Főoldal Hatóanyagok Készítmények Formulálás Kalkulátorok Dokumentumok Kereső
HATÓANYAGOK

Javallatok:

A Trepulmix felnőtt betegek kezelésére javallott a fizikai terhelhetőség növelése céljából a WHO szerinti III-as vagy IV-es funkcionális osztályba sorolt alábbi betegségekben: - inoperábilis chronicus thromboemboliás pulmonalis hypertonia (CTEPH), illetve - műtéti kezelés utáni persistens vagy recurrens CTEPH-ban.

Ellenjavallatok:

· A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. · Pulmonalis venoocclusiv betegség. · Súlyos dekompenzált balszívfél-elégtelenség. · Súlyos májkárosodás (Child−Pugh C. osztály). · Aktív gastrointestinalis fekély, intracranialis vérzés, gastrointestinalis sérülés vagy egyéb gastrointestinalis vérzés. · Congenitalis vagy szerzett billentyűelváltozások klinikailag releváns myocardialis dysfunctióval, amely nem a pulmonalis hypertonia következménye. · Súlyos coronaria-betegség vagy instabil angina. · Myocardialis infarctus az utóbbi hat hónapban. · Súlyos arrhythmiák. · Cerebrovascularis események (pl. tranziens ischaemiás attak, stroke) az utóbbi három hónapban. · Egyéb prosztanoidok egyidejű alkalmazása.

Adagolás:

A Trepulmix-kezelést a pulmonalis hypertonia kezelésében jártas orvosnak kell elkezdenie és figyelemmel kísérnie. A kezelést szoros orvosi felügyelet alatt, intenzív ellátás biztosítására képes egészségügyi intézményben kell végezni. Adagolás A javasolt kezdő infúziósebesség 1,25 ng/ttkg/perc. Amennyiben a beteg nem tolerálja a kezdő dózist, az infúzió sebességét 0,625 ng/ttkg/perc értékre kell csökkenteni. Dózismódosítás Orvosi felügyelet mellett az infúzió sebességét a kezelés első négy hete során hetente legfeljebb 1,25 ng/ttkg/perc értékkel, ezt követően pedig hetente legfeljebb 2,5 ng/ttkg/perc értékkel kell növelni. Az adagot személyre szabottan és orvosi felügyelet alatt úgy kell beállítani, hogy egy olyan fenntartó adagot érjenek el, amelynél a tünetek javulnak és amelyet a beteg tolerál. Egy CTEPH-ben szenvedő betegekkel végzett klinikai vizsgálat utánkövetési fázisában az átlagos dózis 12 hónap elteltével 31 ng/ttkg/perc, 24 hónap elteltével 33 ng/ttkg/perc, 48 hónap elteltével pedig 39 ng/ttkg/perc volt. A klinikai vizsgálatban az ennek megfelelő maximális adag a fenti sorrendben 52 ng/ttkg/perc, 54 ng/ttkg/perc és 50 ng/ttkg/perc volt. A treprosztinil adagjának hirtelen megvonása vagy gyors, jelentős csökkentése a chronicus thromboemboliás pulmonalis hypertonia tüneteinek rosszabbodását (rebound) eredményezheti. Ezért a treprosztinil-kezelés leállításának kerülése, illetve véletlenül bekövetkező hirtelen dóziscsökkentés vagy kihagyás után az infúzió mielőbbi újraindítása javasolt. A treprosztinil-infúzió újraindításának optimális stratégiáját betegenként egyedileg, képzett egészségügyi szakembernek kell meghatároznia. A legtöbb esetben – legfeljebb 4 órás megszakítást követően – a treprosztinil-infúzió újraindítása történhet azonos dózis alkalmazásával; a 24 órát meg nem haladó megszakítás a legutóbbi adag akár 50%-os csökkentését is teheti szükségessé, amelyet a klinikailag hatásos dózisig történő titrálás követ. Ennél hosszabb ideig tartó megszakítás esetén a treprosztinil adagjának újratitrálására lehet szükség, még alacsonyabb infúziós sebességgel kezdve. A treprosztinil-kezelés újraindítását minden esetben orvosi felügyelet mellett kell végezni. Különleges betegcsoportok Májkárosodás A Trepulmix kezdő adagja ilyenkor kisebb, 0,625 ng/ttkg/perc, és óvatosan fokozatos dózisemelést kell végezni (lásd 5.2 pont). A dózisnövelés alkalmanként 0,625 ng/ttkg/perc értékre csökkenthető, és az adag növelésének mértékével kapcsolatos, végleges döntést a kezelést felügyelő orvosnak kell meghoznia. Megjegyzendő, hogy a „Súlyos májkárosodás (Child–Pugh C osztály)” szerepel a treprosztinil ellenjavallatai között, lásd 4.3 pont. Vesekárosodás Mivel vesekárosodásban szenvedő betegeknél nem végeztek klinikai vizsgálatokat, ilyen betegek esetében kezelési ajánlásokat nem fogalmaztak meg. Mivel a treprosztinil és metabolitjai főként a vizelettel választódnak ki, körültekintésre van szükség a vesekárosodásban szenvedő betegek kezelésekor annak érdekében, hogy megelőzzék a szisztémás expozíció lehetséges megnövekedésével kapcsolatos, káros következményeket. Idősek A treprosztinil időseknél történő alkalmazására vonatkozóan farmakokinetikai adatok nem állnak rendelkezésre. Az idős betegeknél előforduló vese- és/vagy májkárosodás nagyobb incidenciája miatt a kezelésük során óvatossággal kell eljárni. Elhízott betegek Az elhízott betegek (az ideális testtömeget legalább 30%-os mértékben meghaladó testtömegű betegek) kezelését az ideális testtömeg alapján kiszámított dózissal kell megkezdeni, majd növelni. További információért lásd az 5.2 pontot. Gyermekek és serdülők A gyógyszernek gyermekeknél és serdülőknél nincs releváns alkalmazása a CTEPH indikációjában. Az alkalmazás módja A Trepulmix szubkután alkalmazandó. Hígítás nélkül, folyamatos infúzióban kell beadni szubkután katéteren keresztül, ambuláns infúziós pumpa használatával. A kezelésért felelős egészségügyi szakembernek gondoskodnia kell arról, hogy a beteg teljes körű felvilágosításban részesüljön és alkalmas legyen a kiválasztott infúziós eszköz használatára. Minden beteget meg kell tanítani a treprosztinil infúziós tartály előkészítésére és az infúziós vezeték és csatlakozás légtelenítsére. A beteg rendelkezésére kell bocsátani a pumpa gyártójától származó írásos útmutatást vagy a felíró orvos személyre szabott útmutatását. Ebben be kell mutatni a gyógyszerbeadás szokásos (problémamentes) folyamatát, az elzáródások és egyéb pumpariasztások kezelésének módjára vonatkozó tanácsokat, valamint annak részleteit, hogy kihez lehet fordulni sürgős esetben. A gyógyszerbeadás megszakadásának elkerülése érdekében a betegnek hozzáférést kell biztosítani egy tartalék infúziós pumpához és szubkután infúziós szerelékhez a készülék véletlen meghibásodása esetére. A hígítatlan Trepulmix szubkután beadására használt ambuláns infúziós pumpának meg kell felelnie az alábbi követelményeknek: · kis méretű és könnyű, · képes 0,002 ml/órás vagy annál kisebb lépésekben módosítani az infúzió sebességét, · rendelkezik riasztással elzáródás, akkumulátorlemerülés, programozási hiba és motormeghibásodás esetére, · pontos a programozott gyógyszerleadási sebesség +/– 6%-os tartományán belül, · pozitív nyomással (folyamatos vagy pulzatilis) működik. A tartálynak polipropilénből vagy üvegből kell lennie. A beteget alaposan meg kell tanítani a pumpa használatára és programozására, valamint az infúziós szerelék csatlakoztatására és kezelésére.

