Főoldal Hatóanyagok Készítmények Formulálás Kalkulátorok Dokumentumok Kereső
HATÓANYAGOK

Javallatok:

Haemophilia A-s (örökletes VIII-as faktorhiányos) betegek vérzésének kezelésére és profilaktikus alkalmazásra. A Nuwiq minden korcsoportban alkalmazható.

Ellenjavallatok:

A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.

Adagolás:

A kezelés csak haemophilia kezelésében jártas szakorvos felügyelete mellett végezhető. A kezelés monitorozása A kezelés ideje alatt a beadandó dózis és az infúzió ismétlési gyakoriságának megállapításához a VIII-as faktorszint megfelelő meghatározása javasolt. A VIII-as faktorra adott válasz, ezáltal a felezési idő és a faktorszint visszaállása is egyénenként eltérő lehet. A testtömegen alapuló dózis módosítására lehet szükség alacsony testsúlyú vagy túlsúlyos betegeknél. Különösen a nagyobb műtéti beavatkozások esetén elengedhetetlen a szubsztitúciós terápia véralvadási vizsgálat segítségével (plazma VIII-as faktor aktivitás) történő pontos monitorozása Ha in vitro tromboplasztinidő (aPPT)-alapú egyszakaszos véralvadási próbát alkalmaznak a beteg vérmintájában a VIII-as faktor aktivitásának meghatározására, a VIII-as faktor aktivitási eredményeit jelentősen befolyásolhatja a próbában használt aPPT-reagens típusa és a referencia standard. Jelentős eltérések létezhetnek aPTT-alapú egyszakaszos véralvadási próbával és az Európai Gyógyszerkönyvnek megfelelő kromogén próbával kapott eredmények között. Ez különösen akkor fontos, amikor módosul a laboratórium és/vagy a vizsgálatban alkalmazott reagensek. Adagolás A szubsztitúciós terápia adagja és időtartama a VIII-as faktor hiányának súlyosságától, a vérzés helyétől és fokától és a beteg klinikai állapotától függ. A beadásra kerülő VIII-as faktor egységek száma nemzetközi egységekben (NE) van megadva, ami a VIII-as faktort tartalmazó készítmények érvényben lévő WHO koncentrátum standardján alapul. A plazma VIII-as faktor aktivitását vagy százalékban (a normál emberi plazmához viszonyítva) vagy inkább nemzetközi egységben (a plazmában lévő VIII-as faktor Nemzetközi Standardjához viszonyítva) fejezik ki. A VIII-as faktor aktivitás 1 nemzetközi egység (NE) mennyisége azzal a VIII-as faktor mennyiséggel egyenértékű, amennyi 1 ml normál humán plazmában található. Szükség szerinti kezelés A szükséges VIII-as faktor dózis kiszámítása azon az empirikus megfigyelésen alapul, hogy testtömeg-kilogrammonként 1 nemzetközi egységnyi (NE) VIII-as faktor a plazma VIII-as faktor aktivitását a normál aktivitás kb. 2%-ával vagy 2 NE/dl-rel emeli. A szükséges adag az alábbi képlet segítségével