Főoldal Hatóanyagok Készítmények Formulálás Kalkulátorok Dokumentumok Kereső
HATÓANYAGOK

humán VIII-as véralvadási faktor / humán von Willebrand faktor (Immunate)
Javallatok | Ellenjavallatok | Adagolás | Mellékhatások | Interakciók | Figyelmeztetések | Terhesség és szoptatás | Túladagolás | Farmakodinámia | Farmakokinetika | Mindet mutat

Javallatok:

Vérzés kezelése és megelőzése veleszületett (haemophilia A) vagy szerzett VIII-as faktorhiány esetén. Vérzés kezelése a VIII-as faktorhiánnyal járó von Willebrand betegségben szenvedő betegek esetében, ha a von Willebrand betegség ellen hatásos specifikus készítmény nem elérhető és abban az esetben, ha dezmopresszin kezelés (DDAVP) önmagában hatástalan vagy kontraindikált.

Ellenjavallatok:

A készítmény hatóanyagaival vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.

Adagolás:

A kezelést a véralvadási zavarok terápiájában járatos orvos felügyelete mellett kell végezni. Kezelés monitorozása A kezelés alatt célszerű meghatározni a VIII‑as faktorszintet, aminek ismeretében a dózis és az alkalmazás gyakorisága módosítható. Komolyabb sebészeti beavatkozásoknál a szubsztitúciós kezelés ellenőrzése véralvadási vizsgálatokkal (plazma VIII-as faktor aktivitása) elengedhetetlen. Az egyes betegek VIII‑as faktorra adott válasza eltérő lehet, ami különböző felezési időben és biohasznosulásban nyilvánulhat meg. Szükség lehet a testtömegen alapuló dózis módosítására a túl kis- vagy túl nagy testtömegű betegeknél. Adagolás Adagolás Haemophilia A-ban Az adag és a szubsztitúciós kezelés ideje a VIII-as faktor hiányának súlyosságától, a vérzés helyétől és kiterjedésétől, valamint a beteg klinikai állapotától függ. Az alkalmazásra kerülő VIII-as faktor mennyiségét Nemzetközi Egységben (NE) fejezik ki, ami a WHO VIII-as faktor készítményekre vonatkozó jelenlegi standardjára vezethető vissza. A plazma VIII-as faktor aktivitását százalékos formában (a normál humán plazmához viszonyítva) vagy NE-ben (a plazmában lévő VIII-as faktor nemzetközi standardjára vonatkoztatva) fejezik ki. Egy Nemzetközi Egység VIII-as faktor aktivitása megfelel a normál humán plazma 1 ml-ében lévő VIII‑as faktor mennyiségének aktivitásával. A szükséges VIII-as faktor mennyiségének kiszámítása azon a tapasztalati tényen alapul, hogy a testtömeg-kilogrammonként adott 1 Nemzetközi Egység (NE) VIII-as faktor a plazma VIII-as faktor aktivitását a normál aktivitás 2%-ával emeli. A szükséges adag a következő képlettel számítható ki. Szükséges egységek = testtömeg (kg) × kívánt VIII-as faktorszint-emelkedés (%) × 0,5 A szükséges mennyiséget és az alkalmazás gyakoriságát mindig az adott esetben észlelt klinikai hatékonyság határozza meg.

