadni a pumpa indítótérfogatába, ezzel biztosítva, hogy a két anyag a keveredésük előtt már megfelelően felhíguljon. A kezdeti nagydózisú "bólus" infúziót követően, a műtét végéig, óránként 250 000‑500 000 KIE-t kell adni, folyamatos infúzió formájában. Általánosságban egy kezelési periódus alatt a beadott aprotinin teljes mennyisége nem haladhatja meg a 7 millió KIE-t. Gyermekek és serdülők Az aprotinin biztonságosságát és hatásosságát 18 év alatti gyermekek esetében nem igazolták. Vesekárosodás A rendelkezésre álló klinikai tapasztalatok szerint beszűkült vesefunkciójú betegeknél nincs szükség az adagolás módosítására. Májkárosodás Nem áll rendelkezésre adat adagolási javaslatról májkárosodásban szenvedő betegeknél. Idősek A jelentett klinikai tapasztalatok alapján az idős betegek nem reagálnak eltérő módon a gyógyszerre. Az alkalmazás módja Az aprotinint centrális vénás katéteren keresztül kell beadni. Ugyanezen a katéterlumenen keresztül nem szabad egyéb gyógyszert beadni. Ha többlumenes centrális katétert alkalmaznak, akkor nem szükséges külön katéter. Az aprotinint csak fekvő helyzetben lévő betegeknek, lassan, legfeljebb 5‑10 ml/perc sebességgel, szabad beadni intravénás injekció vagy rövid infúzió formájában.

Mellékhatások:

A biztonságossági profil összefoglalása Az aprotinin biztonságosságát több mint negyvenöt fázis II. és fázis III. vizsgálat során értékelték, amelyek során több mint 3800 beteg kapott aprotinint. Összesen az aprotininnel kezelt betegek körülbelül 11%-ánál tapasztaltak mellékhatást. A legsúlyosabb mellékhatás a myocardialis infarctus volt. A mellékhatásokat műtéti körülmények között kell értelmezni. A mellékhatások táblázatos összefoglalása Az aprotininnel végzett, összes placebokontrollos klinikai vizsgálat alapján az alább felsorolt mellékhatások fordultak elő a CIOMS III gyakorisági kategóriák szerint (aprotinin n= 3817 és placebo n= 2682; 2005. áprilisi állapot): A gyakoriságok meghatározása: Gyakori: ≥ 1/100 - < 1/10 Nem gyakori: ≥ 1/1000 - < 1/100 Ritka: ≥ 1/10 000 - < 1/1000 Nagyon ritka: < 1/10 000 Nem ismert: (a gyakoriság a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg)
Szervrendszeri kategória Gyakori Nem gyakori Ritka Nagyon ritka
Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek Disszeminált intravascularis coagulatio, Coagulopathia
Immunrendszeri betegségek és tünetek Allergiás reakció, Anaphylaxiás/ anaphylactoid reakció Anaphylaxiás sokk (potenciálisan életveszélyes)
Szívbetegségek és a szívvel kapcsolatos tünetek Myocardialis ischaemia, Coronaria occlusio/ thrombosis, Myocardialis infarctus, Pericardialis folyadékgyülem
Érbetegségek és tünetek Thrombosis Arteriás thrombosis (és szervspecifikus manifesztációi, amelyek létfontosságú szervekben is jelentkezhetnek, mint pl. a vesében, a tüdőben és az agyban) Pulmonalis embolia