határozható meg: Szükséges egységek = testtömeg (kg) × a kívánt VIII-as faktorszint-emelkedés (%) (NE/dl) × 0,5 (NE/kg/NE/dl) A várható VIII-as faktorszint emelkedés (a normál aktivitás %-a) = 2 × a beadott NE testtömeg (kg) A beadandó mennyiséget és az adagolás gyakoriságát mindig az egyéni klinikai hatásosság alapján kell meghatározni. Az alábbi, vérzéssel járó esetekben a VIII-as faktor aktivitás a szükséges időtartamban nem csökkenhet az adott (a normális szint %-ában vagy NE/dl-ben kifejezett) plazmaszintek alá. Az alábbi táblázat a vérzéssel járó esetekben, illetve műtét során alkalmazandó adagolás meghatározásához használható útmutatóként.
A vérzés foka/ A műtéti beavatkozás típusa A szükséges VIII-as faktorszint (%) (NE/dl) Az adagok alkalmazási gyakorisága (óra)/a kezelés időtartama (nap)
Vérzés
Kezdődő haemarthros, izom- vagy szájüregi vérzés 20–40 Az infúziót 12–24 óránként kell ismételni legalább 1 napig, amíg a fájdalom által jelzett vérzéses epizód meg nem szűnik, vagy a gyógyulás bekövetkezik.
A vérzés foka/ A műtéti beavatkozás típusa A szükséges VIII-as faktorszint (%) (NE/dl) Az adagok alkalmazási gyakorisága (óra)/a kezelés időtartama (nap)
Súlyosabb haemarthros, izomvérzés vagy haematoma 30–60 Az infúziót 12–24 óránként kell ismételni 3-4 napig vagy tovább, amíg a fájdalom és az akut mozgászavar megszűnik.
Életveszélyes vérzések 60–100 Az infúziót 8–24 óránként a veszély elmúltáig kell ismételni.
Műtét
Kisebb műtétek, beleértve a foghúzást is 30–60 Az infúziót 24 óránként kell ismételni legalább 1 napig, amíg a gyógyulás bekövetkezik
Nagy műtétek 80–100 (a pre- és a posztoperatív időszakban) Az infúziót 8–24 óránként kell ismételni az adekvát sebgyógyulásig; ezt követően a VIII-as faktor aktivitást még legalább 7 napig 30–60%-os szinten (NE/dl) kell tartani.
Profilaxis Súlyos haemophilia A esetén a vérzés hosszú távú profilaxisára a szokásos adag 20–40 NE VIII-as faktor/ttkg, 2-3 naponként adva. Az adagolási rend a beteg válaszának megfelelően módosítható. Egyes esetekben – különösen fiatalabb betegeknél – gyakoribb adagolásra vagy nagyobb dózisok adására lehet szükség. Gyermekek és serdülők Az adagolás felnőttek, gyermekek és serdülők esetében egyforma, de gyermekeknél és serdülőknél rövidebb adagolási intervallumok vagy nagyobb adagok lehetnek szükségesek. A jelenleg rendelkezésre álló adatok leírása a 4.8, 5.1 és 5.2 pontban található. Az alkalmazás módja A Nuwiq intravénásan alkalmazandó. Percenként 4 ml-nél nagyobb adagok alkalmazása nem javasolt. A gyógyszer alkalmazás előtti feloldására vonatkozó utasításokat lásd a 6.6 pontban.