Vérzések és műtét

Az alábbi vérzéses események esetén a megadott időtartamon belül, a VIII-as faktor aktivitása nem csökkenhet a (normál érték %-ában vagy NE/dl-ben) megadott plazma aktivitási szint alá. A következő táblázat használható útmutatóként vérzéses epizódok és műtét esetén:
A vérzés mértéke / A műtéti beavatkozás típusa Szükséges VIII‑as faktorszint (a normál %-ában) (NE/dl) Az adagolás gyakorisága (óra) / A kezelés időtartama (napok)
Vérzés korai haemarthros, izom- vagy szájüregi vérzés 20-40 Ismételje 12-24 óránként, legalább 1 napig, amíg a fájdalom alapján ítélve a vérzés megszűnik, vagy a gyógyulás bekövetkezik.
kiterjedtebb haemarthros, izomvérzés vagy haematoma 30-60 Ismételje az infúziót 12‑24 óránként 3–4 napon át, vagy mindaddig míg a fájdalom és az akut mozgáskorlátozottság megszűnik.
élet veszélyes vérzések 60-100 Ismételje az infúziót 8‑24 óránként, amíg a veszély elhárul.
Műtét
kisebb beavatkozások
(
foghúzást is beleértve)
30-60 24 óránként ismételendő, legalább 1 napig, amíg a beteg meggyógyul.
nagyobb beavatkozások 80–100 (pre- és postoperativ) Ismételje az infúziót 8‑24 óránként a megfelelő sebgyógyulásig, ezt követően folytassa a kezelést legalább 7 napon át, hogy a VIII-as faktor aktivitását 30%-60%-os szinten tartsa (NE/dl).
Bizonyos körülmények között (pl. alacsony inhibitortiter mellett) a képlet alapján kiszámítottaknál nagyobb adagok alkalmazása válhat szükségessé. Hosszú távú profilaxis Súlyos haemophilia A-ban szenvedő betegeknél a vérzés hosszú távú profilaxisára a szokásos adag 20‑40 NE VIII-as faktor testtömeg-kilogrammonként, 2‑3 naponta. Néhány esetben, különösen fiatalabb betegeknél, rövidebb adagolási intervallumokra vagy nagyobb dózisokra lehet szükség. Adagolás von Willebrand betegségben A vérzések kezelésére szolgáló Immunate szubsztitúciós kezelés irányelvei megfelelnek a haemophilia A esetében leírtakkal. Mivel az Immunate viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz VIII-as faktort a VWF-hoz viszonyítva, a kezelést végző orvosnak figyelembe kell vennie, hogy a folyamatos kezelés a FVIII:C túlzott növekedését eredményezheti, ami a thrombosis kockázatának növekedéséhez vezethet. Gyermekek és serdülők 6 évesnél fiatalabb gyermekek esetében – mivel ebben a betegcsoportban a VIII-as faktorkészítmények korlátozott alkalmazása történt, és így csak korlátozott mennyiségű klinikai adat áll rendelkezésre – a készítmény csak fokozott elővigyázatossággal adható. 18 évesnél fiatalabb gyermekek és serdülők esetében az adagolás a testtömegen alapul, ezért általánosságban ugyanazok az irányelvek érvényesek, mint felnőtteknél. A mennyiséget és az alkalmazás gyakoriságát mindig az adott esetben észlelt klinikai hatásosság határozza meg (lásd 4.4 pont). Néhány esetben, különösen fiatalabb betegeknél, rövidebb adagolási intervallumokra vagy nagyobb dózisokra lehet szükség. Az alkalmazás módja Intravénás alkalmazás. Az Immunate-t lassan, intravénásan kell beadni. Az infúzió beadásának maximális sebessége a 2 ml/percet nem haladhatja meg. Óvintézkedések a gyógyszer felhasználása vagy alkalmazása előtt A gyógyszer alkalmazás előtti feloldására vonatkozó utasításokat lásd a 6.6 pontban.

Mellékhatások:

A humán plazmából előállított VIII-as faktor lehetséges mellékhatásai: A biztonságossági profil összefoglalója Ritkán túlérzékenységi vagy allergiás reakciókat (amelyek lehetnek angioneuroticus oedema, égő, csípő érzés az injekció helyén, hidegrázás, kipirulás, generalizált urticaria, kiütés, fejfájás, csalánkiütés, viszketés, hypotensio, levertség, hányinger, nyugtalanság, tachycardia, mellkasi szorítás, nehézlégzés, fülzúgás, hányás, ziháló légzés) észleltek, amelyek néhány esetben anaphylaxiás reakcióig (beleértve a shockot is) fokozódhatnak. A betegeket figyelmeztetni kell, hogy ilyen tünetek jelentkezése esetén értesítsék kezelőorvosukat (lásd 4.4 pont). VIII‑as faktorral – így például Immunate-val – kezelt, haemophilia A-ban szenvedő betegekben neutralizáló antitestek (inhibitorok) jelenhetnek meg. Ha ilyen inhibitorok jelennek meg, ez az állapot elégtelen klinikai válasz formájában nyilvánulhat meg. Ilyen esetekben ajánlott felvenni a kapcsolatot egy haemophiliás betegek kezelésére specializálódott központtal. Von Willebrand betegségben, különösen a 3-as típusban szenvedő betegeknél, nagyon ritkán a von Willebrand faktort semlegesítő antitestek (inhibitorok) alakulhatnak ki. Ezeknek az inhibitoroknak a jelenléte az elégtelen klinikai válasz formájában észlelhető. Ezek az ellenanyagok az anaphylaxiás reakciókkal szoros összefüggésben jelenhetnek meg. Ezért azoknál a betegeknél, akiknél anaphylaxiás reakciót észlelnek, ellenőrizni kell az inhibitor jelenlétét. Ilyen esetekben javasolt, hogy speciális haemophilia centrummal vegyék fel a kapcsolatot. Nagy mennyiségek alkalmazását követően az A, B, vagy AB vércsoportú betegeknél haemolysis következhet be. A fertőző ágensek átvitelével kapcsolatos biztonságossági információkat lásd a 4.4 pontban. Az Immunate klinikai vizsgálatai és a vele kapcsolatos posztmarketing tapasztalatok során észlelt mellékhatások: A mellékhatások táblázatos felsorolása Az alábbi táblázatban a mellékhatások a MedDRA szervrendszerek szerinti csoportosításban, a MedDRA rendszerben használt megnevezéssel vannak feltüntetve. A gyakorisági kategóriákat a következő megállapodás szerint határozták meg: nagyon gyakori (≥ 1/10), gyakori (≥ 1/100–< 1/10), nem gyakori (≥ 1/1000–< 1/100), ritka (≥ 1/10 000–< 1/1000) és nagyon ritka (< 1/10 000), nem ismert (a gyakoriság a rendelkezésre álló adatok alapján nem becsülhető meg).
MedDRA szervrendszer kategória Mellékhatás Gyakoriság
Immunrendszeri betegségek és tünetek hypersensitivitás nem gyakori1
Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek VIII. faktorok gátlása (inhibitorok) nem gyakori (PTP)2 nagyon gyakori (PUP)2
coagulopathia nem ismert
Pszichiátriai kórképek nyugtalanság nem ismert
Idegrendszeri betegségek és tünetek paraesthesia nem ismert
szédülés nem ismert
fejfájás nem ismert
Szembetegségek és szemészeti tünetek conjunctivitis nem ismert
Szívbetegségek és a szívvel kapcsolatos tünetek tachycardia nem ismert
palpitáció nem ismert
Érbetegségek és tünetek hypotensio nem ismert
kipirulás nem ismert
sápadtság nem ismert
Légzőrendszeri, mellkasi és mediastinalis betegségek és tünetek nehézlégzés nem ismert
köhögés nem ismert
Emésztőrendszeri betegségek és tünetek hányás nem ismert
hányinger nem ismert
A bőr és a bőralatti szövet betegségei és tünetei urticaria nem ismert
kiütés (beleértve az erythemás és papulosus kiütést) nem ismert
pruritus nem ismert
erythema nem ismert
hyperhidrosis nem ismert
neurodermatitis nem ismert
A csont-izomrendszer és a kötőszövet betegségei és tünetei myalgia nem ismert
Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók mellkasi fájdalom nem ismert
mellkasi diszkomfortérzés nem ismert
oedema (beleértve a perifériás, szemhéj- és arc-oedemát) nem ismert
pyrexia nem ismert
hidegrázás nem ismert
a beadás helyén fellépő reakciók (beleértve az égő érzést) nem ismert
fájdalom nem ismert
1 5 beteg bevonásával végzett klinikai vizsgálatban, 329 infúzó beadása során egy hypersensitivitási reakció alakult ki. 2 A gyakoriság a VIII‑as faktor készítménnyel végzett összes klinikai vizsgálaton alapul, amelyben részt vettek súlyos haemophilia A‑ban szenvedő betegek is. PTP (previously-treated patients) = korábban már kezelt betegek; PUP (previously-untreated patient) = korábban még nem kezelt betegek Feltételezett mellékhatások bejelentése A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