Mellékhatások:

A biztonságossági profil összefoglalása A szubkután infúzióban alkalmazott treprosztinil beadásával kapcsolatos, helyi hatásokon felül, mint amilyen az infúzió beadási helyén jelentkező fájdalom és reakció, a treprosztinil mellékhatásai a prosztaciklinek farmakológiai tulajdonságaihoz kapcsolódnak. A mellékhatások táblázatos összefoglalása A mellékhatások a MedDRA rendszerben alkalmazott kifejezésekkel, a MedDRA szervrendszeri kategóriák szerint kerülnek bemutatásra. Az alábbi mellékhatások előfordulási gyakorisága a következő kategóriák szerint kerül besorolásra: nagyon gyakori (≥1/10); gyakori (≥1/100 – <1/10); nem gyakori (≥1/1000 – <1/100);ritka (≥ 1/10,000 – < 1/1,000), nagyon ritka ((<1/10 000).
Szervrendszeri kategória Mellékhatás Incidencia
Idegrendszeri betegségek és tünetek Fejfájás Nagyon gyakori
Szédülés Gyakori
Szembetegségek és szemészeti tünetek Palpebralis oedema Nem gyakori
Szívbetegségek és a szívvel kapcsolatos tünetek Vasodilatatio Nagyon gyakori
Hypotensio Gyakori
Emésztőrendszeri betegségek és tünetek Diarrhoea Nagyon gyakori
Nausea Nagyon gyakori
Dyspepsia Nem gyakori
Hányás Nem gyakori
A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei Kiütés Gyakori
Pruritus Nem gyakori
Exanthema Nem gyakori
A csont-izomrendszer és a kötőszövet betegségei és tünetei Állkapocsfájdalom Nagyon gyakori
Myalgia, arthalgia Gyakori
Végtagfájdalom Gyakori
Hátfájás Nem gyakori
Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók Az infúzió beadási helyén jelentkező fájdalom, reakció, vérzés vagy haematoma Nagyon gyakori
Oedema Gyakori
Kipirulás Gyakori
Étvágycsökkenés Nem gyakori
Fáradtságérzés Nem gyakori
Egyes kiválasztott mellékhatások leírása Vérzéses események A thrombocyta-aggregációra kifejtett hatása révén a treprosztinil növelheti a vérzés kockázatát, amit a Pulmonalis arteriás hypertonia (PAH) kapcsán végzett, kontrollos klinikai vizsgálatokban az epistaxis és a gastrointestinalis (GI) vérzések (köztük GI vérzés, rectalis vérzés, fogínyvérzés és melaena) megnövekedett incidenciája is mutat. A klinikai gyakorlatban megfigyelt események: A PAH-ban szenvedő betegekkel végzett klinikai vizsgálatokban jelentett mellékhatásokon felül az egyéb javallatokban a treprosztinil forgalomba helyezést követő alkalmazása során az alábbi eseményeket azonosították. Mivel ezeket önkéntes alapon, ismeretlen méretű populációból jelentették, az előfordulási gyakoriság nem becsülhető meg. A következő eseményeket jelentették: az infúzió beadási helyén jelentkező fertőzés, a szubkután infúzió helyén kialakult abscessus, thrombocytopenia és csontfájdalom. Ezenfelül ritkán generalizált, olykor macularis vagy papularis jellegű bőrkiütésről és cellulitisről számoltak be. Feltételezett mellékhatások bejelentése A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül. 4.9 Túladagolás A treprosztinil-túladagolás tünetei közé tartozik a kipirulás, fejfájás, hypotensio, nausea, hányás és diarrhoea. A túladagolás tüneteit észlelő betegeknek – a kezelőorvosukkal történt konzultációt követően – haladéktalanul csökkenteniük kell a treprosztinil-adagjukat a tünetek súlyosságától függően, amíg a túladagolás tünetei meg nem szűnnek. A kezelést körültekintéssel, orvosi felügyelet alatt kell újrakezdeni, és a beteget a nemkívánatos tünetek újbóli megjelenése tekintetében szoros megfigyelés alatt kell tartani. Nincs antidótuma.