Mellékhatások:

A biztonságossági profil összefoglalása Ritkán a VIII-as faktor készítményekkel szembeni túlérzékenységi vagy allergiás reakciókat (köztük angiooedemát, az infúzió beadási helyén jelentkező égő, csípő érzést, hidegrázást, bőrpírt, fejfájást, csalánkiütést, hypotoniát, levertséget, hányingert, bőrkiütést, nyugtalanságot, tachycardiát, mellkasi szorító érzést, bizsergést, urticariát – a generalizált urticariát is beleértve – hányást, sípoló légzést) figyeltek meg, amelyek egyes esetekben súlyos anaphylaxiáig (beleértve a sokkot is) progrediálhatnak. VIII-as faktorral – így például Nuwiq tel – kezelt, haemophilia A-ban szenvedő betegekben neutralizáló antitestek (inhibitorok) jelenhetnek meg. Ha ezen inhibitorok megjelennek, ez az állapot elégtelen klinikai válasz formájában nyilvánul meg. Ilyen esetekben ajánlott felvenni a kapcsolatot egy haemophiliás betegek kezelésére specializálódott központtal. A mellékhatások táblázatos felsorolása A Nuwiq klinikai vizsgálataiban a korábban már kezelt, súlyos haemophilia A-ban szenvedő gyermekkorú (2–11 éves, n = 58), serdülőkorú (12–17 éves, n = 3) és felnőtt (n = 129) betegek esetében 8 betegnél (4 felnőtt, 4 gyermek) összesen 12 mellékhatásról (felnőtteknél 8, gyermekeknél 4) számoltak be. Az alábbi 1. táblázat a MedDRA szervrendszerenkénti csoportosítást (szervrendszerek szerinti osztályozás és preferált kifejezés) tartalmazza. A gyakoriságok értékelése az alábbi besorolási kategóriák szerint történt: nagyon gyakori (≥ 1/10), gyakori (≥ 1/100 – < 1/10), nem gyakori (≥ 1/1000 – < 1/100), ritka (≥ 1/10 000 – < 1/1000), nagyon ritka (< 1/10 000), nem ismert (a gyakoriság a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg). Az egyes gyakorisági kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek megadásra. 1. táblázat: Mellékhatások előfordulási gyakorisága klinikai vizsgálatokban
MedDRA szerinti szervrendszer osztályozás Mellékhatások Gyakoriság
Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek Haemorrhagiás anaemia VIII-as faktorok gátlása Nem gyakori* Nem gyakori (PTP)#
Nagyon gyakori (PUP)#
Immunrendszeri betegségek és tünetek Túlérzékenység Gyakori*
Idegrendszeri betegségek és tünetek Paraesthesia Fejfájás Szédülés Nem gyakori* Nem gyakori* Nem gyakori*
A fül és az egyensúly-érzékelő szerv betegségei és tünetei Vertigo Nem gyakori*
Légzőrendszeri, mellkasi és mediastinalis betegségek és tünetek Légszomj Nem gyakori*
Emésztőrendszeri betegségek és tünetek Szájszárazság Nem gyakori*
A csont- és izomrendszer, valamint a kötőszövet betegségei és tünetei Hátfájás Nem gyakori*
Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók Láz Az injekció beadás helyén jelentkező gyulladás Az injekció beadás helyén fellépő fájdalom Rossz közérzet Gyakori* Nem gyakori* Nem gyakori* Nem gyakori*
Laboratóriumi és egyéb vizsgálatok eredményei Nem neutralizáló hatású antitest pozitivitás (PTP) Nem gyakori*
* Kiszámítása úgy történt, hogy a mellékhatást mutató betegek számát elosztották a vizsgálatban részt vevő teljes, 280 fős beteglétszámmal, akik között 190 korábban kezelt beteg, és 90 korábban nem kezelt beteg volt. # A gyakoriság az összes VIII-as faktor készítmény klinikai vizsgálatain alapul, amelyben részt vettek súlyos haemophilia A-ban szenvedő betegek is. PTP (previously-treated patients) = korábban már kezelt betegek; PUP (previously-untreated patient) = korábban még nem kezelt betegek A kiválasztott mellékhatások leírása VIII-as faktor elleni nem neutralizáló hatású antitestképződést egy felnőtt betegnél észleltek (lásd 1. táblázat). A mintát a központi laboratórium vizsgálta nyolc hígításban. Az eredmény mindössze 1 hígítási faktor esetében volt pozitív, és az antitest-titer nagyon alacsony volt. A módosított Bethesda vizsgálat alapján mért gátló aktivitás nem volt kimutatható. Ez nem befolyásolta a Nuwiq klinikai hatásosságát és in vivo visszanyerését e betegnél. Gyermekek és serdülők Gyermekeknél és serdülőknél a mellékhatások gyakorisága, típusa és súlyossága feltehetőleg azonos, mint a felnőtteknél. Feltételezett mellékhatások bejelentése A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

Interakciók:

A Nuwiq-kal interakciós vizsgálatokat nem végeztek.