Interakciók:

Interakciós vizsgálatokat az Immunate-val nem végeztek. Humán VIII-as véralvadási faktorok és egyéb gyógyszerkészítmények közötti kölcsönhatásról nem számoltak be.

Figyelmeztetések:

Nyomonkövethetőség A biológiai készítmények nyomonkövethetőségének javítása érdekében, az alkalmazott készítmény nevét és gyártási tételszámát egyértelműen kell feltüntetni. Túlérzékenység Allergiás típusú túlérzékenységi reakciók előfordulhatnak az Immunate alkalmazása esetén. Fel kell hívni a betegek figyelmét arra, hogy amennyiben túlérzékenységi tünetek jelentkeznek, a készítmény alkalmazását azonnal függesszék fel és értesítsék kezelőorvosukat. A betegeket tájékoztatni kell a túlérzékenységi reakciók korai tüneteiről, mint amilyen a csalánkiütés, generalizált urticaria, kiütés, kipirulás, viszketés, oedema (beleértve az arc- és szemhéj-oedemát), mellkasi szorítás, ziháló légzés, nehézlégzés, mellkasi fájdalom, tachycardia, hypotensio és akár allergiás shockig is vezető anaphylaxia. Shock esetén a shock kezelésére vonatkozó standard terápiás eljárásokat kell alkalmazni. Inhibitorok (haemophilia A‑ban szenvedő betegek) A haemophilia A‑ban szenvedő betegek kezelésének ismert szövődménye a VIII‑as faktort semlegesítő antitestek (inhibitorok) kialakulása. Ezek az inhibitorok általában a VIII‑as faktor véralvadást serkentő hatását gátló IgG immunoglobulinok, amelyek mennyiségét – a módosított Assay alapján – az egy milliliter plazmában található Bethesda Egységben (BE/ml) fejeznek ki. Az inhibitorok kialakulásának veszélye a betegség súlyosságával és a VIII‑as faktor expoziciójával arányos. Ez a kockázat a VIII‑as faktor‑kezelés első 50 napjában a legnagyobb, de az egész élet során fennmarad, noha a kockázat „nem gyakori” gyakoriságú. Az inhibitorok megjelenésének klinikai jelentősége az inhibitorok titerétől függ: az átmenetileg jelen lévő alacsony titerű inhibitorok, illetve a tartósan alacsony titerben jelen lévő inhibitorok kisebb eséllyel okoznak elégtelen klinikai hatást, mint a nagy titerű inhibitorok. Általában, a rekombináns technológiával készült VIII‑as véralvadási faktor termékekkel kezelt összes betegnél megfelelő klinikai és laboratóriumi vizsgálatok alapján gondosan kell követni, hogy megjelennek‑e inhibitorok. Ha a plazmában a várt VIII‑as faktor aktivitási szintet nem sikerült elérni, vagy ha a vérzés nem kontrollálható megfelelő dózissal, akkor vizsgálni kell a VIII‑as faktor elleni inhibitorok jelenlétét. A magas inhibitorszintű betegeknél a VIII‑as faktor kezelés hatástalan lehet, és egyéb terápiás lehetőségeket kell mérlegelni. Az ilyen betegek kezelését a haemophilia kezelésében jártas és a VIII‑as faktor inhibitorokkal tapasztalatot szerzett orvosnak kell irányítania. Cardiovascularis események Fennálló cardiovascularis kockázati tényezőkkel rendelkező betegeknél a VIII‑as faktorral végzett szubsztitúciós kezelés fokozhatja a cardiovascularis kockázatot. Inhibitorok (von Willebrand betegségben szenvedő betegek) Von Willebrand betegségben, különösen a 3-as típusban szenvedő betegeknél, semlegesítő antitestek (inhibitorok) alakulhatnak ki a von Willebrand faktorral szemben. Amennyiben a VWF:RCo-aktivitás a várt plazmaszintet nem éri el, vagy a vérzést a