Vese- és húgyúti betegségek és tünetek Oliguria, Akut veseelégtelenség, Renalis tubularis necrosis
Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók Az injekció és infúzió beadásának helyén fellépő reakciók Az infúzió helyén fellépő (thrombo)phlebitis
• A forgalomba hozatal utáni mellékhatás-jelentésekből származó gyógyszer-mellékhatásokat dőlt félkövér betűkkel jeleztük. Egyes mellékhatások leírása Allergiás/anaphylaxiás reakció ritka azoknál a betegeknél, akik először kapják az aprotinint. Ismételt adás esetén az allergiás vagy anaphylaxiás reakciók gyakorisága már elérheti az 5%-os szintet. Az allergiás vagy anaphylaxiás reakciók gyakoriságának retrospektív elemzése alapján megállapítható, hogy ezek esélye nagyobb, ha az ismételt alkalmazás az első kezeléshez viszonyítva 6 hónapon belül történik (a gyakoriság 5%, ha az ismételt kezelés 6 hónapon belül történik, és 0,9%, ha azon túl). A retrospektív analízis azt is kimutatta, hogy az aprotininnal szembeni súlyos anaphylaxiás reakciók gyakorisága tovább nőtt az olyan betegeknél, akik 6 hónapon belül több mint kétszer kapták az aprotinint. Még akkor is, ha a második aprotinin-kezelést a beteg jól tolerálta, a következő alkalmazás már okozhat súlyos allergiás reakciót, vagy anaphylaxiás sokkot, amely rendkívül ritkán halálos kimenetelű is lehet. Az allergiás/anaphylaxiás reakciók tünetei az egyes szervrendszerekben: Légzőrendszer: asthma (bronchospasmus), Szív‑érrendszer: hypotonia, Bőr és bőrfüggelékek: angioödéma, pruritus, bőrkiütés, urticaria, Emésztőrendszer: hányinger. Ha az injekció vagy az infúzió alatt lépne fel allergiás reakció, a gyógyszer alkalmazását azonnal le kell állítani. Szükség esetén a szokásos sürgősségi intézkedéseket kell alkalmazni, pl. adrenalin/epinefrin, folyadékpótlás és kortikoszteroidok adása. Kardiovaszkuláris rendszer A placebokontrollos klinikai vizsgálatok összesített elemzése során a vizsgálatot végzők által jelentett myocardialis infarctusos (MI) esetek számában 0,98%-os eltérést találtak az aprotininnel kezelt betegek esetén (5,8% előfordulási gyakoriság) a placebóval kezelt esetekhez (4,8% előfordulási gyakoriság) viszonyítva (aprotinin n= 3817 és placebo n= 2682; 2005. áprilisi állapot). Néhány vizsgálatban megfigyeltek olyan tendenciát, hogy az aprotinin alkalmazása mellett nő az MI incidenciája, más vizsgálatokban azonban ezzel ellenkezőleg, az MI incidenciájának csökkenését tapasztalták a placebóval összevetve. Mortalitás Az aprotinin alkalmazásával összefüggő mortalitási kockázattal kapcsolatban lásd a 4.4 pontot. Feltételezett mellékhatások bejelentése A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