Figyelmeztetések:

Nyomonkövethetőség A biológiai készítmények nyomonkövethetőségének javítása érdekében, az alkalmazott készítmény nevét és gyártási tételszámát egyértelműen kell feltüntetni. Túlérzékenység Más intravénás fehérjekészítményhez hasonlóan allergiás típusú túlérzékenységi reakciók léphetnek fel. A Nuwiq nyomokban az emberi gazdasejtben található VIII-as faktortól eltérő egyéb fehérjéket tartalmaz. A betegeket figyelmeztetni kell arra, hogy a túlérzékenység tüneteinek megjelenése esetén azonnal hagyják abba a gyógyszer alkalmazását, és forduljanak kezelőorvosukhoz. A betegeket tájékoztatni kell a túlérzékenységi reakciók korai tüneteiről, úgymint csalánkiütés, generalizált urticaria, mellkasi szorító érzés, sípoló légzés, hypotonia és anaphylaxia. Sokk esetén az ilyen esetben alkalmazandó standard orvosi kezelést kell végrehajtani. Inhibitorok A haemophilia A-ban szenvedő betegek kezelésének ismert szövődménye a VIII-as faktort semlegesítő antitestek (inhibitorok) kialakulása. Ezek az inhibitorok általában a VIII-as faktor véralvadást serkentő hatását gátló IgG immunoglobulinok, melyek mennyiségét – a módosított Assay alapján – az egy milliliter plazmában található Bethesda Egységben (BE/ml) fejezik ki. Az inhibitorok kialakulásának veszélye a betegség súlyosságával és a VIII-as faktor expozíciójával arányos. Ez a kockázat a VIII-as faktor kezelés első 50 napjában a legnagyobb, de a beteg egész élete során fennáll, azonban a kockázat ekkor már nem gyakori. Az inhibitorok ismétlődő megjelenését figyelték meg (alacsony titer) az egyik VIII-as faktorkészítményről a másikra való áttérés után azoknál a korábban már több mint 100 napig kezelt betegeknél, akiknek az anamnézisében inhibitor kialakulása szerepel. Ezért minden gyógyszerváltáskor az összes betegnél javasolt gondosan monitorozni az inhibitorok megjelenését. Az inhibitorok megjelenésének klinikai jelentősége az inhibitorok titerétől függ: az átmenetileg jelen lévő alacsony titerű inhibitorok, illetve a tartósan alacsony titerben jelen lévő inhibitorok kisebb eséllyel okoznak elégtelen klinikai hatást, mint a nagy titerű inhibitorok. Általánosságban, a VIII-as véralvadási faktor termékekkel kezelt összes betegnél megfelelő klinikai és laboratóriumi vizsgálatok alapján gondosan kell követni, hogy megjelennek-e inhibitorok. Ha a plazmában a várt VIII-as faktor aktivitási szintet nem sikerült elérni, vagy ha a vérzés nem kontrollálható a megfelelő dózissal, akkor vizsgálni kell a VIII-as faktor elleni inhibitorok jelenlétét. A magas inhibitorszintű betegeknél a VIII-as faktor kezelés hatástalan lehet, és egyéb terápiás lehetőségeket kell mérlegelni. Az ilyen betegek kezelését a haemophilia kezelésében jártas és a VIII-as faktor inhibitorokkal tapasztalatot szerzett szakorvosnak kell irányítania. Cardiovascularis események Azoknál a betegeknél, akiknél eleve fennállnak cardiovascularis rizikótényezők, a VIII-as faktorral végzett szubsztitúciós kezelés fokozhatja a cardiovascularis kockázatot. Kanüllel összefüggő szövődmények Ha centrális vénás kanül alkalmazására van szükség, figyelembe kell venni az ezzel kapcsolatos szövődmények, így a helyi fertőzések, bacteriaemia és a kanül helyén kialakuló thrombosis kockázatát. Gyermekek és serdülők Az ismertetett figyelmeztetések és óvintézkedések felnőttekre, gyermekekre és serdülőkre egyaránt vonatkoznak. Segédanyaggal kapcsolatos megfontolások (nátriumtartalom) Ez a gyógyszer 18,4 mg nátriumot tartalmaz injekciós üvegenként, ami megfelel a WHO által ajánlott maximális napi 2 g nátriumbevitel 0,92%-ának felnőtteknél.