megfelelő dózis nem szűntette meg, megfelelő módon vizsgálni kell a von Willebrand faktor inhibitor jelenlétét. A magas inhibitorszinttel rendelkező betegeknél a von Willebrand faktorral történő kezelés valószínűleg nem lesz hatásos, ezért más terápiás eljárások alkalmazását kell megfontolni. Thromboticus események Thromboticus események előfordulásának veszélye, különösen olyan betegeknél áll fenn, akik ismert klinikai és laboratóriumi rizikó faktorokkal rendelkeznek. Ezért a betegeknél monitorozni kell a thrombosis kialakulásának korai jeleit. A vénás thromboembolia megelőzését a jelenleg érvényes ajánlások alapján kell elkezdeni. Mivel az Immunate viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz VIII-as faktort a vWF-hoz viszonyítva, a kezelést végző orvosnak figyelembe kell vennie, hogy a folyamatos kezelés a FVIII:C túlzott növekedését eredményezheti. Az Immunate-val kezelt betegek FVIII:C plazmaszintjét monitorozni kell a tartós, túlzottan magas FVIII:C plazmaszint kialakulásának elkerülése érdekében, mivel ilyenkor a thromboticus események előfordulásának veszélye fokozódhat. Az emberi vérből vagy vérplazmából előállított gyógyszerkészítmények alkalmazása során bekövetkező fertőzések elkerülése érdekében alkalmazott standard eljárások magukban foglalják a donorok kiválasztását, az egyedi vérminták és a plazmakeverékek szűrését a fertőzés specifikus markereire, valamint a gyártás során alkalmazott hatékony vírusinaktiváló/eltávolító lépéseket is. Mindezek ellenére, emberi vérből vagy plazmából előállított készítmények alkalmazása esetén nem zárható ki teljes mértékben a fertőző ágensek átvitele. Ez vonatkozik ismeretlen vagy újonnan megjelenő vírusokra és egyéb kórokozókra. Az alkalmazott módszerek hatékonynak bizonyultak bizonyos burokkal rendelkező vírusok ellen, mint pl. human immundeficiencia vírus (HIV), hepatitis B vírus (HBV) és hepatitis C vírus (HCV), valamint a burokkal nem rendelkező hepatitis A vírus (HAV) ellen. Ezek az eljárások korlátozott hatékonysággal rendelkezhetnek bizonyos burok nélküli vírusokkal szemben, mint pl. a parvovírus B19. A parvovírus B19 fertőzés leginkább a terhes nőkre (magzati fertőzés miatt), és azokra a betegekre veszélyes, akik immunhiányban vagy fokozott erythropoesisben (pl. haemolyticus anaemia) szenvednek. Humán plazmából előállított VIII-as faktorkoncentrátum rendszeres/ismételt alkalmazása esetén megfelelő védőoltás (hepatitis A és B) adása javasolt. Az Immunate vércsoport izoagglutinineket (anti-A és anti-B) tartalmaz. Az A, B vagy AB vércsoportú betegeknél haemolysis fordulhat elő a rövid időközökkel történő ismételt adagolást, vagy a nagyon nagy mennyiségek alkalmazását követően. Nátriumtartalom Ez a gyógyszer 9,8 mg nátriumot tartalmaz injekciós üvegenként, ami megfelel a WHO által ajánlott napi 2 g maximális nátriumbevitel 0,5%‑ának felnőtteknél. Gyermekek és serdülők 6 évesnél fiatalabb gyermekek esetében – mivel ebben a betegcsoportban a VIII-as faktorkészítmények korlátozott alkalmazása történt, és így csak korlátozott mennyiségű klinikai adat áll rendelkezésre – a készítmény csak óvatosan adható. A feltüntetett figyelmeztetések és óvintézkedések érvényesek mind a felnőtt, mind a gyermekgyógyászati betegekre.