Interakciók:

Egyidejű alkalmazás diuretikumokkal, antihypertensiv szerekkel és egyéb vasodilatátorokkal A treprosztinil egyidejű alkalmazása diuretikumokkal, antihypertensiv szerekkel és egyéb vasodilatátorokkal növeli a szisztémás hypotensio kockázatát. Egyidejű alkalmazás thrombocytaaggregáció-gátlókkal, beleértve az NSAID gyógyszereket, és antikoaguláns szerekkel A treprosztinil gátolhatja a thrombocyták funkcióját. Növelheti a vérzés kockázatát a treprosztinil egyidejű alkalmazása thrombocytaaggregáció-gátlókkal – beleértve az NSAID-okat –, nitrogén-oxid donorokkal, illetve antikoaguláns szerekkel. Az antikoagulánsokat szedő betegeket szorosan figyelemmel kell kísérni. Az egyéb thrombocytaaggregáció-gátlók egyidejű alkalmazását kerülni kell olyan betegeknél, akiket antikoaguláns szerekkel kezelnek. Egyidejű alkalmazás a citokróm P450 (CYP2C8) enzim induktoraival/inhibitoraival Gemfibrozil és más CYP2C8-inhibitorok Az orális treprosztinil-diolaminnal végzett, humán farmakokinetikai vizsgálatok arra utaltak, hogy a citokróm P450 (CYP2C8) enzimet gátló gemfibrozil egyidejű alkalmazása megduplázza a treprosztinil expozícióját (Cmax és AUC is). Amennyiben egy CYP2C8-inhibitorral (például gemfibrozil, trimetoprim és deferazirox) egészítik ki a beteg kezelését, illetve elhagyják azt, mérlegelni kell a treprosztinil dózisának módosítását. Rifampicin és más CYP2C8-induktorok Az orális treprosztinil-diolaminnal végzett, humán farmakokinetikai vizsgálatok arra utaltak, hogy a CYP2C8 enzim induktor rifampicin egyidejű alkalmazása (körülbelül 20%-kal) csökkenti a treprosztinil expozícióját. Amennyiben rifampicinnel egészítik ki a beteg kezelését, illetve elhagyják azt, mérlegelni kell a treprosztinil dózisának módosítását. Más CYP2C8-induktorok (például fenitoin, karbamazepin, fenobarbitál és közönséges orbáncfű) is csökkenthetik a treprosztinil expozícióját. Amennyiben egy CYP2C8-inhibitorral egészítik ki a beteg kezelését, illetve elhagyják azt, mérlegelni kell a treprosztinil dózisának módosítását. Egyidejű alkalmazás boszentánnal Humán farmakokinetikai vizsgálatokban, amelyekben egyidejűleg alkalmaztak boszentánt (250 mg/nap) és treprosztinil-diolamint (2 mg/nap orális adag), a treprosztinil és a boszentán között farmakokinetikai gyógyszerkölcsönhatást nem figyeltek meg. Egyidejű alkalmazás szildenafillel Humán farmakokinetikai vizsgálatokban, amelyekben egyidejűleg alkalmaztak szildenafilt (60 mg/nap) és treprosztinil-diolamint (2 mg/nap orális adag), a treprosztinil és a szildenafil között farmakokinetikai gyógyszerkölcsönhatást nem figyeltek meg.

Figyelmeztetések:

Általános kezelés A treprosztinil-kezelés megkezdésére vonatkozó döntésnél figyelembe kell venni, hogy a folyamatos infúziót nagy valószínűséggel hosszú ideig kell folytatni. Ezért gondosan mérlegelni kell, hogy a beteg képes-e elfogadni egy állandó katétert és infúziós eszközt, illetve képes-e azokat felelősen használni. A kezelésért felelős klinikai csapatnak gondoskodnia kell arról, hogy a beteg teljes körű felvilágosításban részesüljön és alkalmas legyen a kiválasztott infúziós eszköz használatára (lásd 4.2 pont). A treprosztinil erős pulmonalis és szisztémás vasodilatator. Alacsony vérnyomású betegeknél a treprosztinil-kezelés növelheti a szisztémás hypotensio kockázatát. Nem javasolt a kezelés olyan betegeknél, akiknél a szisztolés vérnyomás 85 Hgmm alatt van. Dózismódosítás esetén javasolt a szisztémás vérnyomás és a szívfrekvencia monitorozása, és a beteget utasításokkal kell ellátni azzal kapcsolatosan, hogy le kell állítani az infúziót, ha hypotensio tünetei jelentkeznek, illetve a szisztolés vérnyomás 85 Hgmm vagy annál alacsonyabb lesz. Amennyiben egy betegnél pulmonalis oedema alakul ki a treprosztinil alkalmazása alatt, mérlegelni kell az egyidejű pulmonalis venoocclusiv betegség lehetőségét. A kezelést le kell állítani, mivel a pulmonalis venoocclusiv betegség a treprosztinil-kezelés egyik ellenjavallata (lásd 4.3 pont). Körültekintően kell eljárni olyan helyzetekben, ahol a thrombocyta-aggregáció gátlása révén a treprosztinil növelheti a vérzés kockázatát (lásd 4.5 és 4.8 pont). A kezelés abbahagyása A treprosztinil adagjának hirtelen megvonása vagy gyors, jelentős mértékű csökkentése a pulmonalis hypertonia rosszabbodását (rebound) eredményezheti (lásd 4.2 pont). Különleges betegcsoportok A máj- és vesekárosodásban szenvedő betegeknél az adag meghatározását körültekintően kell végezni (lásd 4.2 pont). Mivel a treprosztinil és metabolitjai főként a vizelettel választódnak ki, körültekintésre van szükség a vesekárosodásban szenvedő betegek kezelésekor a szisztémás expozíció lehetséges megnövekedésével kapcsolatos, káros következmények megelőzése érdekében (lásd 4.2 pont). Nátriumtartalom Trepulmix 1 mg/ml oldatos infúzió Az 1 mg/ml-es hatáserősségű gyógyszer 10 ml-es injekciós üvegenként 36,8 mg nátriumot tartalmaz, ami a WHO által a felnőttek számára javasolt 2 g maximális napi nátriumbevitelének 1,8%-a. Trepulmix 2,5 mg/ml oldatos infúzió A 2,5 mg/ml-es hatáserősségű gyógyszer 10 ml-es injekciós üvegenként 37,3 mg nátriumot tartalmaz, ami a WHO által a felnőttek számára javasolt 2 g maximális napi nátriumbevitelének 1,9%-a. Trepulmix 5 mg/ml oldatos infúzió Az 5 mg/ml-es hatáserősségű gyógyszer 10 ml-es injekciós üvegenként 39,1 mg nátriumot tartalmaz, ami a WHO által a felnőttek számára javasolt 2 g maximális napi nátriumbevitelének 2,0%-a. Trepulmix 10 mg/ml oldatos infúzió A 10 mg/ml-es hatáserősségű gyógyszer 10 ml-es injekciós üvegenként 37,4 mg nátriumot tartalmaz, ami a WHO által a felnőttek számára javasolt 2 g maximális napi nátriumbevitelének 1,9%-a. Ezt figyelembe kell venni a nátriumszegény étrendet tartó betegeknél. Egyidejű gyógyszeres kezelés Citokróm P450 (CYP2C8) enzim inhibitorainak (például gemfibrozil) egyidejű alkalmazása a treprosztinil fokozott expozícióját eredményezheti (Cmax és AUC is). Fokozott expozíció esetén valószínű, hogy a treprosztinil alkalmazásával kapcsolatos, nemkívánatos események előfordulási gyakorisága növekedik. Ezért mérlegelni kell a dózis csökkentését (lásd 4.5 pont). A CYP2C8 enzim induktorainak (például rifampicin) egyidejű alkalmazása a treprosztinil csökkent expozícióját eredményezheti. Csökkent expozíció esetén feltehetően a klinikai hatásosság is csökken. Ezért mérlegelni kell a treprosztinil-dózis növelését (lásd 4.5 pont).

Terhesség és szoptatás:

Terhesség A treprosztinil terhes nőknél történő alkalmazása tekintetében nem vagy csak korlátozott mértékben áll rendelkezésre információ. Az állatkísérletek során nyert eredmények nem elégségesek a terhességre kifejtett hatások tekintetében (lásd 5.3 pont). A treprosztinil csak akkor alkalmazható terhesség alatt, ha az anyánál a lehetséges terápiás előnyök indokolttá teszik a potenciális magzati kockázat vállalását. Fogamzóképes nők A treprosztinil-kezelés alatt fogamzásgátlás alkalmazása javasolt. Szoptatás Nem ismert, hogy a treprosztinil kiválasztódik-e a humán anyatejbe. A treprosztinillel kezelt szoptató nők számára javasolni kell a szoptatás abbahagyását.

Túladagolás:

A Trepulmix 1 mg/ml, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml és 10 mg/ml koncentrációkban kerül forgalomba. Szubkután infúzióként a Trepulmix-et további hígítás nélkül, a beteg dózisa (ng/ttkg/perc), testtömege (kg) és az alkalmazott Trepulmix hatáserőssége (mg/ml injekciós üveg) alapján kiszámított szubkután infúziós sebességgel (ml/óra) kell beadni. Használat közben egy tartály (fecskendő) hígítatlan Trepulmix-et 37 °C-on legfeljebb 72 órán keresztül lehet alkalmazni. A szubkután infúziós sebességet az alábbi képlet alapján kell kiszámítani: Szubkután Dózis (ng/ttkg/min) × testtömeg × 0,00006* infúziós sebesség (ml/óra) = (kg) Trepulmix injekciós üveg hatáserőssége (mg/ml) *Konverziós faktor 0,00006 = 60 min/h × 0,000001 mg/ng Az összetett képletből adódó számítási hibák elkerülése érdekében, kérjük, tekintse meg az alábbi dózisszámítási táblázatokat. Minden egyes hatáserősséghez külön dózisszámítási táblázat található. Példa a szubkután infúzió kiszámítására: 1.példa: Egy 60 kg-os testtömegű betegnél, 1,25 ng/ttkg/perc javasolt kezdő dózis és az 1 mg/ml hatáserősségű Trepulmix alkalmazása esetén az infúziós sebesség kiszámítása az alábbiak szerint történik: Szubkután infúziós sebesség (ml/óra) 1,25 ng/ttkg/perc × 60 kg × 0,00006 = 1 mg/ml = 0,005 ml/óra 2.példa: Egy 65 kg-os testtömegű betegnél, 40 ng/ttkg/perc dózis és az 5 mg/ml hatáserősségű Trepulmix alkalmazása esetén az infúziós sebesség kiszámítása az alábbiak szerint történik: Szubkután infúziós sebesség (ml/óra) 40 ng/ttkg/perc × 65 kg × 0,00006 = 5 mg/ml = 0,031 ml/óra Az 1-1. táblázat az 1 mg/ml-es Trepulmix szubkután infúziós sebességek kiszámításához nyújt útmutatást különböző testtömegű betegek számára, 42,5 ng/ttkg/perc megfelelő dózisig.
Szubkután pumpa infúziós sebessége (ml/óra) 1 mg/ml hatáserősségű Trepulmix esetén
Beteg testtömege (kg)
Dózis (ng/ttkg/perc ) 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
1,25 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,008
2.5 0,004 0,005 0,005 0,006 0,007 0,008 0,008 0,009 0,010 0,011 0,011 0,012 0,013 0,014 0,014 0,015
3,75 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,011 0,012 0,014 0,015 0,016 0,017 0,018 0,019 0,020 0,021 0,023
5 0,008 0,009 0,011 0,012 0,014 0,015 0,017 0,018 0,020 0,021 0,023 0,024 0,026 0,027 0,029 0,030
6,25 0,009 0,011 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,024 0,026 0,028 0,030 0,032 0,034 0,036 0,038
7.5 0,011 0,014 0,016 0,018 0,020 0,023 0,025 0,027 0,029 0,032 0,034 0,036 0,038 0,041 0,043 0,045
8,75 0,013 0,016 0,018 0,021 0,024 0,026 0,029 0,032 0,034 0,037 0,039 0,042 0,045 0,047 0,050 0,053
10 0,015 0,018 0,021 0,024 0,027 0,030 0,033 0,036 0,039 0,042 0,045 0,048 0,051 0,054 0,057 0,060
11,25 0,017 0,020 0,024 0,027 0,030 0,034 0,037 0,041 0,044 0,047 0,051 0,054 0,057 0,061 0,064 0,068
12.5 0,019 0,023 0,026 0,030 0,034 0,038 0,041 0,045 0,049 0,053 0,056 0,060 0,064 0,068 0,071 0,075
13,75 0,021 0,025 0,029 0,033 0,037 0,041 0,045 0,050 0,054 0,058 0,062 0,066 0,070 0,074 0,078 0,083
15 0,023 0,027 0,032 0,036 0,041 0,045 0,050 0,054 0,059 0,063 0,068 0,072 0,077 0,081 0,086 0,090
16,25 0,024 0,029 0,034 0,039 0,044 0,049 0,054 0,059 0,063 0,068 0,073 0,078 0,083 0,088 0,093 0,098
17,5 0,026 0,032 0,037 0,042 0,047 0,053 0,058 0,063 0,068 0,074 0,079 0,084 0,089 0,095 0,100 0,105
1-1. táblázat:
18,75 0,028 0,034 0,039 0,045 0,051 0,056 0,062 0,068 0,073 0,079 0,084 0,090 0,096 0,101 0,107 0,113
20 0,030 0,036 0,042 0,048 0,054 0,060 0,066 0,072 0,078 0,084 0,090 0,096 0,102 0,108 0,114 0,120
21,25 0,032 0,038 0,045 0,051 0,057 0,064 0,070 0,077 0,083 0,089 0,096 0,102 0,108 0,115 0,121 0,128
22,5 0,034 0,041 0,047 0,054 0,061 0,068 0,074 0,081 0,088 0,095 0,101 0,108 0,115 0,122 0,128 0,135
23,75 0,036 0,043 0,050 0,057 0,064 0,071 0,078 0,086 0,093 0,100 0,107 0,114 0,121 0,128 0,135 0,143
25 0,038 0,045 0,053 0,060 0,068 0,075 0,083 0,090 0,098 0,105 0,113 0,120 0,128 0,135 0,143 0,150
27,5 0,041 0,050 0,058 0,066 0,074 0,083 0,091 0,099 0,107 0,116 0,124 0,132 0,140 0,149 0,157 0,165
30 0,045 0,054 0,063 0,072 0,081 0,090 0,099 0,108 0,117 0,126 0,135 0,144 0,153 0,162 0,171 0,180
32,5 0,049 0,059 0,068 0,078 0,088 0,098 0,107 0,117 0,127 0,137 0,146 0,156 0,166 0,176 0,185 0,195
35 0,053 0,063 0,074 0,084 0,095 0,105 0,116 0,126 0,137 0,147 0,158 0,168 0,179 0,189 0,200 0,210
37,5 0,056 0,068 0,079 0,090 0,101 0,113 0,124 0,135 0,147 0,158 0,169 0,180 0,191 0,203 0,214 0,225
40 0,060 0,072 0,084 0,096 0,108 0,120 0,132 0,144 0,156 0,168 0,180 0,192 0,204 0,216 0,228 0,240
42,5 0,064 0,077 0,089 0,102 0,115 0,128 0,140 0,153 0,166 0,179 0,191 0,204 0,217 0,230 0,242 0,255
A szürkére színezett mezők jelzik azt a legmagasabb infúziós sebességet, amely 3 ml-es fecskendő három naponkénti cseréjével elérhető. Az 1-2. táblázat az 2,5 mg/ml-es Trepulmix szubkután infúziós sebességek kiszámításához nyújt útmutatást különböző testtömegű betegek számára, 42,5 ng/ttkg/perc megfelelő dózisig. 1-2. táblázat:
0,033
0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,032 0,034 0,036
0,025 0,027 0,029 0,031 0,033 0,035 0,037 0,039
0,027 0,029 0,032 0,034 0,036 0,038 0,040 0,042
0,029 0,032 0,034 0,036 0,038 0,041 0,043 0,045
0,031 0,034 0,036 0,038 0,041 0,043 0,046 0,048
0,033 0,036 0,038 0,041 0,043 0,046 0,048 0,051
Beteg testtömege (kg)
Dózis (ng/ ttkg/perc) 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
5 0,003 0,004 0,004 0,005 0,005 0,006 0,007 0,007 0,008 0,008 0,009 0,010 0,010 0,011 0,011 0,012
6,25 0,004 0,005 0,005 0,006 0,007 0,008 0,008 0,009 0,010 0,011 0,011 0,012 0,013 0,014 0,014 0,015
7.5 0,005 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,011 0,012 0,013 0,014 0,014 0,015 0,016 0,017 0,018
8,75 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,011 0,012 0,013 0,014 0,015 0,016 0,017 0,018 0,019 0,020 0,021
10 0,006 0,007 0,008 0,010 0,011 0,012 0,013 0,014 0,016 0,017 0,018 0,019 0,020 0,022 0,023 0,024
11,25 0,007 0,008 0,009 0,011 0,012 0,014 0,015 0,016 0,018 0,019 0,020 0,022 0,023 0,024 0,026 0,027
12.5 0,008 0,009 0,011 0,012 0,014 0,015 0,017 0,018 0,020 0,021 0,023 0,024 0,026 0,027 0,029 0,030
13,75 0,008 0,010 0,012 0,013 0,015 0,017 0,018 0,020 0,021 0,023 0,025 0,026 0,028 0,030 0,031
15 0,009 0,011 0,013 0,014 0,016 0,018 0,020 0,022
16,25 0,010 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,021 0,023
17,5 0,011 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,025