Interakciók:

Az aprotinin dózisfüggően gátolja a trombolitikus anyagok, mint pl. a sztreptokináz, urokináz, altepláz (r-tPA) hatását. Aprotininnel veseműködési zavart lehet kiváltani, különösképpen a már korábban is veseműködési zavarban szenvedő betegeknél. Az aminoglikozidok fokozott kockázatot jelentenek a veseműködési zavar szempontjából.

Figyelmeztetések:

Az aprotinin nem alkalmazható, ha az ACBG műtétet egyéb cardiovascularis műtéttel kombinálják, mivel az aprotinin más cardiovascularis beavatkozások során történő előny-kockázat arányát nem állapították meg. A véralvadásgátlás laboratóriumi monitorozása cardiopulmonalis bypass során Az aprotinin alkalmazása nem jelenti azt, hogy kevesebb heparinra van szükség, ezért fontos, hogy a heparinnal végzett megfelelő véralvadásgátlást fenntartsák az aprotinin‑kezelés során. A parciális tromboplasztinidő (PTI) és a Celite-tel (kovaföld) aktivált alvadási idő (Celite AAI) megnyúlása várható az aprotininnel kezelt betegnél a műtét ideje alatt, és azután néhány órával. Ezért a parciális tromboplasztinidő (PTI) nem használható a heparinnal végzett megfelelő véralvadásgátlás fenntartásának a monitorozására. Cardiopulmonalis bypass-műtéten áteső, aprotinin‑kezelésben részesített betegeknél az alábbi három módszer valamelyike ajánlott a megfelelő véralvadásgátlás biztosítására: Aktivált alvadási idő (AAI) ellenőrzése, fix dózisú heparin adása vagy heparintitrálás (lásd alább). Amennyiben a megfelelő véralvadásgátlás fenntartásának ellenőrzésére az aktivált alvadási időt (AAI) alkalmazzák, akkor a Celite AAI minimum 750 másodperc, vagy a kaolin AAI minimum 480 másodperc kell, hogy legyen, függetlenül a haemodilutio és a hypothermia hatásaitól, amelyek egyébként javasoltak az aprotinin alkalmazása során. Kiegészítő megjegyzések a cardiopulmonalis bypass során történő alkalmazásról Az aprotinin adása mellett végrehajtott cardiopulmonalis bypass esetén a következő módszerek egyike ajánlott a megfelelő véralvadásgátlás biztosítására: • Aktivált alvadási idő (AAI) Az AAI nem tekinthető standard alvadási vizsgálatnak, és a különböző vizsgálati módszereket a jelenlévő aprotinin különbözőképpen befolyásolja. A vizsgálatot tovább befolyásolják a különböző hígítási hatások és a cardiopulmonalis bypass folyamán tapasztalt hőmérséklet is. Megfigyelték, hogy a kaolin-alapú aktivált alvadási időket nem befolyásolja annyira az aprotinin, mint a diatóma-föld (Celite)-alapú aktivált alvadási időket. Mivel a módszerek változékonyságot mutatnak, 750 másodperces celite-AAI, illetve 480 másodperces kaolin-AAI értékek javasoltak aprotinin jelenlétében, függetlenül a haemodilutio és a hypothermia hatásaitól. Vegyék fel a kapcsolatot az AAI-vizsgálat gyártójával, azon információ érdekében, hogy hogyan kell értékelni a vizsgálatot aprotinin jelenlétében. • Fix dózisú heparin adása A szív kanülálása előtt alkalmazott standard heparin telítő dózisnak és a cardiopulmonalis bypass kör töltőtérfogatához hozzáadott heparin mennyiségének az összege legalább 350 NE/ttkg legyen. A további heparin mennyiséget a beteg testtömege és a cardiopulmonalis bypass időtartama határozza meg. • A heparinszint meghatározása A protamintitrálás egy olyan módszer, amelyet nem befolyásol az aprotinin, és alkalmas a heparinszint mérésére. A heparin dózis-választ, amit protamin titrálással határoznak meg, az aprotinin adása előtt kell elvégezni abból a célból, hogy meghatározzák a heparin telítő dózisát. A protamintitrálással mért heparinszint függvényében kell a további heparin mennyiségét adagolni. A heparin szintje a cardiopulmonalis bypass időtartama alatt nem csökkenhet 2,7 E/ml (2,0 mg/ttkg) alá, vagy az aprotinin adása előtt mért, a heparin dózis-válasz vizsgálattal meghatározott szint alá. A cardiopulmonalis bypass befejezése után az aprotininnel kezelt betegekben a heparin semlegesítése protaminnal történik, amelynek mennyiségét az alkalmazott heparin mennyiségéből számított fix arány alapján lehet kiszámítani, vagy protamintitrálásos módszerrel meghatározni. Fontos: Az aprotinin alkalmazása nem jelenti azt, hogy ily módon kevesebb heparinra van szükség. Graftkonzerválás Az aprotinin adására szolgáló centrális infúziós vezetékből származó vért nem szabad graftkonzerválás céljára alkalmazni. Az aprotininnel történő ismételt expozíció Az aprotinin alkalmazásakor – különösen olyan betegek esetén, akik korábban már kaptak aprotinint (beleértve az aprotinint tartalmazó fibrines szövetragasztó készítményeket) – az előny-kockázat gondos értékelése szükséges, mert allergiás reakció