Terhesség és szoptatás:

Reprodukciós állatkísérleteket nem végeztek a VIII-as faktorral. Mivel a haemophilia A ritkán fordul elő nőknél, ezért a VIII-as faktor terhesség, illetve szoptatás alatti alkalmazásával kapcsolatban nincs tapasztalat. Ezért a VIII-as faktort csak abban az esetben szabad alkalmazni terhesség és szoptatás alatt, ha az egyértelműen javallott. A termékenységgel kapcsolatban nem áll rendelkezésre adat.

Túladagolás:

Túladagolásos esetekről nem számoltak be.

Farmakodinámia:

Farmakoterápiás csoport: Vérzésellenes szerek, VIII-as véralvadási faktor, ATC-kód: B02BD02. A VIII-as faktor/von Willebrand faktor komplex két, különböző élettani funkcióval rendelkező molekulából (VIII-as faktor és von Willebrand faktor) áll. A haemophiliás betegnél alkalmazott VIII- as faktor a vérkeringésben lévő von Willebrand faktorhoz kötődik. Az aktivált VIII-as faktor az aktivált IX-es faktor kofaktoraként működik, ami gyorsítja a X-es faktor aktivált X-es faktorrá történő átalakulását. Az aktivált X-es faktor a prothrombint thrombinná alakítja át. Ezután a thrombin a fibrinogént alakítja fibrinné, és kialakul a véralvadék. A haemophilia A nemhez kötött örökletes véralvadási zavar, amely a VIII:C faktor csökkent szintje következtében alakul ki, és spontán módon vagy balesetek, illetve műtéti trauma hatására kialakuló profúz vérzésekhez vezet az ízületekben, izmokban vagy a belső szervekben. A szubsztitúciós kezelés növeli a VIII-as faktor plazmaszintjét, így lehetővé teszi a faktorhiány átmeneti korrekcióját és a vérzékenységi hajlam csökkenését. A Nuwiq immunogenitását 190, korábban már kezelt, súlyos haemophilia A-ban szenvedő (129 felnőtt és 61 gyermekkorú) beteg részvételével végzett klinikai vizsgálatokban értékelték. Egyik betegnél sem alakultak ki inhibitorok. Felnőttek és serdülők, 12-65 éves életkor Profilaxis Egy 32, súlyos haemophilia A-ban szenvedő beteg részvételével végzett klinikai vizsgálatban a profilaxisként alkalmazott Nuwiq medián fogyása 468,7 NE/ttkg/hónap volt. Vérzés kezelése Áttöréses vérzéses epizódok kezeléséhez szükséges medián dózis a profilaxisban részesülő betegeknél 33,0 NE/ttkg volt. Egy másik klinikai vizsgálatban 22 felnőtt beteg részesült szükség szerinti terápiában. Összesen 986 vérzéses epizódot kezeltek 30,9 NE/kg medián dózissal. Enyhe vérzések esetén általában valamivel alacsonyabb, súlyos vérzések esetén pedig háromszor magasabb medián adagokra volt szükség. Egyéni profilaxis Az egyéni PK-alapú profilaxist 66, PTP-s, súlyos haemophilia A-ban szenvedő beteg esetében mérték fel. Egy 1-3 hónapos standard profilaxis fázis után (kétnaponta vagy heti 3-szori adagolás) 44 (67%) beteg esetében a PK-mérés alapú adagolásra tértek át. 40 beteg fejezte be a 6 hónapos profilaxist az előírt adagolással, illetve kezelési renddel. Ezen betegek közül 34 (85%) heti legfeljebb kétszeri kezelésben részesült. 33 (82,5%) beteg esetében egyáltalán nem alakult ki vérzés, és 36-nál (90,0%) nem jelentkezett spontán vérzés. Az éves vérzési arány átlaga ± SD 1,2 ± 3,9 volt, míg az adagok átlaga ± SD 52,2 ± 12,2 NE/kg volt injekciónként, illetve 99,7 ± 25,6 NE/kg volt hetente. Megjegyzés: az éves vérzési arány (ABR) értéke nem hasonlítható össze a különböző faktorkoncentrátumok, illetve klinikai vizsgálatok között. Gyermekek és serdülők Az adatok 29, korábban már kezelt, 2–5 év közötti gyermektől, 31, 6–12 év közötti gyermektől és egy 14 éves serdülőtől származnak. A medián dózis profilaktikus infúziónként 37,8 NE/ttkg volt. Huszonegy betegnél a medián dózis 45 NE/ttkg fölött volt. A profilaxisként alkalmazott Nuwiq medián fogyása 521,9 NE/ttkg/hónap volt. Magasabb medián dózisra volt szükség a gyermekeknél fellépő vérzések kezelésére (43,9 NE/ttkg), mint a felnőttek esetében (33,0 NE/ttkg), valamint a súlyos vérzések kezeléséhez, mint az enyhe vérzéseknél (78,2 NE/ttkg vs. 41,7 NE/ttkg). Fiatalabb gyermekeknél általában magasabb medián dózisok szükségesek (6–12 év: 43,9 NE/ttkg; 2–5 év: 52,6 NE/ttkg). Az adatok ezen gyermekek esetén 49 hosszú távú utánkövetéséből származnak, akiket medián 30 hónapig (tartomány 9,5 és 52 hónap között) kezeltek tovább. Ezen időszakban a gyermekek 45%-ának nem volt spontán vérzése. Jelenleg zajlik egy súlyos haemophilia A-ban (< 1% FVIII:C) szenvedő, korábban nem kezelt betegek bevonásával végzett prospektív, nyílt elrendezésű klinikai vizsgálat. Az Európai Gyógyszerügynökség a gyermekek esetén minden korosztálynál eltekint a Nuwiq vizsgálati eredményeinek benyújtási kötelezettségétől a haemophilia A (veleszületett VIII-as faktor hiány) indikációban (lásd 4.2 pont, gyermekgyógyászati alkalmazásra vonatkozó információk).

Farmakokinetika:

Felnőttek 2. táblázat A Nuwiq farmakokinetikai paraméterei (Adag: 50 NE/ttkg) korábban már kezelt, súlyos haemophila A-ban szenvedő (18–65 éves) felnőtt betegek esetében (n = 20)
Farmakokinetikai paraméter Kromogén szubsztrát vizsgálat
Átlag ± SD Medián (tartomány)
AUC (h×NE/ml) 22,6 ± 8,0 22,3 (8,4 – 38,1)
T1/2 (h) 14,7 ± 10,4 12,5 (5,4 – 55,6)
IVR (%/NE/ttkg) 2,5 ± 0,4 2,5 (1,7 – 3,2)
CL (ml/h/kg) 3,0 ± 1,2 2,7 (1,5-6,4)
AUC = görbe alatti terület (FVIII:C), T1/2 = terminális felezési idő, IVR = in vivo visszanyerési többlet, CL = clearance, SD = standard deviáció 3. táblázat A Nuwiq farmakokinetikai paraméterei (Adag: 50 NE/ttkg) korábban már kezelt, súlyos haemophila A-ban szenvedő (6–12 éves) gyermekek esetében (n = 12)
Farmakokinetikai paraméter Kromogén szubsztrát vizsgálat
Átlag ± SD Medián (tartomány)
AUC (h×NE/ml) 13,2 ± 3,4 12,8 (7,8 – 19,1)
T1/2 (h) 10,0 ± 1,9 9,9 (7,6 – 14,1)
IVR (%/NE/ttkg) 1,9 ± 0,4 1,9 (1,2 – 2,6)
CL (ml/h/kg) 4,3 ± 1,2 4,2 (2,8 - 6,9)
AUC = görbe alatti terület (FVIII:C), T1/2 = terminális felezési idő, IVR = in vivo visszanyerési többlet, CL = clearance, SD = standard deviáció 4. táblázat A Nuwiq farmakokinetikai paraméterei (Adag: 50 NE/ttkg) korábban már kezelt, súlyos haemophila A-ban szenvedő (2–5 éves) gyermekek esetében (n= 13)
Farmakokinetikai paraméter Kromogén szubsztrát vizsgálat
Átlag ± SD Medián (tartomány)
AUC (h×NE/ml) 11,7 ± 5,3 10,5 (4,9 – 23,8)
T1/2 (h) 9,5 ± 3,3 8,2 (4,3 – 17,3)
IVR (%/NE/ttkg) 1,9 ± 0,3 1,8 (1,5 – 2,4)
CL (ml/h/kg) 5,4 ± 2,4 5,1 ( 2,3 – 10,9)
AUC = görbe alatti terület (FVIII:C), T1/2 = terminális felezési idő, IVR = in vivo visszanyerési többlet, CL = clearance, SD = standard deviáció Gyermekek és serdülők A szakirodalomnak megfelelően a visszanyerés és a felezési idő alacsonyabb, a clearance pedig magasabb volt fiatal gyermekeknél, mint a felnőtteknél, ami feltehetőleg részben annak köszönhető, hogy fiatalabb betegeknél magasabb a testtömegkilogrammonkénti plazmatérfogat. Testtömegre korrigált alcsoportok 5. táblázat A Nuwiq testtömegre korrigált farmakokinetikai paraméterei (Adag: 50 NE/ttkg) korábban már kezelt, súlyos haemophilia A-ban szenvedő (18–65 éves) felnőtt betegek esetében (n = 20)
Farmakokinetikai paraméter Összes (n= 20) Normál testtömeg (n= 14) Elhízást megelőző állapot (n= 4) Elhízott (n= 2)
Kromogén szubsztrát vizsgálat Átlag ± SD
AUC (h×NE/ml) 22,6 ± 8,0 20,4 ± 6,9 24,9 ± 8,9 33,5 ± 6,5
T1/2 (h) 14,7 ± 10,4 14,7 ± 12,1 13,4 ± 5,9 17,2 ± 4,8
IVR (%/NE/ttkg) 2,5 ± 0,4 2,4 ± 0,4 2,7 ± 0,4 2,8 ± 0,3
CL (ml/h/kg) 3,0 ± 1,2 3,2 ± 1,3 2,6 ± 1,0 1,8 ± 0,4
Kromogén szubsztrát vizsgálat Medián (tartomány)
AUC (h×NE/ml) 22,3 (8,4 – 38,1) 21,2 (8,4 – 32,6) 23,3 (17,4 – 35,5) 33,5 (28,9 – 38,1)
T1/2 (h) 12,5 (5,4 – 55,6) 12,3 (5,4 – 55,6) 11,2 (9,3 – 22,0) 17,2 (13,8 – 20,6)
IVR (%/NE/ttkg) 2,5 (1,7 – 3,2) 2,4 (1,7 – 3,1) 2,8 (2,3 – 3,2) 2,8 (2,6 – 3,0)
CL (ml/h/kg) 2,7 (1,5 – 6,4) 2,8 (1,7 – 6,4) 2,5 (1,6 – 3,7) 1,8 (1,5 – 2,0)
Normál testtömeg BMI 18,5–25 kg/m2, Elhízást megelőző állapot: BMI 25–30 kg/m2, Elhízás: BMI > 30 kg/m2, SD=standard deviáció