Terhesség és szoptatás:

A VIII-as faktorral állatokon nem végeztek reprodukciós vizsgálatokat. Mivel a haemophilia A nőknél ritka, ezért nincs tapasztalat a terhesség és szoptatás ideje alatti alkalmazásra vonatkozóan. Ezért az Immunate a terhesség és szoptatás ideje alatt csak akkor alkalmazható, ha az egyértelműen indokolt. A parvovírus B19 fertőzéssel kapcsolatos információkat lásd a 4.4 pontban. Az Immunate termékenységre gyakorolt hatását még nem határozták meg.

Túladagolás:

Túladagolásról nem számoltak be. Thromboticus események fordulhatnak elő. Lásd a 4.4 pont. A, B vagy AB vércsoportú betegeknél haemolysis fordulhat elő. Lásd a 4.4 pont.

Farmakodinámia:

Farmakoterápiás csoport: vérzéscsillapítók: VIII-as koagulációs faktor és von Willebrand faktor kombinációban. ATC kód: B02BD06 Hatásmechanizmus A VIII-as faktor/von Willebrand faktor-komplex két molekulából (a VIII-as faktor és a von Willebrand faktor) áll, amelyeknek különböző élettani funkciója van. Amikor haemophiliás beteg infúzióban megkapja a készítményt, a VIII-as faktor kötődik a beteg véráramában lévő von Willebrand faktorhoz. Az aktivált VIII-as faktor az aktivált IX-es faktor kofaktoraként felgyorsítja a X-es faktor átalakulását aktivált X-es faktorrá. Az aktivált X-es faktor a prothrombint thrombinná alakítja. Ezután a thrombin a fibrinogént fibrinné alakítja, és végül kialakul a véralvadék. A haemophilia A a csökkent VIII:C faktorszint következtében kialakuló, nemhez kötött örökletes véralvadási zavar, ami kiterjedt ízületi-, izom- vagy belső szervi vérzéseket eredményez, amelyek spontán, vagy véletlen, illetve sebészi trauma hatására alakulnak ki. A szubsztitúciós kezelés emeli a VIII-as faktor plazmaszintjét, és így időlegesen korrigálja a faktorhiányt és a vérzéshajlamot. VIII-as faktort stabilizáló szerepén kívül a von Willebrand faktor (vWF) az érsérülés helyén a thrombocyta-adhézió mediátora, szerepet játszik a thrombocytaaggregációban.

Farmakokinetika:

Az Immunate összes farmakokinetikai paraméterét súlyos haemophilia A-ban (VIII-as faktorszint £ 1%) szenvedő betegeken vizsgálták, a plazmaszintek mérését egy központi laboratóriumban, kromogén FVIII assay-vel végezték. A farmakokinetikai paraméterek egy, az Immunate-val 18, korábban kezelt, 12 évnél idősebb betegen végzett, keresztezett elrendezésű vizsgálatból származnak, amelyeket az alábbi táblázat mutat. Az Immunate farmakokinetikai paramétereinek összefoglalása, 18, súlyos haemophilia A-ban szenvedő beteg esetén (dózis 50 NE/ttkg):
Paraméter
N Átlag Szórás (SD) Medián 90% CI
AUC0-µ ([NE×h]/ml) 18 12,2 3,1 12,4 11,1 – 13,2
Cmax (NE/ml) 18 1,0 0,3 0,9 0,8 - 1,0
Tmax (óra) 18 0,3 0,1 0,3 0,3 – 0,3
Terminális felezési idő (óra) 18 12,7 3,2 12,2 10,8 – 15,3
Clearance (ml/óra) 18 283 146 232 199 – 254
MRT (óra) 18 15,3 3,6 15,3 12,1 – 17,2
Vss (ml) 18 4166 2021 3613 2815 – 4034
Járulékos faktorszint ([NE/ml]/[NE/ttkg]) 18 0,020 0,006 0,019 0,016 – 0,020