18,75 0,011 0,014 0,016 0,018 0,020 0,023 0,025 0,027
20 0,012 0,014 0,017 0,019 0,022 0,024 0,026 0,029
21,25 0,013 0,015 0,018 0,020 0,023 0,026 0,028 0,031
22,5 0,014 0,016 0,019 0,022 0,024 0,027 0,030 0,032 0,035 0,038 0,041 0,043 0,046 0,049 0,051 0,054
23,75 0,014 0,017 0,020 0,023 0,026 0,029 0,031 0,034 0,037 0,040 0,043 0,046 0,048 0,051 0,054 0,057
25 0,015 0,018 0,021 0,024 0,027 0,030 0,033 0,036 0,039 0,042 0,045 0,048 0,051 0,054 0,057 0,060
27,5 0,017 0,020 0,023 0,026 0,030 0,033 0,036 0,040 0,043 0,046 0,050 0,053 0,056 0,059 0,063 0,066
30 0,018 0,022 0,025 0,029 0,032 0,036 0,040 0,043 0,047 0,050 0,054 0,058 0,061 0,065 0,068 0,072
32,5 0,020 0,023 0,027 0,031 0,035 0,039 0,043 0,047 0,051 0,055 0,059 0,062 0,066 0,070 0,074 0,078
35 0,021 0,025 0,029 0,034 0,038 0,042 0,046 0,050 0,055 0,059 0,063 0,067 0,071 0,076 0,080 0,084
37,5 0,023 0,027 0,032 0,036 0,041 0,045 0,050 0,054 0,059 0,063 0,068 0,072 0,077 0,081 0,086 0,090
40 0,024 0,029 0,034 0,038 0,043 0,048 0,053 0,058 0,062 0,067 0,072 0,077 0,082 0,086 0,091 0,096
42,5 0,026 0,031 0,036 0,041 0,046 0,051 0,056 0,061 0,066 0,071 0,077 0,082 0,087 0,092 0,097 0,102
A szürkére színezett mezők jelzik azt a legmagasabb infúziós sebességet, amely 3 ml-es fecskendő három naponkénti cseréjével elérhető. Az 1-3. táblázat az 5 mg/ml-es Trepulmix szubkután infúziós sebességek kiszámításához nyújt útmutatást különböző testtömegű betegek számára, 80 ng/ttkg/perc megfelelő dózisig. 1-3. táblázat:
Dózis (ng ttkg/perc) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
10 0,004 0,005 0,005 0,006 0,007 0,007 0,008 0,008 0,009 0,010 0,010 0,011 0,011 0,012
12.5 0,005 0,006 0,007 0,008 0,008 0,009 0,010 0,011 0,011 0,012 0,013 0,014 0,014 0,015
15 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,011 0,012 0,013 0,014 0,014 0,015 0,016 0,017 0,018
17,5 0,007 0,008 0,009 0,011 0,012 0,013 0,014 0,015 0,016 0,017 0,018 0,019 0,020 0,021
20 0,008 0,010 0,011 0,012 0,013 0,014 0,016 0,017 0,018 0,019 0,020 0,022 0,023 0,024
22,5 0,009 0,011 0,012 0,014 0,015 0,016 0,018 0,019 0,020 0,022 0,023 0,024 0,026 0,027
25 0,011 0,012 0,014 0,015 0,017 0,018 0,020 0,021 0,023 0,024 0,026 0,027 0,029 0,030
27,5 0,012 0,013 0,015 0,017 0,018 0,020 0,021 0,023 0,025 0,026 0,028 0,030 0,031 0,033
30 0,013 0,014 0,016 0,018 0,020 0,022 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,032 0,034 0,036
32,5 0,014 0,016 0,018 0,020 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,033 0,035 0,037 0,039
35 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,032 0,034 0,036 0,038 0,040 0,042
Szubkután pumpa infúziós sebessége (ml/óra) 5 mg/ml hatáserősségű Trepulmix esetén Beteg testtömege (kg)
37,5 40 42,5 45 47,5 50 55 60 65 70 75 80 0,016 0,017 0,018 0,019 0,020 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,032 0,018 0,019 0,020 0,022 0,023 0,024 0,026 0,029 0,031 0,034 0,036 0,020 0,022 0,023 0,024 0,026 0,035 0,038 0,041 0,023 0,024 0,026 0,027 0,029 0,039 0,042 0,045 0,025 0,026 0,028 0,030 0,031 0,043 0,046 0,050 0,027 0,029 0,031 0,032 0,047 0,050 0,054 0,029 0,035 0,037 0,039 0,043 0,047 0,051 0,055 0,059 0,032 0,038 0,040 0,042 0,046 0,050 0,055 0,059 0,063 0,041 0,043 0,045 0,050 0,054 0,059 0,063 0,068 0,036 0,038 0,041 0,043 0,046 0,048 0,053 0,058 0,062 0,067 0,072 0,038 0,041 0,043 0,046 0,048 0,051 0,056 0,061 0,066 0,071 0,077 0,041 0,043 0,046 0,049 0,051 0,054 0,059 0,065 0,070 0,076 0,081 0,043 0,046 0,048 0,051 0,054 0,057 0,063 0,068 0,074 0,080 0,086 0,045 0,048 0,051 0,054 0,057 0,060 0,066 0,072 0,078 0,084 0,090
0,034 0,038 0,043 0,048 0,053 0,058 0,062 0,067 0,072 0,077 0,082 0,086 0,091 0,096
0,034
0,031 0,034 0,036
0,033 0,036 0,038
0,034
0,027 0,030 0,033 0,036
0,030 0,033 0,036 0,040
0,032 0,036 0,040 0,043
A szürkére színezett mezők jelzik azt a legmagasabb infúziós sebességet, amely 3 ml-es fecskendő három naponkénti cseréjével elérhető. Az 1-4. táblázat az 10 mg/ml-es Trepulmix szubkután infúziós sebességek kiszámításához nyújt útmutatást különböző testtömegű betegek számára, 155 ng/ttkg/perc megfelelő dózisig. 1-4. táblázat:
Dózis (ng/ ttkg/perc) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
50 0,011 0,012 0,014 0,015 0,017 0,018 0,020 0,021 0,023 0,024 0,026 0,027 0,029 0,030
55 0,012 0,013 0,015 0,017 0,018 0,020 0,021 0,023 0,025 0,026 0,028 0,030 0,031 0,033
60 0,013 0,014 0,016 0,018 0,020 0,022 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,032 0,034 0,036
65 0,014 0,016 0,018 0,020 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,033 0,035 0,037 0,039
70 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,032 0,034 0,036 0,038 0,040 0,042
75 0,016 0,018 0,020 0,023 0,025 0,027 0,029 0,032 0,034 0,036 0,038 0,041 0,043 0,045
80 0,017 0,019 0,022 0,024 0,026 0,029 0,031 0,034 0,036 0,038 0,041 0,043 0,046 0,048
85 0,018 0,020 0,023 0,026 0,028 0,031 0,033 0,036 0,038 0,041 0,043 0,046 0,048 0,051
90 0,019 0,022 0,024 0,027 0,030 0,032 0,035 0,038 0,041 0,043 0,046 0,049 0,051 0,054
95 0,020 0,023 0,026 0,029 0,031 0,037 0,040 0,043 0,046 0,048 0,051 0,054 0,057
100 0,021 0,024 0,027 0,030 0,036 0,039 0,042 0,045 0,048 0,051 0,054 0,057 0,060
105 0,022 0,025 0,028 0,032 0,035 0,038 0,041 0,044 0,047 0,050 0,054 0,057 0,060 0,063
110 0,023 0,026 0,030 0,033 0,036 0,040 0,043 0,046 0,050 0,053 0,056 0,059 0,063 0,066
115 0,024 0,028 0,031 0,035 0,038 0,041 0,045 0,048 0,052 0,055 0,059 0,062 0,066 0,069
120 0,025 0,029 0,032 0,036 0,040 0,043 0,047 0,050 0,054 0,058 0,061 0,065 0,068 0,072
125 0,026 0,030 0,034 0,038 0,041 0,045 0,049 0,053 0,056 0,060 0,064 0,068 0,071 0,075
130 0,027 0,031 0,035 0,039 0,043 0,047 0,051 0,055 0,059 0,062 0,066 0,070 0,074 0,078
135 0,028 0,032 0,036 0,041 0,045 0,049 0,053 0,057 0,061 0,065 0,069 0,073 0,077 0,081
140 0,029 0,034 0,038 0,042 0,046 0,050 0,055 0,059 0,063 0,067 0,071 0,076 0,080 0,084
145 0,030 0,035 0,039 0,044 0,048 0,052 0,057 0,061 0,065 0,070 0,074 0,078 0,083 0,087
150 0,032 0,036 0,041 0,045 0,050 0,054 0,059 0,063 0,068 0,072 0,077 0,081 0,086 0,090
155 0,033 0,037 0,042 0,047 0,051 0,056 0,060 0,065 0,070 0,074 0,079 0,084 0,088 0,093
Szubkután pumpa infúziós sebessége (ml/óra) 10 mg/ml hatáserősségű Trepulmix esetén Beteg testtömege (kg)
0,034
0,033
A szürkére színezett mezők jelzik azt a legmagasabb infúziós sebességet, amely egy 3 ml-es fecskendő három naponkénti cseréjével elérhető.