léphet fel (lásd 4.3 és 4.8 pont). Bár az anaphylaxiás esetek többsége a 12 hónapon belüli újbóli alkalmazás esetén lépett fel, egyes esetekben arról is beszámoltak, hogy 12 hónapon túli újbóli alkalmazáskor is anaphylaxiás reakció lépett fel. Az allergiás anaphylaxiás reakciók elhárítására a szabványos sürgősségi ellátásnak azonnal hozzáférhetőnek kell lennie az aprotinin-kezelés során. A potenciális allergiás reakciókra való hajlam felmérése Valamennyi aprotinin-kezelésben részesülő betegnek először meg kell kapnia a tesztadagot, hogy az allergiás reakcióra való hajlam megítélhető legyen (lásd 4.2 pont). Az aprotinin tesztadagot csak akkor lehet beadni a betegnek, ha az akut anaphylaxiás reakciók kezeléséhez szükséges tárgyi feltételek a helyszínen elérhetők. Vesekárosodás Az utóbbi időben megfigyeléses vizsgálatok arra utalnak, hogy az aprotinin a vesefunkció romlásához vezethet, különösen olyan betegek esetén, akiknek korábban is károsodott volt a vesefunkciójuk. Arteria coronaria bypass graft (ACBG) műtéten átesett betegek placebokontrollos vizsgálatai kapcsán gyűjtött adatok elemzése során, a szérum kreatininszintjének a kiindulási értékhez képest 0,5 mg/dl‑es emelkedését találták az aprotinint kapó betegcsoportban (lásd 5.1 pont). Az előny‑kockázat profil gondos mérlegelése szükséges tehát az aprotinin adása előtt különösen olyan betegek esetén, akiknek a vesefunkciója már eleve károsodott, vagy akik a vesefunkció-romlás kockázatának vannak kitéve (pl. egyidejű aminoglikozid kezelés). A veseelégtelenség és a mortalitás nagyobb gyakoriságát írták le az azonos korú és anamnézisű kontrollokhoz viszonyítva olyan aprotininnel kezelt betegek esetében, akiknél az aorta thoracica műtéte során cardiopulmonalis bypass módszert és mély hypothermiával előidézett keringésleállítást alkalmaztak. Heparinnal megfelelő alvadásgátlást kell biztosítani (lásd még fent). Mortalitás Randomizált klinikai vizsgálatokból származó mortalitással kapcsolatos információ az 5.1 pontban olvasható. Néhány nem randomizált, megfigyeléses vizsgálat során összefüggést jelentettek az aprotinin alkalmazása és a megnövekedett mortalitás között (pl. Mangano 2007, Schneeweiss 2008, Olenchock 2008, Shaw 2008), míg más, nem randomizált vizsgálat során nem számoltak be ilyen összefüggésről (pl. Karkouti 2006, Mangano 2006, Coleman 2007, Pagano 2008, Ngaage 2008, Karkouti 2009). Ezekben a vizsgálatokban az aprotinint általában olyan betegeknek adták, akik a műtéti beavatkozás előtt több rizikófaktorral rendelkeztek a megnövekedett mortalitás szempontjából, mint más kezelési csoportok képviselői. E vizsgálatok többsége nem megfelelően vette figyelembe a rizikófaktorok kiinduláskori különbségeit, továbbá ezen rizikófaktorok végkimenetelre gyakorolt hatásai nem ismeretesek. Így ezen megfigyelésen alapuló vizsgálatok interpretációja korlátozott, és az aprotinin alkalmazása és a megnövekedett mortalitás közötti összefüggést sem megerősíteni, sem kizárni nem lehet. Ezért az aprotinint csak ‑ az engedélynek megfelelően ‑ izolált ACBG műtét során, a lehetséges kockázatok és előnyök gondos mérlegelése után szabad alkalmazni. Fergusson és mtsai. 2008-as közleménye elemezte egy randomizált, kontrollos vizsgálat, a Blood Conservation Using Antifibrinolytics in a Randomized Trial (BART, vérmegőrzés antifibrinolitikumokkal egy randomizált vizsgálatban) eredményeit, és az aprotininnel kezelt betegekkel kapcsolatban magasabb mortalitásról számoltak be azon betegekhez képest, akik tranexámsavat vagy aminokapronsavat kaptak. Ugyanakkor számos módszertani hiányosság miatt a BART vizsgálat eredményei alapján nem lehet határozott következtetéseket levonni a cardiovascularis kockázatok vonatkozásában. Segédanyagok Ez a gyógyszer 100 mg benzil-alkoholt tartalmaz 10 ml-es ampullánként. Nagy mennyiségben csak körültekintéssel alkalmazható és csak akkor, ha elengedhetetlenül szükséges, különösen máj- vagy vesekárosodásban szenvedő betegeknél és terhes vagy szoptató nőknél, valamint fiatal gyermekeknél az akkumuláció és a toxicitás kockázata miatt (metabolikus acidózis). A benzil-alkohol allergiás reakciót okozhat. Ez a gyógyszer 33,47 mg nátriumot tartalmaz 10 ml-es ampullánként, ami megfelel a WHO által ajánlott maximális napi 2 g nátriumbevitel 1,67%‑ának felnőtteknél. Általában egy kezelés során maximálisan beadható Gordox oldatos injekció mennyisége nem lehet több mint 700 ml, ami (70×33,47 mg) 2342,9 mg nátriumnak felel meg. Ez a nátrium mennyiség megfelel a WHO által ajánlott maximális napi 2 g nátriumbevitel 117,14%-ának felnőtteknél.

Terhesség és szoptatás:

Terhesség Terhes nőkkel kapcsolatban nem végeztek megfelelő, jól kontrollált vizsgálatokat. Az állatkísérletek eredményei nem utaltak az aprotinin teratogén vagy embriotoxikus hatására. Az aprotinin csak abban az esetben alkalmazható terhesség idején, ha a lehetséges előnyök meghaladják a lehetséges kockázatot. Súlyos gyógyszer-mellékhatás (anaphylaxiás reakció, szívmegállás stb.) esetén, valamint ezek ellátása során az előny/kockázat mérlegelésénél figyelembe kell venni, hogy a magzat károsodhat. Szoptatás Nem ismert, hogy az aprotinin kiválasztódik-e a humán anyatejbe. Ugyanakkor, mivel az aprotinin nem biohasznosul orális alkalmazást követően, nem várható, hogy a tejben lévő bármekkora mennyiségű gyógyszernek szisztémás hatása lenne a szoptatott csecsemőre. Termékenység A férfi és női termékenységgel kapcsolatos megfelelő és jól kontrollált vizsgálatokat nem végeztek.

Túladagolás:

Nincs specifikus antidotum.

Farmakodinámia:

Farmakoterápiás csoport: Vérzéscsillapítók, proteináz-gátlók, ATC kód: B02A B01 Az aprotinin egy olyan széles spektrumú proteáz-gátló, amely antifibrinolitikus aktivitással rendelkezik. Reverzibilis, sztöchiometrikus enzimgátló komplexet alkotva, gátolja az emberi tripszint, plazmint, valamint a plazma- és a szöveti kallikreint, ezáltal gátolja a fibrinolízist. Gátolja ugyanakkor a véralvadás kontaktfázisú aktivációját, amely elindítja az alvadási folyamatot, és elősegíti a fibrinolízist. A placebokontrollos vizsgálatokban résztvevő, arteria coronaria bypass-műtéten (ACBG) átesett betegre vonatkozó globális összesített adatok azt mutatják, hogy a teljes dózisú aprotinin‑kezelésben részesített betegek szérum kreatinin szintjének 0,5 mg/dl-t meghaladó emelkedése a kezelés előtti értékhez képest, statisztikailag szignifikánsan magasabb, 9% (185/2047) volt, összehasonlítva a placebocsoporttal, ahol ez 6,6%-nak (129/1957) adódott. Az esélyhányados értéke 1,41 (1,12‑1,79) volt. Az esetek többségében a posztoperatív vesefunkció-zavar reverzibilis volt és nem volt súlyos; a szérum kreatininszint 2 mg/dl-t meghaladó emelkedésének előfordulása hasonló volt a teljes dózisú aprotinin-kezelésben részesültek és a placebóval kezeltek körében (1,1% vs. 0,8%), 1,16‑os (0,73-1,85) esélyhányados értékkel (lásd 4.4 pont). A randomizált klinikai vizsgálatok összesített adatai szerinti kórházi mortalitás összefoglalása az alábbi táblázatban található: Kórházi mortalitás az összesített randomizált klinikai vizsgálatokban (populáció: a biztonságosság szempontjából felhasználható összes ACBG-n áteső beteg átfogó adatai)
Teljes dózisú aprotinin Placebo Esélyhányados
Populáció n/N % n/N % (95% KI)
Összes ACBG 65/2249 2,9 55/2164 2,5 1,09 (0,78; 1,52)
Primer ACBG 36/1819 2,0 39/1785 2,2 0,92 (0,62; 1,38)
Ismételt ACBG 22/276 8,0 13/255 5,1 1,47 (0,75; 2,87)

Farmakokinetika:

Felszívódás, eloszlás Intravénás beadás után az aprotinin gyorsan eloszlik a teljes extracelluláris térben, ennek eredményeként a plazma aprotinin koncentrációja gyorsan, 0,3‑0,7 óra felezési idővel csökken. Későbbi időpontban (azaz 5 órával az adás után) terminális eliminációs fázis alakul ki, 5‑10 órás felezési idővel. A placenta valószínűleg nem teljesen átjárhatatlan az aprotinin számára, de úgy tűnik, hogy az átjutás nagyon lassú folyamat. Biotranszformáció, elimináció Az aprotinin molekulát a vesében a lizoszomális aktivitás kisebb peptidekké és aminosavakká bontja. Emberben az aktív aprotinin kevesebb, mint 5%-ban ürül ki a vizelettel. 131I izotóppal jelzett aprotinin intravénás beadása után az egészséges önkéntesek 48 órán belül a jelzett anyagnak 25‑40%-át ürítették ki a vizelettel metabolitok formájában. Ezek a metabolitok már nem rendelkeztek enzimgátló aktivitással. Nem állnak rendelkezésre farmakokinetikai adatok terminális veseelégtelenségben szenvedő betegekre vonatkozóan, ugyanakkor kóros veseműködésű betegeknél nem észleltek klinikailag is jelentős farmakokinetikai változásokat vagy egyértelmű mellékhatásokat, ezért ilyen esetekben nincs szükség speciális dózismódosításra.