Farmakodinámia:

Farmakoterápiás csoport: Antithrombotikus gyógyszerek, Thrombocyta-aggregatio gátlók, kivéve heparin. ATC kód: B01AC21 Hatásmechanizmus A treprosztinil egy prosztaciklinanalóg. Direkt vasodilatatiós hatást fejt ki a pulmonalis és szisztémás arteriás keringésre, valamint gátolja a thrombocyta-aggregációt. Klinikai hatásosság és biztonságosság Egy randomizált, multicentrikus, kontrollos klinikai vizsgálatban összesen 105 felnőtt (18–88 évesek, átlagos életkor 64 év), férfi (53,3%) és nő (46,7%) beteget kezeltek, akik inoperábilis CTEPH-ban, illetve pulmonalis endarterectomiát követő, persistens vagy recurrens CTEPH-ban szenvedtek. A CTEPH-nak súlyosnak kellett lennie, amelyet az sürgetés nélkül végzett 6 perces járásteszt (6MWT) során 150 m és 400 m közötti teljesítményben, valamint az Egészségügyi Világszervezet / New York Heart Association (WHO/NYHA) III-as vagy IV-es funkcionális osztályba tartozóként határoztak meg. A betegeket két treprosztinil-kezelési csoportba sorolták be (53 nagy dózisú és 52 kis dózisú kezelést kapó beteg, akiket szubkután infúzióval kezeltek összesen 24 héten keresztül) az alábbiak szerint. A nagy dózisú csoportban a betegek infúziós pumpában olyan szubkután adagot kaptak, amelyet körülbelül 1 ng/ttkg/perc értékről körülbelül 30 ng/ttkg/perc célértékig növeltek az első 12 hétben, amelyet 12 hétig stabil perfusio követett; a kis dózisú csoportban pedig a célérték körülbelül 3 ng/ttkg/perc volt ugyanolyan séma követése mellett. Az elsődleges hatásossági elemzés a 6MWT során a kiinduláskor és 24 héttel később mért adatok egyéni különbségén alapult. A treprosztinil a nagy dózisú csoportban átlagosan 45,43 m-rel, a kis dózisú csoportban pedig 3,83 m-rel javította a 6 perces járásteszt alatt megtett távolságot (6MWT) (hat perces járásteszt: kiindulás vs. 24 hetes kezelés) (p<0,05, ANCOVA). A feltáró másodlagos hatásossági (alacsony vs. magas) mérőszámok 24 hetes kezelés után szignifikáns javulást mutattak a New York Heart Association (NYHA) funkcionális osztályban, a hemodinamikai paraméterekben (átlagos pulmonalis vascularis rezisztencia, átlagos pulmonalis artériás nyomás, átlagos perctérfogat és átlagos szívindex), valamint a medián pro-BNP (agyi nátriuretikus peptid) értékében a magas dózisú csoport javára. Nem figyeltek meg szignifikáns eltérést a két vizsgálati csoport között a „klinikai súlyosbodást” mutató betegek számában, amelyet a 6MWD-érték kiinduláshoz képest 20%-os csökkenésével határoztak meg, valamint az NYHA funkcionális osztály súlyosbodásában és/vagy a CTEPH miatti kórházi beutalásban, ami a pulmonalis hypertonia további specifikus kezelését igényli. A nagy dózisú treprosztinil nem mutatott szignifikáns eltérést a Borg-féle dysponea-skálán (amelyet a 6MWT során mérték), illetve a Minnesota szívelégtelenség kérdőív (Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire) segítségével mért, összesített életminőségben.

Farmakokinetika:

Eloszlás Embernél az egyensúlyi plazmakoncentrációt általában a szubkután vagy intravénás treprosztinil- infúzió megkezdése után 15-18 órával éri el. A treprosztinil egyensúlyi plazmakoncentrációja arányos a dózissal 2,5-125 ng/ttkg/percinfúziós sebességek között. Az átlagos látszólagos eliminációs féléletidő szubkután alkalmazást követően 1,32-1,42 óra 6 órás infúzió után, 4,61 óra 72 órás infúzió után, valamint 2,93 óra legalább három héten át tartó infúzió után. A treprosztinil átlagos megoszlási térfogata 1,11-1,22 l/kg között, a plazma clearance pedig 586,2-646,9 ml/kg között mozog. Obes személyeknél (BMI > 30 kg/m2) kisebb mértékű a clearance. Egy hétnapos krónikus farmakokinetikai vizsgálatban 14 egészséges önkéntes bevonásával, akiknek 2,5-15 ng/ttkg/perc szubkután treprosztinil-infúziót adtak be, a treprosztinil egyensúlyi plazmakoncentrációja két csúcsot (1 és 10 órakor) és két mélyponti szintet (7 és 16 órakor) mutatott. A csúcskoncentráció körülbelül 20-30%-kal magasabb volt a mélyponti koncentrációnál. Elimináció Egy vizsgálatban, amelynek során az egészséges önkéntesek [14C] radioaktív treprosztinilt kaptak, a szubkután radioaktív dózis 78,6%-a volt kimutatható a vizeletben, 13,4% pedig a székletben egy 224 órás időszak alatt. Egyetlen, fő metabolitot nem figyeltek meg. Öt metabolitot találtak a vizeletben, amelyek a beadott adag 10,2-15,5 %-ának feleltek meg. Ez az öt metabolit összesen 64,4 %-ot tett ki. Közülük három a 3-hidroxil-oktil oldallánc oxidációjának eredménye, egyikük egy glükuronid- konjugált származék (treprosztinil-glükuronid), egy pedig nem azonosított. Csupán a dózis 3,7 %-a volt jelen a vizeletben változatlan anyavegyület formájában. Egy in vitro vizsgálat igazolta, hogy a treprosztinil gátló hatást fejt ki a humán hepaticus mikroszómális citokróm P450 izoenzimekre (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 és CYP3A). Emellett a treprosztinil alkalmazásának nem volt induktoros hatása a hepaticus mikroszómális proteinre, a teljes citokróm (CYP) P450 tartalomra, illetve a CYP1A, CYP2B és CYP3A izoenzimek aktivitására. Májelégtelenség Portopulmonalis hypertoniában és enyhe (n=4) vagy közepesen súlyos (n=5) májelégtelenségben szenvedő betegeknél a 10 ng/ttkg/perc adagban, 150 percen keresztül beadott treprosztinil AUC0-24 h értéke 260%-kal, illetve 510%-kal emelkedett az egészséges alanyokhoz képest. Májelégtelenség esetén a clearance akár 80%-kal is csökkent az egészséges felnőttekhez képest (lásd 4.2 pont). Idősek Az összesített vizsgálatok többváltozós elemzése kimutatta, hogy a 65 éves vagy annál idősebb betegeknél csekély mértékben csökken a treprosztinil plazma-clearence-e. A legtöbb publikációban azonban vagy egészséges önkénteseket, vagy PAH-ban szenvedő betegeket vizsgáltak, a CETPH-ban szenvedő betegeket ritkán ismertették. Életkor szerinti csoportosítást egyetlen publikációban sem végeztek. Mivel a PK paraméterekről csak néhány vizsgálat számolt be, a CTEPH-indikációról és a PK adatokról együttesen viszont egy sem, a treprosztinil idősebb betegeknél történő alkalmazása során fellépő farmakokinetikai tulajdonságokra vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ.